Onderwerp: christendom

A- A A+
TK2017: Zou Jezus stemmen? Zo ja, wat?

Naar aanleiding van mijn column Waarom ik niet ga stemmen kwam de vraag op of Jezus zou stemmen. En wat hij dan zou stemmen. Onmogelijke vragen. Immers, de contexten – Romeinse bezetting in een door religie beheerste samenleving en Westerse democratie in het digitale tijdperk – laten zich nauwelijks vergelijken. Toch acht ik het de moeite waard om de gezindheid waaruit Jezus leefde over te hevelen naar onze tijd en zo tot een vermoeden te komen.     
Door: Wim Jansen
Geroken
Voorin zijn roman Pieter Bruegel schrijft Felix Timmermans: Zo heb ik u uit uw werken geroken.

Een paar maanden geleden was op Nieuwwij.nl een filmpje te zien waarin Inge Bosscha haar verhaal doet over haar jeugd en de gereformeerd vrijgemaakte kerk waarin ze opgroeide. Over hoe ze terugkijkt op haar jeugd en de invloed die de gereformeerde opvoeding op haar heeft gehad. Inmiddels is Inge 40 en niet meer kerkelijk of godsdienstig. Wat blijft er over als je afscheid neemt van de kerk en van godsdienst? In een drieluik staat Inge stil bij de veranderingen in haar godsbeeld, haar zelfbeeld en haar sociale netwerk.

De kritiek op PVV en Geert Wilders uit kerkelijke kring is fors. Centraal staat de claim van de PVV de ‘joods-christelijke’ traditie te vertegenwoordigen. Dat doen kerken en hun theologen natuurlijk ook. Ook kerken pakken daarbij graag een beetje van het ‘humanisme’ mee dat ondertussen aan ‘joods-christelijk’ is toegevoegd in verkiezingsreclame van de PVV. Het debat is heftig – vaak is het zelfs geen debat, maar alleen het rondtwitteren van meningen. Dat is zo omdat er maatschappelijk veel op het spel staat.

Wat bleef er over van het godsbeeld van mijn jeugd?

Een paar maanden geleden was op Nieuwwij.nl een filmpje te zien waarin Inge Bosscha haar verhaal doet over haar jeugd en de gereformeerd vrijgemaakte kerk waarin ze opgroeide. Over hoe ze terugkijkt op haar jeugd en de invloed die de gereformeerde opvoeding op haar heeft gehad. Inmiddels is Inge 40 en niet meer kerkelijk of godsdienstig. Wat blijft er over als je afscheid neemt van de kerk en van godsdienst? In een drieluik staat Inge stil bij de veranderingen in haar godsbeeld, haar zelfbeeld en haar sociale netwerk.

Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. Van alle jongeren zijn het met 56 procent vooral de protestantse jongeren die regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoeken. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent regelmatig een moskee. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In 2015 zeggen vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig te zijn.

Alain Verheij schreef een petitie, gericht aan politici en te ondertekenen op Petitie24.com, om duidelijk te maken wat de veel gebezigde term ‘christelijke cultuur’ behelst. Tevens geven Verheij en ondertekenaars een aanzet hoe het christendom wel en vooral hoe het niet gebruikt moet worden in verkiezingstijd en na afloop van de verkiezingsstrijd. Hieronder volgt de integrale tekst.

Door: Alain Verheij

Aan onze politici in campagnetijd. Hier een bericht terug vanuit de christelijke cultuur.

Reactie van een lezer: “Je bent veel te vriendelijk voor de islam. Je benadrukt steeds het positieve. Dat is in deze tijd niet meer verantwoord. Ik stem niet op Wilders maar je kunt er niet omheen dat veel moslims zich militant en superieur opstellen. Het eerste wat ze vragen is niet: Wie ben je? maar: Ben je moslim? Zo niet, dan mag je blij zijn niet uitgescholden, gepest of gemolesteerd te worden. Zelfs de meest onschuldige dingen noemen ze meteen haram. Jij onderschat het gevaar van de huidige islam.”
Door: Wim Jansen
Twee dingen vooropgesteld: a.

Cindy Smeets met verschillende hoofddoeken
Sinds kort draag ik een hoofddoek. Maar ik heb me niet bekeerd tot het islamitische geloof. Ik ben en blijf Rooms-Katholiek. Van meerdere mensen kreeg ik de vraag waarom. Mijn antwoord was simpel, maar toch ook weer niet.
Door: Cindy Smeets
Ik vind het mooi. Mijn hoofddoek is een gebaar naar God toe. Een gebaar ook naar de buitenwereld, daar ben ik me ten volle van bewust. Het is niet makkelijk, maar mijn besluit staat vast. De hoofddoek is en blijft op.
Gesprekken
Natuurlijk waren er veel mensen die ik wilde spreken en informeren.