Onderwerp: christendom

A- A A+

Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. Van alle jongeren zijn het met 56 procent vooral de protestantse jongeren die regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoeken. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent regelmatig een moskee. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In 2015 zeggen vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig te zijn.

Alain Verheij schreef een petitie, gericht aan politici en te ondertekenen op Petitie24.com, om duidelijk te maken wat de veel gebezigde term ‘christelijke cultuur’ behelst. Tevens geven Verheij en ondertekenaars een aanzet hoe het christendom wel en vooral hoe het niet gebruikt moet worden in verkiezingstijd en na afloop van de verkiezingsstrijd. Hieronder volgt de integrale tekst.

Door: Alain Verheij

Aan onze politici in campagnetijd. Hier een bericht terug vanuit de christelijke cultuur.

Stek is een organisatie voor diaconaal en missionair werk van de Protestantse Kerk in de regio Den Haag. Medewerkers van Stek zetten zich samen met bijna 1000 vrijwilligers in voor de vrede van de stad en haar meest kwetsbare inwoners. Stek ontwikkelt projecten voor een leefbare stad en ter ondersteuning van levendige en solidaire gemeenschappen en gemeenten in buurt en kerk.
StekJong wil open communicatie over zingeving en geloven aanmoedigen en versterken. Het werk van StekJong speelt zich vaak af in de ‘tussenruimte’: tussen stad en kerk in.

Reactie van een lezer: “Je bent veel te vriendelijk voor de islam. Je benadrukt steeds het positieve. Dat is in deze tijd niet meer verantwoord. Ik stem niet op Wilders maar je kunt er niet omheen dat veel moslims zich militant en superieur opstellen. Het eerste wat ze vragen is niet: Wie ben je? maar: Ben je moslim? Zo niet, dan mag je blij zijn niet uitgescholden, gepest of gemolesteerd te worden. Zelfs de meest onschuldige dingen noemen ze meteen haram. Jij onderschat het gevaar van de huidige islam.”
Door: Wim Jansen
Twee dingen vooropgesteld: a.

Cindy Smeets met verschillende hoofddoeken
Sinds kort draag ik een hoofddoek. Maar ik heb me niet bekeerd tot het islamitische geloof. Ik ben en blijf Rooms-Katholiek. Van meerdere mensen kreeg ik de vraag waarom. Mijn antwoord was simpel, maar toch ook weer niet.
Door: Cindy Smeets
Ik vind het mooi. Mijn hoofddoek is een gebaar naar God toe. Een gebaar ook naar de buitenwereld, daar ben ik me ten volle van bewust. Het is niet makkelijk, maar mijn besluit staat vast. De hoofddoek is en blijft op.
Gesprekken
Natuurlijk waren er veel mensen die ik wilde spreken en informeren.

Borre Akkersdijk
Vanwege het 800-jarig bestaan organiseert de Orde der Predikers (dominicanen) in Nederland een jaar van ontmoetingen met welwillende wildvreemden: studenten, bierdrinkers, schrijvers, radioluisteraars en kunstenaars. Zo kreeg mode-ontwerper Borre Akkersdijk (ByBorre) de vraag: als Dominicus nu zijn broeders en zusters zou uitsturen met dezelfde opdracht als 800 jaar geleden, hoe zouden ze er dan uitzien?
Door: Willem Dudok
“’Nee’, dacht ik in eerste instantie. Religie is niet iets waar ik me graag mee wil bemoeien.

Hoe kan ik deel blijven uitmaken van een kerk die mij niet volledig accepteert?

In december verscheen ‘Het geschenk van de priesterroeping’, over de roeping tot en de vorming van priesters. Het oude document hierover (1970) werd bij de tijd gebracht. Ik lees dat homo’s die priester willen worden, worden afgewezen omdat zij niet in staat zouden zijn correct om te gaan met mannen en vrouwen. Deze woorden komen van de vorige paus en zijn nu met instemming van paus Franciscus opgenomen in dit document.

In Riga, de hoofdstad van Letland, vond van 28 december tot en met 1 januari de Europese ontmoeting van Taizé plaats. Tijdens deze ontmoeting kwamen 11.000 jongvolwassenen bij elkaar om samen met de plaatselijke bevolking te eten, te bidden en te praten. Het werd een bijzondere ontmoeting waar West-Europanen en Oost-Europanen elkaar beter leerden kennen, waar vriendschappen werden gesloten tussen mensen die elkaar nog nooit eerder gezien hadden en waar we samen een teken van hoop vormden in deze onrustige wereld. Ik was erbij.
Door: Tanja van Hummel
Taizé is een klein dorpje in Frankrijk.