Onderwerp: filosofie

A- A A+

(c) Heidi Dorudi
Op mijn interview op Nieuw Wij kwamen er reacties over hetgeen ik zei over ‘waarheid’. Ik stond stil bij de relatie tussen waarheid en media. Ik vroeg me hardop af: “Is de taak van journalisten werkelijk ‘waarheidsvinding’? Is dat überhaupt mogelijk? Gaat het wellicht niet eerder om de eis van wat ik ‘feitenvinding’ noem? Als filosoof denk ik namelijk niet dat waarheid iets is dat wij — als de begrensde en eindige mensen die we nou eenmaal zijn — ooit kunnen claimen. Over waarheid beschikken we simpelweg niet.

(c) Heidi DorudiOp Nieuwwij.nl duiken we opnieuw de filosofie in. In een reeks artikelen komen diverse filosofen aan het woord die in een of meerdere artikelen diverse thema’s van de maatschappij uitlichten en in een breder denkkader plaatsen. Vandaag maken we kennis met filosoof en feminist Heidi Dorudi. Haar jonge levensjaren in Iran, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland gaven haar een uniek inkijkje in de menselijke geest. Het gezin was altijd onderweg vanwege enerzijds de vlucht voor de toenmalige machthebbers en anderzijds het gevoel van ontworteling.

In deze hectische tijden is het verlangen naar stilte meer dan ooit aanwezig. Dit impliceert vrijwel altijd ook een zoektocht naar een diepere, existentiële en spirituele dimensie, een ervaring van het onuitsprekelijke die meer dan ooit de geijkte grenzen tussen kunst en mystiek, religie en atheïsme, tussen westerse en oosterse filosofie doorbreekt.
Het boek De stilte en het onuitsprekelijke, dat komend najaar verschijnt bij uitgeverij Epo, is gewijd aan een nadere reflectie van deze actuele kruisbestuivingen.

Filosofiediensten – kerkdiensten waarin het gedachtegoed van een filosoof in gesprek wordt gebracht met een bijbelverhaal of bijbelfiguur: het lijkt een gouden formule. Al voor het derde jaar op rij organiseert de Kloosterkerk in Den Haag een dergelijke reeks, dit najaar over de Franse filosofen. Het zorgt voor nieuwe bezoekers: “Mijn collega’s willen ineens mee naar de kerk.” Het resulteerde ook in een boek: Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de Bijbel – een ontmoeting.

In het filosofisch essay Achterblijven, dat volgende maand zal verschijnen bij uitgeverij Boom Filosofie, onderzoekt Denker des Vaderlands Marli Huijer het fenomeen ‘achterblijven’ in relatie tot de overzeese migratie vanuit Europa: wat betekent het vertrek van een kind, broer of collega voor de achterblijvers? Is de dramatiek van weleer verdwenen nu we op afstand digitaal met elkaar verbonden kunnen blijven? Of slaat migratie naar Amerika of Afrika ook nu nog een gat in het bestaan?
Huijer betoogt dat vertrekken en achterblijven door het ‘kleiner worden van de wereld’ voor Europeane

God, iets of niets?

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), eigenaar van Nieuwwij.nl, heeft de goede gewoonte om naast een vaste staf ook tijdelijke onderzoekers in dienst te nemen. Godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes mocht zich vorig jaar als tijdelijk onderzoeker in het kader van het onderzoeksproject ‘Meervoudige religieuze binding als toekomstperspectief voor religie in Nederland’ bezig houden met religieuze atheïsten en religieuze naturalisten, met vormen van belonging without believing.

Gelukkig, eindelijk eens ander gesprek over de islam. Dat was de algemene indruk op 15 mei in het College Hotel in Amsterdam. Docent en journalist Tarik Yousif hield er een vlammend minicollege over filosofische stromingen in de islam, gevolgd door een gesprek met de zaal. “Je bent als moslim ook zelf verantwoordelijk om het goede te doen.’
Door: Marina Raymakers
De islam is te lang gegijzeld door theologen, terwijl de filosofische traditie binnen de islam zo rijk, verdiepend en waardevol is.

Nederland is sinds deze week een filosofisch blog rijker: denkjewel.nl. Het blog wil een ‘eerste kennismaking met filosofie’ zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie maar er nog nooit aan zijn begonnen.
Volgens Gerko Tempelman, de initiatiefnemer van denkjewel.nl, speelt het blog in op een groeiende interesse in filosofie. “Steeds meer mensen merken dat filosofie heel interessant is. In Nederland kun je al veel filosofische cursussen volgen en verschijnt er vaak een boek over filosofie, maar een toegankelijk blog bestaat nog niet. Denkjewel.nl speelt in op die behoefte.