Onderwerp: flexibel geloven

A- A A+

Het Nederlandse religieuze landschap is bijzonder veelkleurig. Wij zijn een groep onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die inzicht willen krijgen in hoe mensen in hun persoonlijk leven omgaan met de aanwezigheid van die grote verscheidenheid aan religies. Bent u actief met geloof, religie en/of spiritualiteit, en ook geïnteresseerd in of betrokken bij andere manieren van religieus zijn dan die van u zelf, dan willen we u uitnodigen om voor 10 juni a.s. deel te nemen aan onze enquête over de rol van religie(s) in uw leven.

Een kloof waar niks overheen past?

In een interessante blogwisseling hebben Ger Groot en Bert Keizer elkaar de afgelopen weken de maat genomen over de aloude kloof tussen geloof en ongeloof.

Tegen alle voorspellingen in is religie niet verdwenen. Sterker nog: religie is wereldwijd booming. Ook in het seculiere Nederland is er een verscheidenheid aan levensbeschouwingen, religies en spirituele stromingen aanwezig. De vraag is hoe we met de hieruit voortkomende verschillen moeten omgaan.

Video: Serious kerkdienst in Haarlem

Haarlem is deze dagen in de ban van Serious Request, een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Rode Kruis. De hele stad staat op zijn kop, en ook de St. Bavokerk moet eraan geloven. Daar werd zondagmorgen de Serious Kerkdienst gehouden, met bijdragen van bekende singer songwriters, dansers en niemand minder dan 3FM-DJ Giel Beelen.
Nieuwwij.nl voelde hem eens ‘serious’ aan de tand, en sprak ook initiatiefnemer en predikant van dienst, Tom de Haan.

Bron: Nieuwwij.

“In de leegte kunnen we elkaar omarmen”

Met een symposium, een boekpresentatie en een lezing werd afgelopen zaterdag in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de honderdste geboortedag van de dominicaan Edward Schillebeeckx (zie foto) gevierd. Hoofdspreker was Ruben L.F. Habito, voormalig jezuïet en missionaris in Japan, tegenwoordig zenmeester van de Sanbo Kyodan School. Lisette Thooft was zaterdag een van de deelnemers en schreef onderstaand verslag van ‘een prachtige dag’. 
Door: Lisette Thooft
“MRB – het klinkt als een ziekte,” grapt Manuela Kalsky in haar openingswoord.

Dinsdagavond 7 oktober verzamelden zich ruim 20 mensen in Boekhandel Kirchner. Manuela Kalsky en Diana Vernooij vertelden naar aanleiding van het boek Flexibel geloven, en gingen in gesprek met de aanwezigen. 
Door: Carla van der Heijden
Religieuze meerstemmigheid is een tamelijk onbekend gebied. De traditionele instituten zijn kleiner geworden maar de vragen van de mensen zijn urgenter dan ooit. In het boek staan 11 interviews die laten zien hoe deze vragen individueel beleefd worden.
Manuela Kalsky gaf aan dat de grenzen tussen religies vloeibaar zijn geworden.

Wat betekent het om meer dan één geloof te hebben? Kan dat eigenlijk wel? En hoe doe je dat dan? En vooral: waarom? Tijdens de studiedag ‘Meerstemmig geloven’ op 20 september in het Dominicanenklooster te Huissen werd hierover van gedachten gewisseld door een zestigtal belangstellenden onder leiding van de professoren André van der Braak en Manuela Kalsky, beiden van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Multiple Religious Belonging

“Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen”, zo luidt het spreekwoord. Maar tegenwoordig rusten er bij veel mensen ’s nachts letterlijk twee geloven op één kussen – namelijk in hun eigen hoofd. Steeds meer mensen laten zich inspireren door meerdere religies, een verschijnsel dat bekend staat als multiple religious belonging (MRB).