Onderwerp: Geert Wilders

A- A A+

Jasper Klapwijk (c) Khmw.nl
Er is ook zoiets als teveel compassie, zegt Bart Mijland in zijn column over een blog van mij op #ikbenverbonden. Hij snijdt daarbij twee zaken aan. In de eerste plaats vindt hij dat je geen medelijden moet hebben met Geert Wilders omdat dat naïef is. Door compassie te tonen voor Wilders, bagatelliseer je zijn politieke agenda en bied je ruimte aan onderdrukking. In de tweede plaats vindt hij dat Wilders geen mededogen verdient, omdat hij door anderen te ontmenselijken zelf onmenselijk is. Dat vraagt om een antwoord.

“Geert Wilders heeft de facto al gewonnen”

De tweede rechtszaak tegen Geert Wilders zit er op. Wat het vonnis van de rechter ook zal zijn, de vrijheid van meningsuiting zal in het vervolg getoetst kunnen worden aan nieuwe jurisprudentie, zoals dat zo mooi heet. Interessant is de vraag welke nieuwe maatschappelijke en politieke lijnen worden getrokken na vrijspraak danwel veroordeling. Merijn Oudenampsen volgt deze rechtszaak met interesse. Hij doet als promovendus onderzoek bij de Universiteit van Tilburg naar de ideeën achter de opkomst van rechts in de Nederlandse politiek, in de periode na Fortuyn.