Onderwerp: hindoeïsme

A- A A+
Holi: vier de diversiteit van het leven

Holi is het feest van kleur, diversiteit, bloei en van uitbundigheid. Maar vooral van ontmoeting en samen feesten. In landen zoals India en Suriname trekken zingende en dansende mensen de hele buurt door. Telkens als ze een wijk ingaan, sluiten nieuwe mensen zich aan bij de groep. Ze gaan van huis tot huis om mensen die ziek zijn of moeilijk ter been op te vrolijken. Het gezamenlijk vieren en delen is de belangrijkste kenmerk van het Holifeest.
Door: Chander Mathura
Holi wordt aan het begin van de lente gevierd.

Als hindoes denken aan vriendschap, halen ze vaak de god Ram aan: hét voorbeeld voor de mensheid als de ideale koning, de ideale zoon, de ideale broer en de ideale vriend. Als dwarsdenker gebruik ik liever een ander voorbeeld, namelijk Karna, de zoon van de zonnegod uit het langste epos aller tijden, de Mahabharata.
Door: Rawie Sewnath
Karna werd als pasgeborene te vondeling gelegd omdat zijn moeder, Kunti, haar eerstgeborene ontving van de zonnegod. Een ongehuwde vrouw die moeder werd, was in die tijd (en ook soms nu nog bij hindoes) vragen om problemen.

Dat het aantal zelfdodingspogingen en geslaagde suïcides bij Hindoestanen veel hoger ligt dan bij andere bevolkingsgroepen in Nederland, is een bekend gegeven. Niet alleen in Nederland, maar ook in Suriname is het aantal zelfdodingen zorgelijk hoog. De pogingen die tot nu toe zijn gedaan om zelfdoding onder Hindoestanen te verklaren, zijn uiteenlopend. Soms wordt een verklaring gezocht in het leven in een moderne, Nederlandse maatschappij met andere normen en waarden dan de traditionele Hindoestaanse.

Divali: het feest van licht
het lichaam is een tempel; de ziel de Goddelijke energie daarin
zuivere liefde is het lampje waarin deze energie zich uitdrukt
en de ervaring ervan, het ultieme geluk. 
Door: Chander Mathura
Hindoes vieren vandaag het Divalifeest; ook wel het lichtfeest genoemd. Licht dat duisternis overwint. Licht dat staat voor het goede, (het positieve, het mensvriendelijke). Duisternis dat staat voor het kwade, (het negatieve voor datgene wat mensonvriendelijk is).

Vandaag vieren hindoes het Maha Shivaratrifeest. Maha Shivaratri, letterlijk: de grote nacht van Shiva, is een vereringsmoment voor het goddelijk aspect Shiva. Dit is het aspect dat het leven op aarde na het afsterven regenereert en zo nieuw leven mogelijk maakt. De andere twee goddelijke aspecten zijn Brahma, de schepper, en Vishnu, de onderhouder van de schepping.
Door: Chander Mathura
Overdag vasten de devoten. In de avond en nacht geven ze uiting aan hun liefde voor Shiva in de vorm van lofzangen, mantrarecitaties, gebeden, offers van zoete spijzen en meditaties.

Op Nieuwwij.nl beginnen we vandaag met een nieuwe serie: ‘Nieuwwij.nl in bed met…’: een serie over de betekenis van seksualiteit in verschillende tradities. Als eerste duikt Nieuwwij.nl in bed met Jacqueline Snelder, oprichtster van Soul Tantra Institute, om seks in de hindoe-filosofie te ontdekken. In dit interview vertelt ze over tantra, seksualiteit en het geheim van een rijker liefdesleven.
Door: Mahesvari Autar
Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Jacqueline Snelder. Ik heb 5 jaar geleden Soul Tantra Institute opgericht.

In de serie ‘Het dagelijkse ritueel van…’ vertellen mensen, aan de hand van telkens drie dezelfde vragen, over hun persoonlijke ritueel. Wat doen ze en wat betekent dit voor hen? Na Ida Overdijk en Monika Rietveld, vandaag een gesprek met Tanja Jadnanansing, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij vertelt vanuit welke beleving zij iedere dag, al vanaf haar jonge jaren, haar inspiratie vindt om het goede te willen doen.
Door: Ina Veldman
Welk ritueel doe je?
“Ik doe een ochtend- en een avondritueel.

Video: Divali workshop in Rotterdam

Dit jaar vieren hindoes wereldwijd Divali op woensdag 11 november. In de avonduren ontsteken ze dia’s (lichtjes) in huis. Dit ritueel staat symbool voor de overwinning van het licht op de duisternis; van het goede op het kwade. De filosofie achter deze religieuze traditie werd vorige week uitgelegd door pandits (hindoe geestelijken) in de Shiva-tempel in Rotterdam, omdat steeds meer gelovigen de spirituele verdieping en verbreding willen opzoeken.
Pandits krijgen jaarlijks veel vragen binnen over de viering van Divali.