Onderwerp: homoseksualiteit

A- A A+
Hoe kan ik deel blijven uitmaken van een kerk die mij niet volledig accepteert?

In december verscheen ‘Het geschenk van de priesterroeping’, over de roeping tot en de vorming van priesters. Het oude document hierover (1970) werd bij de tijd gebracht. Ik lees dat homo’s die priester willen worden, worden afgewezen omdat zij niet in staat zouden zijn correct om te gaan met mannen en vrouwen. Deze woorden komen van de vorige paus en zijn nu met instemming van paus Franciscus opgenomen in dit document.

De Zuid-Afrikaanse dominee Mpho Tutu is in Nederland geen onbekende. Ze trouwde afgelopen jaar met VU-hoogleraar Marceline van Furth en is de dochter van Nobelprijswinnaar en bisschop Desmond Tutu. Hoewel het homohuwelijk in Zuid-Afrika tien jaar geleden al is ingevoerd, is de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse kerk nog niet zo ver. Mpho Tutu heeft een hoge prijs betaald voor haar liefde, want ze moest haar priesterschap opgeven.

Een verrassend open platform met betrekking tot geloof en homoseksualiteit betreedt de arena van kerkelijk Nederland. Wij willen IK & JIJ verbinden naar WIJ. WIJdekerk is een website van, voor en door christenen met betrokkenheid op LHBT-ers, kerk en geloof. Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT-er of hier nauw bij betrokken. Wijdekerk heeft ervaringen en krachten gebundeld omdat wij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn/haar gemeente.
“In onze optiek is www.wijdekerk.nl van alle christenen.

In een derde van de orthodox-protestantse kerken zijn homo’s met een relatie welkom aan het avondmaal. Dat blijkt uit onderzoek dat christelijk opinieblad De Nieuwe Koers onder predikanten en voorgangers van vijf orthodoxe kerkgenootschappen heeft uitgevoerd.
In het novembernummer van De Nieuwe Koers worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Een van de meest in het oog springende uitkomsten is dat zeventien procent van de ondervraagde predikanten en voorgangers zegt dat er op dit moment geen mensen met homoseksuele gevoelens betrokken zijn bij hun gemeente.

Over ruim twee weken, op 11 oktober (Coming out day), is de start van het fotoproject Only love waarin ruim 20 persoonlijke portretten van christelijke homo’s, lesbiennes en transgenders (lhbt-ers) getoond worden. Ieder vertelt in een close up en een paar rake woorden iets over zijn/haar geloof en ervaring van christen én lhbt-er zijn. 
Stichting Verscheurd komt met dit initiatief. Zij wil daarmee het onderwerp ‘homoseksualiteit en christelijk geloof’ een gezicht geven en
verbinding brengen tussen hetero’s en homo’s.
11 oktober zal de presentatie plaatsvinden van de portretten.

‘LHBT-vluchtelingen uit hun isolement halen en hun welzijn bevorderen’, dat is het doel van het project Queer Welfare, dat dankzij de steun van Stichting ‘Vriendinnen en Vrienden van Schorer’ afgelopen zomer van start is gegaan.
Het project draait, onder anderen om het vergoeden van de reiskosten voor vluchtelingen in het hele land. Op deze manier kan deze kwetsbare groep zich makkelijker verplaatsen en verschillende samenkomsten bezoeken. Dat kunnen bijvoorbeeld themabijeenkomsten zijn die zich richten op empowerment, lotgenotencontact en psychosociale hulp.

De opvoeding is het punt waar we besluiten of wij genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid voor te aanvaarden en haar meteen ook te redden van de ondergang die zonder die vernieuwing, zonder de komst van de nieuwen en de jongeren, onvermijdelijk zou zijn.

Gesluierde of zelfs als slavinnen verhandelde vrouwen, steniging van overspelige koppels, homo’s die van hoge gebouwen worden gegooid… De islam heeft vandaag de dag de reputatie buitengewoon repressief te zijn ten aanzien van alles wat met seks te maken heeft. Dit beeld is echter verrassend recent: een eeuw geleden werd de islamitische wereld juist als losbandig en sensueel gezien, en zelfs als ronduit verwijfd.