Onderwerp: identiteit

A- A A+

Op 30 september organiseren Voorbij de Onteigening en de afdeling Theologie en Levensbeschouwing van de Hogeschool Windesheim een conferentie met als titel: ‘Parade op het kroondomein van zin en levenskunst’. Centrale vraag van deze conferentie is hoe geestelijk verzorgers het domein van de zingeving beter kunnen beheren. Een van de sprekers op deze conferentie is Gabriël van den Brink, hoogleraar Wijsbegeerte bij Ethos aan de VU. Hoe weet hij ons te inspireren het terrein van de zingeving beter te beheren?
Door: Tanja van Hummel
U bent hoogleraar Wijsbegeerte aan de VU.

“Bent u een reus?” Vanwege mijn lengte stellen kinderen mij deze vraag regelmatig. Ze kijken me aan, met grote ogen van verwondering, en dan komt deze vraag. Als er ouders bij zijn, zie ik hen vaak rood worden en hun kind wegtrekken. Kinderen doen niet wat sommige ouders vrezen, gezien hun reactie. Nooit werd ik door kinderen gekwetst. Integendeel: zij houden me een spiegel voor waar ik graag in kijk. Zij helpen mij om mijzelf beter te leren kennen.
Door: Theo Koster OP
Jaarlijks ga ik drie weken naar een camping in Drenthe.

Volmondig ja zeggen tegen wie jij bent

Kloosterling ben ik, Dominicaan. Als mensen dat horen stellen velen de vraag: ‘Met hoe velen zijn jullie nog?’ Doorgaans komt deze vraag uit interesse. Toch irriteert dat ‘nog’ in de vraag mij. Het suggereert dat de betekenis van mijn leven afhangt van het aantal broeders dat met mij dit leven deelt. Uit de mond van jongeren hoor ik dit nooit. Zij zijn in mij geïnteresseerd en vragen: ‘Wat trekt u dat u voor een leven in een klooster gekozen heeft?’
Door: Theo Koster OP
Als student woonde ik ‘op kamers’.

“Wie denken we eigenlijk wel dat we zijn?”

Wie ben ik? Wat vormt mij? Waar hoor ik bij? Het zijn allemaal vragen die gaan over sociale identiteit. In tijden van globalisering, migratiestromen en sociale media verandert de wereld sneller dan ooit en kunnen we ons verbinden aan allerlei verschillende groepen. Onze identiteit is dynamisch en het lijkt wel of het onbegrensd geworden is. “Onbegrensd ID” was dan ook het centrale thema van het 36ste symposium van De Veerstichting. Op 15 en 16 oktober j.l.