Onderwerp: interreligieuze dialoog

A- A A+

Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijke katholieke theoloog, dichter, auteur en sociaal activist. Hij was trappist en monnik in de Abbey of Our Lady of Gethsemani (abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Gethsemani) bij Bardstown in Kentucky (Verenigde Staten). Als voorstander van de interreligieuze dialoog trad hij in dialoog met vooraanstaande vertegenwoordigers van andere religies, waaronder de Dalai Lama, Abraham J. Heschel en D.T. Suzuki.

Van 10-12 maart a.s. wordt in trappistenabdij Koningshoeven in het Brabantse Berkel-Enschot een verdiepingsweekend georganiseerd over trappist Thomas Merton. Een gesprek met een van de organisatoren, Willy Eurlings. Willy is voorzitter van de Mertonvrienden.
Door: Greco Idema
Wie was Thomas Merton?
“Merton, in 1915 in Frankrijk geboren uit een Amerikaanse moeder en Nieuw-Zeelandse vader, is op 23-jarige leeftijd katholiek geworden en trad op 26-jarige leeftijd in bij de trappisten in Kentucky.

Vanuit verschillende achtergronden en tradities – jodendom, christendom en islam – lezen wij in heilige schriften over een actueel thema. We wisselen onze ervaringen en belevenissen uit. Er is gelegenheid om met elkaar te vieren en te bidden.
Ook wie vanuit persoonlijke belangstelling wil deelnemen zonder deel uit te maken van een van de bovengenoemde tradities, is van harte welkom.
Terwijl religies en religieuze tradities in de laatste tijd vaak op negatieve wijze in de actualiteit verschijnen, concentreren wij ons tijdens dit weekend op de positieve kanten ervan.

Vier dagen lang zaten 19 mensen van totaal verschillende religieuze en culturele achtergronden bij elkaar. Genoeg brandstof voor een flinke explosie, maar die enorme explosie bleef uit. Het knetterde en vlamde, maar elke keer gingen we weer met elkaar in gesprek en keken we elkaar in de ogen. Dit veroorzaakte een minirevolutie. Waar in de samenleving de polarisatie steeds verder toeneemt, kwamen wij juist dichter bij elkaar te staan. Een korte terugblik op de W!J-leert opleiding.

Door: Tanja van Hummel
W!J-leert is onderdeel van project W!J, zoals ook de website Nieuwwij.

Salt Lake City, 2015
Het Parlement van de Wereldreligies (PWR) werd opgericht in 1893 om harmonie te cultiveren tussen de verschillende wereldreligies en spirituele gemeenschappen, om hun betrokkenheid bij de wereld te koesteren en zo samen te werken aan een rechtvaardige, vredevolle en duurzame wereld. Om dit te bereiken nodigt dit Parlement, ook nu, in deze moderne tijd, individuen en gemeenschappen uit om samen te werken aan deze doelen. De laatste internationale conferentie van het Parlement van de Wereldreligies was in 2015 in Salt Lake City.

Joden en moslims, het blijft een lastig onderwerp. Als je de media moet geloven is er alleen maar haat en nijd tussen beide groepen, vooral gebaseerd op het onderwerp Palestina-Israël.
Door: Anne-Maria van Hilst
Het kan echter ook anders. De Liberaal Joodse gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Al Kabir-moskee hebben al vele jaren een goede verstandhouding. Imam Marzouk Aulad Abdellah heeft in de LJG gepreekt en rabbijn Menno ten Brink in de moskee. Ook zijn er meerdere dialoogevenementen geweest. Dit is allemaal erg belangrijk maar de toekomst ligt bij de jeugd.

Mijn moeder groeide op met het idee dat Rooms-Katholieken onbetrouwbare mensen zijn. Ze zouden te herkennen zijn aan de scheiding in hun haar. Die dragen ze namelijk in het midden, en niet op zij. Gelukkig kunnen vooroordelen snel veranderen. Op 31 oktober, de startdag van het Reformatiejubileum, werd de Reformatie in Lund en ook in Amsterdam herdacht in een sfeer van oecumene en toenadering. Het lijkt me daarom tijd om het te hebben over iets anders: oecumene met moslims.
Door: Janneke Stegeman
Misschien verrast het u.

Racisme is geen populair onderwerp. In de jaren tachtig deed Philomena Essed onderzoek naar uitsluiting en racisme en schreef daar een boek over: Alledaags racisme. Ze werd verguisd. Nederland is kleurenblind. Wij zijn niet racistisch. Ook onderzoeker Ineke van der Valk publiceerde in die jaren al over islamofobie als aparte discriminatiegrond. Moslims werden structureel anders behandeld dan andere burgers, aldus Van der Valk. Ze waren te vroeg. Inmiddels staat racisme en islamofobie weer op de politieke agenda. Maar de weerstand blijft groot. Zeker als het over anti-moslim racisme gaat.