Aan het eind van dit jaar komt er een eind aan je werkzaamheden voor de IKON. Ben je al bezig met dit afscheid?

“Het is spijtig dat de IKON moet verdwijnen. Het was een luis in de pels binnen de publieke omroep en het besteedde aandacht aan onderwerpen en thema’s die andere omroepen lieten liggen. Ik heb bij de IKON sinds 2002 de internetactiviteiten mogen leiden en was tien jaar lid van het managementteam. Ik zou het mooi vinden om bij een organisatie als Omroep MAX aan de slag te gaan. Daar heb ik contacten mee. Daarnaast werk ik als freelance mediajournalist. Er valt dus geen gapend gat als de IKON in januari 2016 niet meer bestaat.”

De IKON zal op 1 januari niet meer bestaan, maar een aantal programma’s van de IKON, waaronder De Nieuwe Wereld, zal bij de EO te zien blijven. Hoe bevalt de samenwerking met de EO overigens?

“De EO is een uitstekende gastheer voor de IKON gebleken. Op programmatisch gebied is er goed samengewerkt sinds 2013. De ambitie van de EO is om heel christelijk Nederland te bereiken, dus ook de meer vrijzinnige groepen. Dat is een wijziging ten opzichte van het eerdere beleid. Eigenlijk zou de EO ook graag de katholieken in huis hebben. Maar de bisschoppen hebben daar een stokje voor gestoken.”

Wat was voor jou in al die jaren bij de IKON nou hét hoogtepunt? 

“Het was min of meer een aaneenschakeling van hoogtepunten. Vermeldenswaard is misschien het project Voorleesbijbel.nl. Dat hebben we opgezet bij de lancering van de Nieuwe Bijbelvertaling. Binnen de IKON werd mijn plan aanvankelijk als onrealiseerbaar gezien, maar met hulp van de NCRV, EO, KRO en het Nederlands Bijbelgenootschap hebben we een voorleesmarathon van 140 uur georganiseerd met 400 sprekers. Vervolgens kwam de hele Bijbel in voorgelezen vorm online en werd de site miljoenen keren bezocht. Zoiets was nog nergens ter wereld gebeurd.”

Hoe gaat de IKON de komende jaren verder?

“Als we realistisch zijn moeten we gewoon vaststellen dat de IKON geheel verdwijnt. Dat is het onvermijdelijke gevolg van het besluit van onze regering dat kleine levensbeschouwelijke omroepen overbodig zouden zijn. De EO heeft gelijktijdig wel goede ambities. Een project als Zinvloed.nl, dat de EO heeft opgezet, is daar een prima voorbeeld van. Het is eigentijds en biedt ruimte voor afwijkende standpunten en meningen die mensen aan het denken zetten.”

Hoe moet het verder met het onderwerp levensbeschouwing bij de NPO?

“Binnen de publieke omroep blijft een budget beschikbaar voor levensbeschouwelijke programma’s. Dat hebben enkele parlementariërs afgedwongen. Het geldt overigens alleen voor tv-programma’s, voor radio en internet is straks geen geld meer. Het is aan organisaties als KRO-NCRV en EO om te zorgen dat ze met goede voorstellen komen bij de leiding van de NPO. Dan kunnen ze nog iets doen op levensbeschouwelijk terrein.”

Hoe groot is de kans dat er over 10 jaar geen aandacht meer is voor religie op tv? 

“Het is op dit moment moeilijk om voorspellingen te doen over het televisielandschap in 2025. De traditionele manier van lineair kijken naar programma’s van de bestaande publieke en commerciële omroepen is nu al drastisch aan het veranderen. Netflix heeft inmiddels 1,3 miljoen gebruikers in Nederland. De vanzelfsprekende marktleidersrol die de NPO nu nog kan vervullen, zal de komende tien jaar zeker fors afzwakken. Aandacht voor religie op tv zal vast wel blijven, maar in andere vormen dan wij nu gewend zijn.”

Wat gaat er met jullie succesvolle website Kerknieuws.nl gebeuren?

“De site Kerknieuws.nl verdwijnt. Dat is onvermijdelijk, omdat de publieke omroep alleen nog websites wenst te ondersteunen die direct gekoppeld zijn aan een programma op televisie of radio. Ook staan de internetbudgetten binnen de publieke omroep fors onder druk. Kerknieuws.nl heeft 13 jaar lang een mooie interreligieuze debatfunctie kunnen vervullen, maar eind december 2015 is dat definitief verleden tijd.”

Reli-journalisten die door al deze ontwikkelingen steeds minder werk hebben… welke tips heb je voor hen? 

“De kunst is om onderscheidend te zijn. In het algemeen is de arbeidsmarkt voor journalisten in Nederland momenteel slecht, maar wie afwijkend en doortastend optreedt heeft nog wel degelijk kansen.”

Eerder deze maand werd bekend dat de MoslimOmroep geen samenwerkingspartner heeft kunnen vinden en dus neemt wellicht de NTR ‘het islamitische geluid’ over. Wat vind je hiervan?

“De MoslimOmroep wist al enkele jaren dat er een opheffing van de levensbeschouwelijke 2.42-omroepen aan kwam. Toch heeft de organisatie geen samenwerking gezocht. Ik denk dat de NTR op een prima manier de moslim-thematiek kan behandelen.”

Hoe zie je de toekomst van Nieuwwij.nl? De laatste tijd groeit Nieuwwij fors qua bezoekersaantallen. Heeft dit ook te maken met minder aanbod van reli-programma’s op tv?

“Dat Nieuwwij.nl groeit is ongetwijfeld te danken aan de brede formule en de relatieve tijdloosheid van veel items op de site. Ik zie geen verband met reli-programma’s op tv. In dit tijdperk vinden miljoenen mensen het heel gewoon om een paar uur per dag met internet bezig te zijn. Nieuwwij.nl biedt inhoud en diepgang en kan dat hopelijk nog lang blijven doen.”

Greco Idema

Greco Idema

Hoofdredacteur van Nieuw Wij

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.