Blog

A- A A+

“Wij weigeren vijanden te zijn”

“Wij weigeren vijanden te zijn”

Tent of Nations organiseert op zaterdagmiddag 4 februari a.s. een ‘Vriendenmiddag’ in Driebergen. Speciale gast is Daoud Nassar, een Palestijns-christelijke boer. Er is veel belangstelling voor deze middag: minimaal 200 deelnemers verwachten de organisatoren. Een gesprek met Meta Floor, medewerker van Tent of Nations.

Door: Greco Idema

Je bent werkzaam voor Tent of Nations. Wat is dit voor een organisatie?
“Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. De familie Nassar weigert zich te laten opsluiten in slachtofferschap, maar organiseert allerlei programma’s voor Palestijnse kinderen, jongeren en vrouwen waarin zij gemotiveerd worden zich op een constructieve wijze in te zetten binnen hun eigen samenleving.”

Zijn jullie politiek actief?
“Tent of Nations heeft geen enkele band met een politieke partij, ook doet zij geen politieke uitspraken. De huidige politieke situatie heeft echter veel impact op Tent of Nations: de Israëlische Militaire Autoriteiten hebben het gezag in Gebied C van de Westbank, wat betekent dat de familie Nassar geen toegang heeft tot stromend water en elektriciteit, en geen toestemming heeft op haar land te bouwen. Daarnaast doen de Israëlische Autoriteiten er alles aan de heuveltop, waar Tent of Nations zich bevindt, te onteigenen, ondanks het feit dat de familie de eigendomspapieren heeft. Zonder politiek stelling te nemen, probeert Tent of Nations te werken aan een rechtvaardige vrede, aan een samenleving waar mensenrechten worden gerespecteerd, en waar Palestijnen niet gediscrimineerd of onderdrukt worden simpelweg omdat zij Palestijn zijn.”

Hoe gaat het momenteel met de Palestijnse christenen?
“Palestijnse christenen hebben te maken met veel uitdagingen. De Palestijnse christenen die in Israël wonen hebben te maken met discriminerende wetgeving. Daarnaast hebben zij veel vragen rondom hun identiteit: zij zijn immers zowel christen als Arabier als Israëliër, en dat in een joodse staat.

Palestijnse christenen in Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westbank hebben te maken met de Israëlische bezetting, die leidt tot vernederingen, huisuitzettingen, landonteigeningen en intimidatie. Ten gevolge van deze bezetting gaat het economisch erg slecht, waardoor de werkloosheid groot is. Veel jonge Palestijnen, waaronder ook veel hoogopgeleide Palestijns-christelijke jongeren, besluiten te emigreren.

Tot slot vinden Palestijnse christenen het pijnlijk dat veel Westerse christenen zich ten gevolge van hun verbondenheid met het joodse volk zich vaak niet kunnen voorstellen met hoeveel onrecht Palestijnen worden geconfronteerd.”

daoud

Daoud Nassar komt dus volgende maand naar Nederland. Kun je iets meer over hem vertellen?
“Daoud Nassar is een Palestijns-christelijke boer die ondanks de zeer ingewikkelde omstandigheden niet kiest voor geweld, passiviteit of vertrek. Hij kiest voor creatief verzet, waarbij hij weigert om zich op te stellen als slachtoffer, en waarbij zijn uitgangspunt is dat hij weigert om vijand te zijn. In een situatie van voortdurende onderdrukking en vernedering is dat misschien gemakkelijk om te zeggen, maar het vraagt innerlijke vrijheid en moed om hier handen en voeten aan te geven. Daoud brengt dit dagelijks in de praktijk, waarbij hij tegelijkertijd anderen wil inspireren om zich ook in de eigen omgeving in te zetten, hoe moeilijk de situatie ook is.”

Waar gaat zijn lezing over?
“Daoud Nassar zal spreken over alle uitdagingen en frustraties waar hij mee te maken heeft, maar vooral zal hij vertellen over hoe zijn frustratie omvormt tot positieve acties. Hij zal vertellen hoe hij zich, samen met zijn familie, inzet om het familiebedrijf te behouden en verder te ontwikkelen, en hiermee anderen te inspireren. Kortom: hij laat ons zien hoe hij zelf in een extreem kwetsbare situatie leeft, en desondanks voortdurend mogelijkheden ziet en aangrijpt voor positieve impact in zijn directe omgeving.”

Misschien een onmogelijke vraag, maar stel ‘m toch: wat zou jij doen in zijn situatie?
“Ik zie dat de meeste Palestijnen de moed hebben opgegeven dat er ooit een positieve verandering zal komen. Ik kan mij voorstellen dat ik zelf vooral erg gefrustreerd zou raken, en na verloop van tijd het bijltje er bij zou neergooien. Misschien zou ik ook wel heel cynisch worden over alle inzet van allerlei mensen in het Westen die zo goed denken te weten hoe het allemaal zit en hoe het allemaal moet. Door echter met de familie Nassar te werken en met hen op te trekken, hoop ik nooit in deze valkuil te stappen. Ik wil van hen blijven leren om te leven vanuit innerlijke vrijheid, en me actief in te blijven zetten om hoop levend te houden.’

Veel mensen vrezen dat Trump de komende jaren een anti-Palestijnen-politiek zal gaan voeren. Wat denk jij?
“Ik ben bang dat er niet veel goeds is te verwachten van Trump als het gaat om een rechtvaardige oplossing in Israël/Palestina, waarin het internationaal recht leidend is. Dat blijkt al uit de benoeming van de nieuwe Israëlische ambassadeur. Misschien is zijn beleid uiteindelijk ook wel heel erg anti-Israël. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het voor de Israëlische ziel funest is als zij doorgaat met de bezetting van de Palestijnse gebieden, en met het voortdurend onderdrukken van het Palestijnse volk. Ik wil blijven geloven dat de ‘zachte krachten zullen overwinnen’ en dat alle mensen van goede wil zich niet laten frustreren door het huidige politieke beleid, maar zich zullen blijven inzetten voor een rechtvaardige oplossing.”

Voor meer informatie over de bijeenkomst op 4 februari: klik hier.

Greco Idema is eindredacteur van Nieuwwij.nl

6 reacties

 • Hoogendoorn op 16 januari 2017 om 13:05 uur

  Dat Palestijnse christenen het moeilijk hebben in de omstreden gebieden is evident. Het is echter niet eerlijk om daar eenzijdig Israël de schuld van te geven. Deze gebieden waren tot 1967 bezet door resp. Jordanië (Westbank en Oost-Jeruzalem) en Egypte (Gaza). Alleen, toen sprak er niemand over ‘bezette gebieden’. Waarom eigenlijk niet? Geeft daar nu eens antwoord op. Hadden de Palestijnen het destijds onder koning Hoessein van Jordanië zoveel beter?

  Zo lang de staat Israël bestaat, wordt het door de omringende landen bedreigd met vernietiging. Israël heeft – menselijk gesproken – haar bestaansrecht te danken aan een sterk leger. Omdat het Joodse volk na de Shoah de wereld niet meer vertrouwt.
  De Palestijnse christenen zitten nu tussen twee vuren. Maar het wonderlijke is telkens dat als er iets van een oplossing lijkt te komen, het de Palestijnen zijn die de vredesvoorstellen afwijzen. Weet u wat het grootste probleem is? Dat de Palestijnen helemaal geen tweestaten oplossing willen. Het hoogste doel is en blijft de vernietiging van het Joodse volk. Israël moet de kaart verdwijnen. Jammer, als u dat niet ziet.

 • Theo A. Strijker op 16 januari 2017 om 20:44 uur

  Waarom gaat u voorbij aan het probleem van landuitzetting onteigening etc. zoals beschreven:

  Palestijnse christenen in Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westbank hebben te maken met de Israëlische bezetting, die leidt tot vernederingen, huisuitzettingen, landonteigeningen en intimidatie. Ten gevolge van deze bezetting gaat het economisch erg slecht, waardoor de werkloosheid groot is.

  Tot slot vinden Palestijnse christenen het pijnlijk dat veel Westerse christenen zich ten gevolge van hun verbondenheid met het joodse volk zich vaak niet kunnen voorstellen met hoeveel onrecht Palestijnen worden geconfronteerd.”

  Wat hebben uw argumenten van doen met het onrecht dat deze mensen wordt aangedaan door Israel. Til niet onmiddlelijk het beschreven probleem naar een hoger niveau maar antwoord op de vraag waarom Israel het recht heeft zo op te treden.

 • Cas Sander Crescent op 18 januari 2017 om 20:35 uur

  Wat niet duidelijk wordt uit het stuk, is hoe Palestijnse christenen worden behandeld in Palestina.

 • Mw.R.A Eijkelboom op 4 februari 2017 om 13:02 uur

  Sinds de oprichting van de staat Israël hebben we te maken gehad met eenzijdige berichtgevingen, alleen is die tijd voorbij! Ook steeds meer Israëliërs komen tot inkeer en dit dankzij historici die in bv 1982 van de vorige eeuw onderzoek hebben gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van het land. Ze kwamen tot de schokkende ontdekking, dat in 1948 het niet eerlijk verdeeld was. Men had toen 55% van het grondgebied aan de Palestijnen moeten geven en 45 aan de Joden. Maar helaas men deed het omgekeerde. Palestijnen (moslims en christenen ) werden in hun eigen land tweede rangsburgers.

  Ik ken een oude orthodoxe Israëliër Cohen en die zei op een bijeenkomst van Christenen Voor Israël, dat ze allemaal oogkleppen ophebben. Terwijl overheid praat met de Palestijnen over vrede, geven ze toestemming om verder te bouwen aan nederzettingen in de bezette gebieden. Het was muisstil, maar Cothen heeft wel gelijk.
  Nog steeds worden mensen uit hun huizen verdreven, door ultra-orthodoxen. Steeds meer orthodoxe Joden kiezen ook de kant van de Palestijnen.
  Zolang Israël blijft doorboren in de bezette gebieden, blijft er straks niets meer voor de Palestijnen over.

 • F. Nahar op 5 februari 2017 om 15:49 uur

  Mevrouw Floor moet wel zo eerlijk zijn om het hele verhaal te vertellen, of misschien is dit haar niet gevraagd door de journaliste. Palestijnen, moslims en christenen hebben te lijden van de bezetting. Christen Palestijnen hebben hiernaast ook nog te lijden van discriminatie door moslims. Hierdoor zijn er duizenden van hen vertrokken naar o.m. de USA. Het vreemde is dat de kerken die het goed menen met de Palestijnen en een grondige hekel hebben aan Israël (Kairos Sabeel, Pax etc.) hier geen enkel punt van maken. Zeer hypocriet!

 • Mw.R.A Eijkelboom op 6 februari 2017 om 12:25 uur

  Al decennia worden Palestijnen (moslims en christenen) in de bezette gebieden uit hun huizen verdreven en deze worden ingenomen door ultra-orthodoxen Joden en dit met goedkeuring van de overheid! Trouwens niet alleen Palestijnen hebben te maken met agressie van ultra-orthodoxe Joden, maar ook niet-religieuze Joden. Ook vluchtelingen moeten het ontgelden.

  Gelukkig kiezen steeds meer Israëliërs de kant van de Palestijnen en vluchtelingen.

  In de regering van Palestina zitten ook christenen.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent