Onderwerp: islam

A- A A+

Nadia Moussaid (c) Enis Odaci/Nieuwwij
Het gaat goed met Nadia Moussaid. De 32-jarige presentatrice van het succesvolle NTR-programma De Nieuwe Maan heeft vaste grond onder haar voeten, zowel privé als in haar werk. Achter de vastigheid schuilt een uitgesproken vrouw, die goed in de gaten heeft wat er in de wereld verbeterd kan en moét worden. Moussaid is dochter van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Ze heeft daardoor een unieke kijk op multicultureel Nederland.

Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. Van alle jongeren zijn het met 56 procent vooral de protestantse jongeren die regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoeken. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent regelmatig een moskee. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In 2015 zeggen vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig te zijn.

Khalid Benhaddou
“Is dit nu de islam?” vraagt Khalid Benhaddou zich af in zijn onlangs verschenen gelijknamige boek. De jonge Gentse imam en Hoofd De-radicalisering België weet met zijn welbespraaktheid en hippe uitstraling alle clichés over imams te doorbreken. In dit manifest rekent hij op erudiete wijze af met hardnekkige vooroordelen over islam en imams. Hij trakteert de lezer op vele scherpzinnige inzichten en hij doet verrassende voorstellen over de plaats van de islam in het Westen.

Socioloog Ruud Koopmans staat deze week nog maar eens met een stuk op AD.nl. Hij verdedigt er zijn eerdere stellingen en probeert er de stevige discussies over zijn bedenkelijke interpretaties en fragmentair feitengebruik te counteren. Het reageert terug met bedenkelijke stellingen en weinig verifieerbare gegevens, want zonder referenties. Verschillende elementen uit zijn betoog vragen daardoor opnieuw om een check van zijn ‘facts’, maar laat ik het voor deze keer houden op dit ene aspect: het goedkeuren van zelfmoordaanslagen.

Jaren waren er nodig om tot een inhoudelijk zinvolle ontmoeting te komen tussen de religieuze achterban van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de SGP, en mijzelf als Jood.
Door: Lody B. van de Kamp
Wat ooit in de jaren tachtig begon als een stroef gesprek in een pastorie ergens op de Veluwe, eindigde jaren later in een tweetal studiedagen. Op die dagen dachten wij als gesprekspartners dat we het verleden, dat als een dikke scheidsmuur tussen de Joodse gemeenschap en de wordingsgeschiedenis van deze politieke partij stond, achter ons te kunnen laten.

Oh, lieve mensen, ik schaam me helemaal kapot. Kees van der Staaij heeft in december een primeurtje aan de Evangelische Omroep beloofd. Een manifest tegen de islam, wat leuk zeg! De Tafel van Tijs zegde gratis zendtijd toe en wachtte geduldig tot het moment daar was om het xenofobe vod de wereld in te braken.
Door: Alain Verheij
Guilt by association
Ik schaam me kapot, ook al weet ik natuurlijk ook wel dat elke religie honderd gezichten heeft. Dat ik me als christen niet hoef te verantwoorden voor de wetsvoorstellen van medegelovigen als Kees van der Staaij. Of Mike Pence.

(c) Farid Esack“Islam begon als een bevrijdingsbeweging”. Dat waren de inleidende woorden tijdens de lezing van de Zuid-Afrikaanse bevrijdingstheoloog Farid Esack. De lezing met als titel Islamic Theology of Liberation in a Time of Terror vond zaterdag 21 januari plaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd georganiseerd door het Fahm Instituut in samenwerking met Nieuwwij en FSR Godgeleerdheid van de VU. Esack is momenteel verbonden aan de Universiteit van Johannesburg en was eerder werkzaam aan Harvard, de meest prestigieuze universiteit ter wereld.

vlnr: Janneke Stegeman, Martijn de Koning, Ewoud Butter.Er is ophef ontstaan over het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Daar werd maandagavond openlijk de vraag besproken of, en hoe het aantal moslims in Nederland zou kunnen worden teruggebracht tot een à twee procent van de bevolking. In plaats dat er werd stilgestaan bij het mogelijk discriminerende karakter van de vraag, werd door panelleden Wim van Rooy en Paul Cliteur in alle rust gefilosofeerd over de juridische en rechtsstatelijke mogelijkheden van een bijbehorende oplossing.