Onderwerp: islam

A- A A+

Diagne Souleymane Bachir © DR
Een boek schrijven met een positief beeld over de relatie tussen islam en filosofie is dubbel tegen de stroom in varen. Aan de ene kant is er de heersende Westerse liberale visie, die stelt dat filosofie op zijn zachtst gezegd op gespannen voet staat met religie. Filosofie heeft zich sinds de Verlichting geëmancipeerd van religie en is daarvan de grote criticus, of op zijn minst het redelijke alternatief geworden. Bij de islam komt daar vaak nog een schepje bovenop.

Regelmatig komt Albanië in het nieuws en niet zelden negatief. Albanië – land van bloedwraak, armoede, massa-emigratie en maffiose criminaliteit. Dit is geen onjuist beeld maar wel een eenzijdig beeld, waarop valt af te dingen. Want Albanië is ook een land waar moslims en christenen vreedzaam samenleven en niet langs elkaar heen en een land waar activisten streven naar een open, democratische samenleving en naar verwerking van het verleden.

“Pro-islam? De PKN is dat helemaal niet”

Op de laatste dag van 2016 was op de voorpagina van Trouw te lezen dat de pro-islam koers van de Protestantse Kerk ‘een splijtzwam’ vormt. Online was de kop alweer afgezwakt naar ‘verdeeldheid’. De basis voor die uitspraak bleek een interview met ‘kerkleider’ dr. René de Reuver te zijn, elders in diezelfde krant. Voor mijn gevoel deed De Reuver recht aan de islam en benadrukte hij terecht dat moslims en christenen veel gemeenschappelijk hebben.

René de Reuver eerder dit jaar in ‘Het Vermoeden’
Vandaag in Trouw een uitgebreid interview met René de Reuver, de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), over vooral de vluchtelingencrisis, Europa, de PVV en de islam.
Een van de vragen gaat over de kerkleiding en het ‘blind zijn voor de gevaarlijke kanten van de islam’. De Reuver antwoordt:
“Natuurlijk heb ik ook de vraag: hoe zit het met de verknooptheid met geweld en de islam.

Dr. Joseph Lumbard
The Study Quran is a historic and groundbreaking translation and commentary of the Quran, produced by a distinguished team of Islamic studies scholars, led by Seyyed Hossein Nasr. The Study Quran provides a scholarly yet accessible resource where one can quickly and easily explore how Muslims have interpreted the Quran through the centuries to the present day. The Study Quran is a much-needed project in a time when confusion about the Quran and Islam is so prevalent. Nieuwwij.

Prof. Joseph Lumbard, een van de redacteuren van The Study Quran
The Study Quran is een nieuwe baanbrekende vertaling van de Koran, geschreven door een gerenommeerd team van geleerden, onder leiding van Seyyed Hossein Nasr. The Study Quran biedt een wetenschappelijke, maar toegankelijke bron waarin men kan kan nagaan hoe moslims de Koran door de eeuwen heen, tot het heden, hebben geïnterpreteerd. The Study Quran is een regelrecht succes gebleken, zowel bij wetenschappers als bij het brede publiek. Maar er is ook kritiek.

Het is in deze dagen moeilijk om je als ‘christelijk opgevoede Nederlander’ te verhouden tot de islam. Ik wil mij niet in het kamp laten trekken van hen die het geweld in naam van Allah al te gemakkelijk bedekken onder het mom van ‘niet de echte islam’. Maar ik verzet mij nog meer tegen de toenemende, eveneens te gemakkelijke islamofobie. Daarvoor is er te veel sympathie en herkenning blijven hangen vanuit mijn jeugd. Via de boeken van Karl May over Kara ben Nemsi kwam de islam tot mij als ‘stilte in de woestijn’.

Anne Dijk. © Enis Odaci
Anne Dijk is religiewetenschapper en islamoloog. Haar is gevraagd om het boek Six covenants of the Prophet Muhammad te vertalen naar het Nederlands. Dit boek bevat een selectie van convenanten, die de profeet Mohammed heeft gesloten met de christenen van zijn tijd. Het is een vervolgpublicatie van The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World van Dr. John Andrew Morrow. De vertaling is inmiddels af en de publicatie is gepland in het voorjaar van 2017. In deel 1 een gesprek met Dijk over de context van Mohammed’s convenanten.