Onderwerp: media

A- A A+

Op 16 maart organiseert The Hague Peace Projects het debat ‘Muslims represent!’ in Utrecht. Tijdens dit evenement spreken verschillende Nederlandse moslims met elkaar. The Hague Peace Projects biedt een platform voor het diverse geluid onder diaspora, die de verbinding opzoeken, en zo wil men nu ook een platform bieden aan de diverse moslimgemeenschap in Nederland. Nieuwwij.nl is mediapartner voor deze bijeenkomst.
Islamofobie is in de laatste jaren sterk toegenomen, zowel islamofobe incidenten als islamofobe berichtgeving.

Nadia Moussaid (c) Enis Odaci/Nieuwwij
Het gaat goed met Nadia Moussaid. De 32-jarige presentatrice van het succesvolle NTR-programma De Nieuwe Maan heeft vaste grond onder haar voeten, zowel privé als in haar werk. Achter de vastigheid schuilt een uitgesproken vrouw, die goed in de gaten heeft wat er in de wereld verbeterd kan en moét worden. Moussaid is dochter van een Marokkaanse vader en Nederlandse moeder. Ze heeft daardoor een unieke kijk op multicultureel Nederland.

vlnr: Janneke Stegeman, Martijn de Koning, Ewoud Butter.Er is ophef ontstaan over het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Daar werd maandagavond openlijk de vraag besproken of, en hoe het aantal moslims in Nederland zou kunnen worden teruggebracht tot een à twee procent van de bevolking. In plaats dat er werd stilgestaan bij het mogelijk discriminerende karakter van de vraag, werd door panelleden Wim van Rooy en Paul Cliteur in alle rust gefilosofeerd over de juridische en rechtsstatelijke mogelijkheden van een bijbehorende oplossing.

In mijn opiniestukken richt ik me geregeld op de beeldvorming rond islam en de wijze waarop onze media deze vorm geven. Dikwijls schuilt de angel in schijnbaar onschuldige formuleringen waarin de negatieve beeldvorming niet onmiddellijk opvalt, maar wel sterk doorwerkt.

Het was met recht een malle media moslimweek. Maar er zat geen woord Arabisch bij. De traditionele en nieuwe media waren verwikkeld in een Links-Rechts beeldenstrijd die nog het meeste leek op de aloude existentiële strijd tussen katholieken en protestanten. Inzet: de waarheid over moslims. Sla een gemiddelde krant open en er is altijd wel iets te lezen over de islam en moslims. Ik wil daar iets van zeggen.
Door: Enis Odaci
Eerst even een bloemlezing van de belangrijkste islam gerelateerde nieuwsberichten. De Protestantse Kerk Nederland heeft een nieuwe scriba, René de Reuver.

Een artikel van De Telegraaf gisteren met de kop ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder’ heeft tot een storm aan protest op sociale media geleid. De hashtag #StopXenofoobTelegraaf is voor de tweede opeenvolgende dag trending.
Twitteraars zijn verbolgen over het dehumaniserende taalgebruik van De Telegraaf, wijzen op het foute oorlogsverleden van de krant en roepen adverteerders op te stoppen met advertenties in De Telegraaf.

Op nrc.nl werd op 4 januari een ‘fact check’ gepubliceerd die nagaat of enkele uitspraken van socioloog Ruud Koopmans in een interview met het Algemeen Dagblad wel kloppen. Zijn uitspraken impliceerden immers dat enorme aantallen moslims, 50 miljoen (!), geweld accepteren. Het NRC-artikel tracht de feitelijkheid van deze stelling na te gaan door te grasduinen in een aantal onderzoeken en komt tot de conclusie dat deze bewering van Koopmans waar is.

Tijs van den Brink is een bekend gezicht in christelijk Nederland. Met zijn programma’s op radio en televisie laat hij regelmatig zijn religieuze overtuiging zien en horen. Samen met EO-collega Andries Knevel vormde hij met het debatprogramma Knevel & Van den Brink het levensbeschouwelijke alternatief op Pauw & Witteman. Van den Brink ergerde zich onlangs aan zijn collega Jeroen Pauw, toen deze tijdens een uitzending riep dat religie altijd leidt tot geweld.