Onderwerp: multireligious belonging

A- A A+

Wat is wijsheid als het gaat om waarheid? Het onderzoek God in Nederland laat zien dat het geloof in een persoonlijke god terugloopt, maar het aantal atheïsten blijft steken op 24%. Er is een grote groep die open staat voor religie en spiritualiteit. Velen van hen houden niet vast aan één traditie en evenmin aan één absolute waarheid. Waarheden komen naast elkaar te staan. Wordt daarmee de nieuwe betekenis van ‘waarheid’ ‘werkzaamheid’ of komen we uit bij ‘wijsheid’? Tussen waarheid en wijsheid onderzoekt dit in een bundel essays.

‘Waarheid en religie. Het is een gevaarlijke combinatie.’ Van hieruit vertrekt Tussen waarheid en wijsheid, de nieuwste uitgave van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. De oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, sprak bij de presentatie van dit boek een lovende reactie uit. Zijn bijdrage geven wij hieronder integraal weer.
Waarheid vinden. Wijsheid ontvangen. Gelovig leven
Door: Dr. Joris Vercammen
Waarheid en religie. Het is een gevaarlijke combinatie. Dit is het vertrekpunt van de bundel Tussen waarheid en wijsheid.

“Waarom moest er een andere religie bij? Is niet alles ook in het christendom te vinden, wat je zoekt?” Deze vraag werd me gesteld toen Frieda Pruim en ik (links op bovenstaande foto) op 28 januari spraken voor de oecumenische Emmaüsgemeente in Ede over Meervoudige Religieuze Binding. De avond was goed gevuld met een zeer geïnteresseerd publiek. Anderhalve week ervoor was ik in een viering in de Emmaüsgemeente voorgegaan, waarbij ik teksten uit verschillende religies had besproken in het kader van Paulus’ Korinthentekst over de gaven van de Geest.

Volgeling van Jezus en Boeddha?

Enkele weken geleden waren Manuela Kalsky en ik in Atlanta op de jaarlijkse conferentie van de American Academy of Religion.

“Grenzen vervagen, of we het nou leuk vinden of niet”

In 1978 richtte een groep Leidse studenten de VeerStichting op met als doel om het debat tussen studenten en zogeheten ‘vormgevers van de maatschappij’ te bevorderen. Nog steeds ligt de gedachte om de interactie tussen verschillende generaties te bevorderen ten grondslag aan de inmiddels gerenommeerde VeerStichting. Dit gebeurt aan de hand van een (jaarlijks) symposium met nationale en internationale topsprekers.
De ontmoeting tussen verschillende generaties staat centraal tijdens deze symposia.

Henry Vesseur werd op 15 september gekozen tot abt van de Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, de vierde abt op rij. Het klooster staat sinds de jaren zestig bekend om de integratie van zen in het christelijke kloosterleven. Gezien de opkomst van het fenomeen multiple religious belonging (het putten van inspiratie uit meerdere religies) en de groeiende diversiteit in de samenleving, vroeg Nieuwwij.nl zich af hoe broeder Vesseur, vanuit de ervaringen binnen de abdij met zen, tegen deze ontwikkelingen aankijkt.

Annemiek Schrijver en Ton Lathouwers in ‘De Nieuwe Wereld’

De Nieuwe Wereld is een wekelijkse talkshow over engagement en vrijzinnigheid. Presentator Colet van der Ven ontvangt gasten om hun inzichten, dromen, idealen en inspiratie te delen met de kijker. Cabaretier Johan Fretz leidt de kijker rond in De Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld heeft speciaal oog voor mensenrechten, kunst en cultuur. Dit alles onder het motto: ‘Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.’ In samenwerking met De Nieuwe Liefde en Nieuwwij.nl.
Gisteren was er weer een nieuwe aflevering van De Nieuwe Wereld op NPO2.

Cijfers over religie in Nederland laten vaak een heel eenzijdig beeld zien, omdat ze uitgaan van achterhaalde vooronderstellingen. Op 13 mei kwam het CBS bijvoorbeeld met het nieuws dat het aantal religieuze mensen in Nederland opnieuw gedaald is, en wel tot 51% in 2014. In 2010 was het nog 55%. Deze cijfers zijn gebaseerd op het percentage dat zich rekent tot één enkele kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.