Rubriek: Nieuw Wij

A- A A+

Op mijn balkon vond ik een klein onderbroekje. En een shirtje van prinses Sophia. De wind was er al mee aan het spelen, maar voordat het wegwoei, greep ik het beet en liet het drogen op mijn eigen kledingrek. Toen het droog was, vouwde ik het netjes op en liep ’s avonds de trap op naar de woning boven mij. Mijn bovenbuurvrouw keek schuchter om het gordijntje van haar voordeur heen, maar toen ze doorhad dat ik het was, ging de deur open en maakte ik, nadat we elkaar al heel vaak met “Dag buurvrouw” hebben gegroet, kennis met Emel.
Door: Tanja van Hummel
“Dank je, buuuurvrouw.

Sinds kort werk ik voor nieuwwij.nl. Nu ik hier werk, houd ik me actief bezig met de interreligieuze en interculturele dialoog. Ik ben op de hoogte van interessante lezingen, workshops en interculturele en religieuze festivals. We werken met hart en ziel om het ideaal van een inclusief wij te verwezenlijken. Maar toen ik mijn wekelijkse baantjes in het zwembad trok, dacht ik: “dat inclusieve wij begint hier in het zwembad.

Met elkaar praten in plaats van over elkaar, het is een veelgehoord mantra. Een van de vele manieren waarop dat in de praktijk vormgegeven wordt, is de interreligieuze dialoog. En over die praktijk wordt dan ook veel geschreven en gesproken, blijkt onder meer uit de verschillende evenementen die dit najaar rondom dit thema worden georganiseerd. Op zaterdag 26 september j.l. was er in Arnhem een symposium over het onderwerp. Het werd georganiseerd door het Stadspastoraat Arnhem en Nieuwwij onder de titel ‘Om de lieve vrede’.

Koken met een twist, een heerlijke fusion van couscous en Surinaamse pom of lekker ouderwetse zuurkool met rookworst. Mensen die met compassie en passie gaan voor de rijkdom die te vinden is in onze veelkleurige samenleving. De mensen die de verschillende talenten van anderen bij elkaar brengen en in een vaas van de maatschappij in het water zetten, zodat je met elkaar kunt genieten van de volheid van het geurige boeket.

Koken met een twist, een heerlijke fusion van couscous en Surinaamse pom of lekker ouderwetse zuurkool met rookworst. Mensen die met compassie en passie gaan voor de rijkdom die te vinden is in onze veelkleurige samenleving. De mensen die de verschillende talenten van anderen bij elkaar brengen en in een vaas van de maatschappij in het water zetten, zodat je met elkaar kunt genieten van de volheid van het geurige boeket.

Waar gaat de nieuwe encycliek van de paus over?

Wanneer er een nieuwe encycliek, een rondzendbrief van de paus, verschijnt, word ik nogal eens gevraagd wat ik ervan vind. Vaak moet ik het antwoord schuldig blijven.
Door: André Lascaris
Degene die de vraag stelt heeft de encycliek duchtig gelezen en blijkt dikwijls geen katholiek te zijn. Dit heeft mij wel eens de te forse uitspraak ontlokt dat katholieken geen encyclieken lezen en dit overlaten aan niet-katholieke christenen. Ik denk dat katholieke instituties met frisse tegenzin de encycliek lezen, omdat het wel moet. De meeste encyclieken zijn een soort roggebrood.

Zenmeester Eckhart?

Dit thema kwam aan de orde op donderdag 28 mei in mijn Eckhartlezing in het Albertinum in Nijmegen. Hoe verhoudt de populariteit van Meister Eckhart onder boeddhisten zich tot zijn dominicaanse identiteit?
Door: André van der Braak
Met betrekking tot religieuze diversiteit zijn er ruwweg twee benaderingen in de hedendaagse theologie. De eerste benadering, die van het pluralisme, benadrukt de overeenkomsten tussen religies, en probeert te komen tot een synthese: alle religies zijn pogingen om een en dezelfde waarheid te verwoorden, het gaat erom om tot die essentie door te dringen.

“Holi in de zomer is een interessante ontwikkeling”

Holi is een feest dat de harten van mensen raakt, ongeacht hun afkomst of religie. Jaarlijks neemt het aantal feestgangers in Westerse landen toe en de laatste vier jaar is er ook een nieuw fenomeen gaande, met name in Europa en Amerika: Holi wordt door sommige organisaties gevierd in de zomer. De bekendste voorbeelden zijn Radhadesh in België en het Holi Festival of Colours in Duitsland. In Engeland is het helemaal “hot and happening” waar modellen als Cloe Norgaard en mode-ontwerpers als Lulu Guninness zich aan het Holi-evenement verbinden en voor meer zichtbaarheid zorgen.