Het Comité 21 maart, een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties, organiseert dit jaar op 22 maart een anti-racisme demonstratie op het Amsterdamse Museumplein. De organisaties die in het Comité verenigd zijn hebben een manifest opgesteld waarin vijf eisen worden gesteld, waaronder de eis dat er in de Sinterklaasoptocht dit jaar geen Zwarte Pieten mogen meelopen.

Het gaat om de volgende vijf eisen:
– Er moet een actiecampagne komen die discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt tegengaat. Bedrijven die discrimineren moeten worden beboet.
– Alle discriminatiegronden moeten even serieus worden genomen. Naast homofobie, racisme en antisemitisme moet ook de islamofobie in Nederland in kaart worden gebracht en actief bestreden worden.
– Er moet een onafhankelijk vervolgonderzoek komen op het rapport van Amnesty International over de politie. Etnisch profileren moet stoppen.
– Dit kabinet moet de uitspraak van het Europees Comite voor Sociale Rechten opvolgen: alle vluchtelingen hebben recht op voedsel, onderdak en kleding. Geen vluchteling op straat of in de cel, laten we de mensenrechten weer respecteren!
– De Sinterklaasoptocht moet dit jaar Zwarte Piet vrij worden. In het onderwijs moet er meer aandacht komen voor het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden.

Volgens het Comite 21 maart heeft Nederland een racismeprobleem. Het Comité verwijst daarbij naar de  Zwarte Piet Niet beweging, de Nationale Ombudsman en Amnesty International. Het Comité schrijft verder:

“Racisme is geinstititutionaliseerd en voor veel Nederlanders een dagelijkse ervaring. Het aantal racistische incidenten is het afgelopen jaar gestegen. Dit kabinet wil Antilliaanse Nederlanders zelfs apart registreren. Om de aandacht af te leiden van echte problemen gebruiken media en politici moslims, vluchtelingen en Polen als zondebok. De regering lapt hierbij alle internationale afspraken aan haar laars. Deze trend beperkt zich niet tot Nederland. Door heel Europa zijn deze ideeën in opkomst. Wilders bundelt op Europees niveau zijn krachten met andere extreemrechtse en zelfs fascistische partijen. Solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen is nodig om deze gevaarlijke tendens te keren.”

Het Comité 21 maart is vernoemd naar de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie die ieder jaar op of rond 21 maart wordt gehouden. De dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid. In heel Nederland vinden ieder jaar rond 21 maart bijeenkomsten plaats. De demonstratie op 22 maart begint om 13 uur.

Tot de organisaties die zich bij het (voornamelijk Amsterdamse) Comité 21 maart hebben aangesloten behoren o.a.: Keti Koti, Htib, Emcemo, Transnational Migrant Forum, Platform Stop racisme en Uitsluiting, Landelijk Beraad Marokkanen (LBM), Aknarij, Roet in het Eten, New Urban Collective, Slavery-on-line, Instititute for International Scientific Research, Collectief tegen islamofobie, FNV Finance, Filipino Migrant Workers en Internationale Socialisten.

Het Comité organiseert op 19 februari om 19.30 uur een mobilisatiebijeenkomst bij de HTIB. Meer informatie via: comite21maart@gmail.com

Bron: Republiekallochtonië.nl

Nog geen reactie — begin het gesprek.