Blog

A- A A+

Hoe kies je met wijsheid een levensbeschouwing die werkelijk bij je past?

kieswijzerHoe kies je met wijsheid een levensbeschouwing die werkelijk bij je past? Godsdienstantropoloog André Droogers stelde een objectieve Kieswijzer levensbeschouwing op. Hierin beschrijft hij vijfenzeventig opties met steeds twee alternatieven. Voor zinzoekers werkt het als een handige routeplanner. Wie al heeft gekozen, checkt of die bestemming nog steeds past.

Steeds meer mensen zoeken hun levensbeschouwelijke heil buiten de gebaande paden. Vroeger bepaalden kerken de richting. Nu maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf uit wat zinnige antwoorden zijn op vragen als ‘wat is de reden van mijn bestaan?’. Daarbij maakt men gebruik van verschillende inspiratiebronnen, zowel religieuze als atheïstische. Tegenwoordig zijn het vooral de media die als leveranciers van ideeën fungeren. Het aanbod waaruit men kan kiezen is groter en gevarieerder dan ooit en kan desoriënterend werken. Deze praktische zingevingsgids helpt de lezer om zich te oriënteren binnen het uitgebreide spirituele landschap.

Blijf je bij je keuze van weleer, maak je steeds opnieuw keuzes, of ben je je misschien niet eens bewust van je levensbeschouwelijke houding? Kieswijzer levensbeschouwing maakt je bewust van je eigen positie.

‘[…] genuanceerde kennis van zaken wordt gepaard aan luchtige nuchterheid. Doe de tests, en ontdek wat je ten diepste gelooft. Ook als je dacht niets te geloven. Wat een fantastisch boek!’
– Désanne van Brederode, schrijver en filosoof

Gebruiksaanwijzing van de Kieswijzer levensbeschouwing:
– Vul de kieswijzer in en ontdek aan de hand van twintig mogelijke levensbeschouwelijke houdingen waar je nu staat.
– Aan het begin van elk hoofdstuk staat een kieslijst. Vul deze in. De uitkomst verwijst naar een bladzijde met toelichting op het gekozen standpunt.
– Als je het hele boek leest, word je systematisch per deelonderwerp aan het denken gezet over de vraag welk type levensbeschouwing bij jou past.
– Pak het boek er geregeld nog eens bij als naslagwerk.

Over de auteur
André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar Culturele Antropologie, in het bijzonder Religieuze en Symbolische Antropologie, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Recent publiceerde hij Zingeving als spel (2010), God 3.0 (2014), Religion at Play (2014) en Boodschap aan elkaar (2016).

Voor meer informatie kijk op www.andredroogers.nl en www.kieswijzerlevensbeschouwing.nl.

Bron: AUP

1 reactie

  • Mustafa op 18 februari 2017 om 13:33 uur

    Religie is niet een “book of the month” club. Wat is er gebeurd met waarheidsvinding? Mensen leven, leren, studeren, en houden daar overtuigingen aan over en geloven. Volgens mij had Newton gelijk over een heleboel dingen. Einstein ook. Er zijn dingen die ik vertrouw. Er zijn dingen die ik waarschijnlijk vind. Ik leer over exacte wetenschap, maar ook over logica, geschiedenis en filosofie. Veel daarvan is niet te testen, maar mensen geloven dingen toch. Zelfs overtuiging komt niet alleen uit eigen ervaring. Waarom zou religie gaan over wat bij iemand past? Maakt het niet uit wat de bron is? Kan een baby zich tot een denkend mens met kennis ontwikkelen door te kiezen hoe de wereld werkt voor hem? Niks in het universum werkt zoals het werkt omdat een mens het leuker vindt op die manier. Religie is een set van geloven over de structuur, de organisatie en het doel van het universum. “Kies de religie die bij je past” is een ontkenning van wijsheid in religie. Waarheidsvinding werkt echt anders. Religie is meer dan de wil om te geloven. Leef, leer, studeer, maar kies nooit je eigen waarheden als je wijsheid zoekt.

    Ik weet dat er levensbeschouwing staat en niet religie, maar religie heeft hierin een aparte rol. Het beinvloedt levensbeschouwing, maar religie kies je niet zomaar en die invloed is onderdeel van het onderstrepen de religie, van de wijsheid ervan en de keuze ervoor. “Kies de levensbeschouwing die bij je past” kan neerkomen op verandering van religie. De twee zijn niet synoniem. Ze zijn wel nauw verbonden.

    Het boek kan wel interessant zijn. Het kan helpen dingen beter te benoemen. Het kan laten zien wat er nog meer te koop is. Dat is goede informatie. Het kan ook begrip kweken voor anderen.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent