Blog

A- A A+

Kunnen goddelijke liefde en vleselijk genot samen gaan?

krista

Krista Steenbergen

Krista Steenbergen, intimiteitscoach en religiewetenschapper is zondag 19 februari de gast van Annemiek Schrijver in het NCRV-programma De Verwondering.  

Religie en seks een ongemakkelijke combinatie? Niet voor intimiteitscoach en religiewetenschapper Krista Steenbergen. Zij constateert dat seksualiteit nog altijd omgeven is met schuld en schaamte, waardoor er in intieme relaties vaak geen werkelijke ontmoeting plaatsvindt. Dat kan echter ook anders: Steenbergen wil het seksuele taboe doorbreken door goddelijke liefde en vleselijk genot samen te brengen.

Krista Steenbergen noemt God een ‘sensueel wezen’ dat niet alleen in de natuur maar ook in het lichaam kan worden ervaren. Vanuit die zienswijze nodigt zij haar cliënten uit voorbij de lust te gaan, zodat het heilige kan terugkeren in de seksualiteit. Om dat te kunnen doen, heeft Steenbergen eerst een traumatische seksuele ervaring uit haar jeugd moeten verwerken: “Mijn grootste pijn is mijn grootste kracht geworden.”

De Verwondering, zondag 19 februari om 08.25 uur bij de NCRV op NPO 2.

Klik hier (deel 1) en hier (deel 2) voor een interview met Krista Steenbergen elders op Nieuwwij.nl.

Bron: KRO-NCRV

1 reactie

  • P.A. op 14 februari 2017 om 09:27 uur

    Er is natuurlijk verwantschap tussen de godservaring en de sexuele ervaring. Of er bij beide sprake is van G’d, dat is een kwestie van interpretatie c.q. labeling. Onbekenden met het fenomeen zullen al snel zeggen dat het inbeelding, projectie, wensdenken, zelfbedrog of magie is. Het tegendeel is nooit te bewijzen; men kan het slechts ervaren als piekervaring, bevestiging, verlichting, verwarming enz.
    Kun je evenwel met de G’d van de monotheïstische godsdiensten een levenslange intieme betrekking en gesprek onderhouden, met de goddelijkheid ervaring in de sexualiteit lijkt me dat onmogelijk. In de sexualiteit gaat het ook vooral om jezelf en je partners als een ‘middel’ of ‘instrument’. In de monotheïstische godsdiensten gaat het vooral om de Ander, en de mentale discipline om daar bij te blijven en mee om te gaan, dag na dag, uur na uur. P. Anselm Grün heeft dat in 2002 eens mooi toegelicht in een boekje “Bidden met de woestijnvaders”, waarin hij a.d.h. van een 20-tal vaderspreuken uitleg geeft over de taak/roeping van de monnik op weg naar mens (uit een stuk) wording en eenwording met G’d d.m.v. doorlopend bidden gerict op Jezus/G’d. G’d (menen te) bereiken/ervaren in de sexualiteit of via een trip met alcohol of drugs gaat het meer om een gevoelstoestand waarin men ondergedompeld is en die ook weer vervluchtigd. G’d geeft daar geen respons op je woorden. In essentie is de G’d van de religies dus niet vergelijkbaar met de G’d van de seks of de psychedelische trip. In het beste geval ervaar je cosmische eenheid en geborgenheid. In hoeverre je daar blijvend door verandert, of een richtingwijzer treft voor je verdere leven, is en blijft dus de vraag.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent