Blog

A- A A+

Religiewetenschappers en theologen: noodzaak voor landelijk platform

religare
Wat zijn de uitdagingen voor een multireligieus Nederland in een multireligieuze wereld? Waarom zien we nieuwe verschijningsvormen van spiritualiteit? Wat betekent religieus erfgoed voor ons? Wie bepaalt de waarde van een mensenleven? Hoe gaan we om met radicalisering? Hoe kunnen docenten en onderzoekers een rol spelen bij het beantwoorden van deze vragen? Dit is slechts een greep uit de uitdagingen waar hedendaags Nederland voor staat. Kennis over religie en levensbeschouwing is noodzakelijk om de wereld van vandaag te kunnen begrijpen.

Daarom wordt op 25 en 27 oktober de Netherlands Academy of Religion (NAR) gelanceerd. De NAR wil kennis over religie toegankelijk maken voor de samenleving door verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar te brengen. Want hoewel er rijke kennis over religie aanwezig is, vindt deze niet altijd haar weg naar buiten, naar mensen en instellingen die worstelen met vragen rond religie. En, vice versa, het is een blijvende uitdaging voor de academie om te reageren en reflecteren op snel veranderende maatschappelijke realiteiten. Daarom wordt een eerste inventarisatie gemaakt met maatschappelijke partners. Welke kennis hebben journalisten nodig om gedegen verslag te doen van de actualiteit? Wat zijn de uitdagingen voor het voortgezet onderwijs om scholieren voor te bereiden op toekomstige uitdagingen? Welke handvatten hebben artsen, verzorgenden en psychologen nodig om mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden te helpen? Hoe duiden we het religieuze verleden in het licht van hedendaagse veranderingen? Op basis van deze inventarisatie zullen de concrete projecten van de NAR vorm gaan krijgen. Zo kunnen we Nederland toekomstbestendiger maken voor de uitdagingen die religie in de 21ste eeuw zal opleveren.

Volgens het Pew Research Center is op het moment 84% van de wereldbevolking religieus. In 2050 zal dit 87% zijn. Ook in Nederland is, alle ontkerkelijking ten spijt, religie alom tegenwoordig. Denk hierbij niet alleen aan de groeiende pinkstergemeenten en evangelisch christelijke kerken, maar ook aan ongebonden spirituelen, moslims, en aan de 800.000 Nederlanders die wekelijks de kerk bezoeken. Religie is aanwezig in het privéleven van veel Nederlanders, maar ook in het publieke domein: in architectuur, taalgebruik, erfgoed en in beeldcultuur, op grote momenten als huwelijken en begrafenissen, maar ook in het alledaagse leven.

De invloed van religie op onze wereld gaat soms in tegen de wens van Nederlanders die religie graag zouden zien verdwijnen, voor anderen botst een bepaalde religie met de eigen levensovertuiging. Toch is kennis over de vele verschijningsvormen van religie onontbeerlijk. Ook als iemand niets met religie te maken wilt hebben, loop je tegen grote levensvragen aan. Ook voor christenen is het van belang om te weten waarom bepaalde beelden aanstootgevend voor moslims kunnen zijn, ook voor moslims is het van belang om de invloed van het christendom op de Nederlandse maatschappij te begrijpen. Ook als je geen boeddhist bent, kan het van belang zijn om te weten dat de stekker uit een speaker trekken tijdens een ritueel in Myanmar kan leiden tot diepe misverstanden. Ook als je zelf geen religie aanhangt, is het belangrijk om te weten hoe je moet omgaan met een stervende hindoeïstische, joodse, christelijke of islamitische patiënt in het ziekenhuis. En wanneer er van alle kanten uit het politieke spectrum gesproken wordt over de ‘joods-christelijke cultuur’ is het voor alle Nederlanders van belang om daadwerkelijk kennis over en inzicht in het jodendom, christendom en religieuze cultuur in het algemeen te hebben.

Het is kortom niet de vraag of kennis over religie van belang is maar hoe we die kennis kunnen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Wetenschappers die religie bestuderen kunnen een grote rol spelen door hun kennis over religie ook te verbinden aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen zij publieke debatten verrijken en voorzien van nuance. Ze kunnen hulpverleners en de overheid informatie en handvatten geven over de achtergronden en beweegredenen van mensen met een diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden. En ze kunnen hun vaardigheden en kennis – samen met docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs – overdragen aan een nieuwe generatie, die zal leven in een gemondialiseerde en multiculturele religieuze wereld.

Hoewel de kennis aanwezig is, verloopt deze communicatie tussen academie en maatschappelijk middenveld soms moeizaam. Er wordt waardevol onderzoek gedaan, maar dat sluit niet altijd aan of vindt niet altijd de weg naar publieke debatten en de maatschappij. Ook binnen de wetenschap werden er zorgen geuit over de uitdagingen van wetenschappers om aansluiting te vinden bij actuele vraagstukken. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelde daarom een verkenningscommissie in, welke – onder andere – heeft bekeken hoe de kennis over religie beter kan worden ingezet in Nederland anno nu. Naar aanleiding van deze verkenning heeft een grote groep onderzoekers het initiatief genomen, om een Academy op te richten die tot doel heeft de kennis over religie concreet over te dragen aan een bredere groep mensen en om de input vanuit verschillende maatschappelijke velden beter te verwerken. Van leerlingen tot beleidsmakers, van journalisten tot verzorgenden, van alledaagse aanwezigheid van religie in de openbare ruimte tot complexe dogmatiek, het wordt tijd dat het gesprek over religie beter geïnformeerd en op brede en zichtbare wijze gevoerd wordt.

De NAR wordt ondersteund door de volgende initiatiefnemers:

William Arfman, Universiteit Leiden
Marcel Barnard, Protestantse Theologische Universiteit
Eddy Vanderborght, Vrije Universiteit Amsterdam
Markus Davidsen, Universiteit Leiden
Martha Frederiks, Universiteit Utrecht
Ruard Ganzevoort, Vrije Universiteit Amsterdam
Paul van Geest, Tilburg University
Ernst van den Hemel, Meertens Instituut
Laurens ten Kate, Universiteit voor Humanistiek
Christian Lange, Universiteit Utrecht
Brenda Mathijssen, Radboud Universiteit Nijmegen
Birgit Meyer, Universiteit Utrecht
NISIS Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies
NOSTER Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Ed Noort, Rijksuniversiteit Groningen
Peter Nissen, Radboud Universiteit Nijmegen
Kocku von Stuckrad, Rijksuniversiteit Groningen
Gerard Wiegers, Universiteit van Amsterdam
Frans Wijsen, Radboud Universiteit Nijmegen

Voor het programma zie: http://noster.org/news/founding-of-the-netherlands-academy-of-religion-nar/
en http://www.godsdienstwetenschap.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=97&cntnt01origid=22&cntnt01returnid=22

Voor meer informatie: ernst.van.den.hemel@knaw.nl.

Bron: NAR

8 reacties

 • Peter Buma op 23 oktober 2016 om 12:28 uur

  Jammer, er zijn al zoveel initiatieven otv religie en samenleving.

 • ulrich op 23 oktober 2016 om 12:45 uur

  Hoe gaat dat platform eruit zien?

 • Bram Timmers op 23 oktober 2016 om 12:47 uur

  Gaap. Over 5 jaar is er in NL nog slechts 1 plek waar theologie gestudeerd kan worden: Amsterdam. Vind dit bericht niet realistisch.

 • S.M op 23 oktober 2016 om 12:51 uur

  Respect voor het geloof van een ander is ver te zoeken.
  Gelijke kansen bestaat in Ned. niet.

 • Hans Meijer op 23 oktober 2016 om 13:54 uur

  de volgorde zou moeten zijn: ont-dek de essentie van re-ligie en zoek dan de overeenkomsten…..
  (helaas, kansloos)

 • Joop Romeijn op 23 oktober 2016 om 17:11 uur

  Het gaat toch ook over wetenschapsbeoefening?

  Ik hoop maar dat de christenen niet gaan domineren. Zeker gezien het ook aanwezig zijn van theologen kan dit gaan gebeuren. Van de andere religies zijn toch ook niet de leraren of dominee-achtige voorgangers aanwezig?

  Het tweede waar ik me zorgen over maak is dat er geen ruimte is voor niet-gelovigen; het bij sommigen zo populaire atheïsten-bashen is ook in de tekst hierboven aanwezig.

 • jannie op 26 oktober 2016 om 07:25 uur

  nou ik kan hier kort over zijn geloof heeft altijd dood en verderf gezaaid in de geschiedenis nu geloof en de zogenaamde liefde totaal niet waar niets geen liefde en racisme kijk eens naar verschillende bevolkingsgroepen het is niet weg te denken wit of zwart rood of geel turk of Marokkaan het is bizar dus geloof een en al ellende

 • Rawie Sewnath op 28 oktober 2016 om 14:43 uur

  Typisch….geen enkele hindoe naam te ontdekken in het lijstje. De NAR is blijkbaar al opgericht en dus mogen o.a. de hindoes langs de zijlijn meeparticiperen. Wanneer gaat men inzien dat de oudste nog levende wereld’religie’ met het grootste absorptievermogen en het meest pluriforme karakter een waardevolle bijdrage had kunnen leveren? Ik deel de mening van Hans Meijer dat hier minder theologen maar vooral religiewetenschappers zitting in hadden moeten nemen. Als afgestudeerd hindoe religiewetenschapper verwijs ik dergelijke initiatieven regelrecht naar de prullenbak.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent