Daarom wordt op 23 en 27 oktober de Netherlands Academy of Religion (NAR) gelanceerd. De NAR wil kennis over religie toegankelijk maken voor de samenleving door verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar te brengen. Want hoewel er rijke kennis over religie aanwezig is, vindt deze niet altijd haar weg naar buiten, naar mensen en instellingen die worstelen met vragen rond religie. En, vice versa, het is een blijvende uitdaging voor de academie om te reageren en reflecteren op snel veranderende maatschappelijke realiteiten. Daarom wordt een eerste inventarisatie gemaakt met maatschappelijke partners. Welke kennis hebben journalisten nodig om gedegen verslag te doen van de actualiteit? Wat zijn de uitdagingen voor het voortgezet onderwijs om scholieren voor te bereiden op toekomstige uitdagingen? Welke handvatten hebben artsen, verzorgenden en psychologen nodig om mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden te helpen? Hoe duiden we het religieuze verleden in het licht van hedendaagse veranderingen? Op basis van deze inventarisatie zullen de concrete projecten van de NAR vorm gaan krijgen. Zo kunnen we Nederland toekomstbestendiger maken voor de uitdagingen die religie in de 21ste eeuw zal opleveren.

Volgens het Pew Research Center is op het moment 84% van de wereldbevolking religieus. In 2050 zal dit 87% zijn. Ook in Nederland is, alle ontkerkelijking ten spijt, religie alom tegenwoordig. Denk hierbij niet alleen aan de groeiende pinkstergemeenten en evangelisch christelijke kerken, maar ook aan ongebonden spirituelen, moslims, en aan de 800.000 Nederlanders die wekelijks de kerk bezoeken. Religie is aanwezig in het privéleven van veel Nederlanders, maar ook in het publieke domein: in architectuur, taalgebruik, erfgoed en in beeldcultuur, op grote momenten als huwelijken en begrafenissen, maar ook in het alledaagse leven.

De invloed van religie op onze wereld gaat soms in tegen de wens van Nederlanders die religie graag zouden zien verdwijnen, voor anderen botst een bepaalde religie met de eigen levensovertuiging. Toch is kennis over de vele verschijningsvormen van religie onontbeerlijk. Ook als iemand niets met religie te maken wilt hebben, loop je tegen grote levensvragen aan. Ook voor christenen is het van belang om te weten waarom bepaalde beelden aanstootgevend voor moslims kunnen zijn, ook voor moslims is het van belang om de invloed van het christendom op de Nederlandse maatschappij te begrijpen. Ook als je geen boeddhist bent, kan het van belang zijn om te weten dat de stekker uit een speaker trekken tijdens een ritueel in Myanmar kan leiden tot diepe misverstanden. Ook als je zelf geen religie aanhangt, is het belangrijk om te weten hoe je moet omgaan met een stervende hindoeïstische, joodse, christelijke of islamitische patiënt in het ziekenhuis. En wanneer er van alle kanten uit het politieke spectrum gesproken wordt over de ‘joods-christelijke cultuur’ is het voor alle Nederlanders van belang om daadwerkelijk kennis over en inzicht in het jodendom, christendom en religieuze cultuur in het algemeen te hebben.

Het is kortom niet de vraag of kennis over religie van belang is maar hoe we die kennis kunnen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Wetenschappers die religie bestuderen kunnen een grote rol spelen door hun kennis over religie ook te verbinden aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen zij publieke debatten verrijken en voorzien van nuance. Ze kunnen hulpverleners en de overheid informatie en handvatten geven over de achtergronden en beweegredenen van mensen met een diversiteit aan culturele en religieuze achtergronden. En ze kunnen hun vaardigheden en kennis – samen met docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs – overdragen aan een nieuwe generatie, die zal leven in een gemondialiseerde en multiculturele religieuze wereld.

Hoewel de kennis aanwezig is, verloopt deze communicatie tussen academie en maatschappelijk middenveld soms moeizaam. Er wordt waardevol onderzoek gedaan, maar dat sluit niet altijd aan of vindt niet altijd de weg naar publieke debatten en de maatschappij. Ook binnen de wetenschap werden er zorgen geuit over de uitdagingen van wetenschappers om aansluiting te vinden bij actuele vraagstukken. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelde daarom een verkenningscommissie in, welke – onder andere – heeft bekeken hoe de kennis over religie beter kan worden ingezet in Nederland anno nu. Naar aanleiding van deze verkenning heeft een grote groep onderzoekers het initiatief genomen, om een Academy op te richten die tot doel heeft de kennis over religie concreet over te dragen aan een bredere groep mensen en om de input vanuit verschillende maatschappelijke velden beter te verwerken. Van leerlingen tot beleidsmakers, van journalisten tot verzorgenden, van alledaagse aanwezigheid van religie in de openbare ruimte tot complexe dogmatiek, het wordt tijd dat het gesprek over religie beter geïnformeerd en op brede en zichtbare wijze gevoerd wordt.

De NAR wordt ondersteund door de volgende initiatiefnemers:

William Arfman, Universiteit Leiden
Marcel Barnard, Protestantse Theologische Universiteit
Eddy Vanderborght, Vrije Universiteit Amsterdam
Markus Davidsen, Universiteit Leiden
Martha Frederiks, Universiteit Utrecht
Ruard Ganzevoort, Vrije Universiteit Amsterdam
Paul van Geest, Tilburg University
Ernst van den Hemel, Meertens Instituut
Laurens ten Kate, Universiteit voor Humanistiek
Christian Lange, Universiteit Utrecht
Brenda Mathijssen, Radboud Universiteit Nijmegen
Birgit Meyer, Universiteit Utrecht
NISIS Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies
NOSTER Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap
Ed Noort, Rijksuniversiteit Groningen
Peter Nissen, Radboud Universiteit Nijmegen
Kocku von Stuckrad, Rijksuniversiteit Groningen
Gerard Wiegers, Universiteit van Amsterdam
Frans Wijsen, Radboud Universiteit Nijmegen

Voor het programma zie: http://www.godsdienstwetenschap.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=97&cntnt01origid=22&cntnt01returnid=22.

Bron: NAR

Al 8 reacties — praat mee.