Onderwerp: oost en west

A- A A+

De grote steden van Nederland zijn veranderd in een superdiverse samenleving. Mensen van verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden leven en werken samen. Welk gereedschap bieden filosofen ons om met al deze verschillen om te gaan? Eerder legde ik deze vraag voor aan Henk Oosterling. Vandaag een gesprek over de superdiverse samenleving met filosofe Marli Huijer. Zij is Denkeres des Vaderlands, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en lector aan De Haagse Hogeschool.

Ze houdt zich wetenschappelijk bezig met allerlei vormen van religie, en ze heeft zelf ook een brandend ideaal: liberal religion – misschien het best te vertalen als vrijzinnigheid. Linda Woodhead, hoogleraar Godsdienstsociologie in Lancaster, ziet emotie als een betere ingang om religie te bestuderen dan geloof. Emoties, daarin worden we opgevoed. En dat kan beter.
Door: Lisette Thooft
In haar boek A Sociology of Religious Emotion stelt Linda Woodhead vast dat er niet zoiets bestaat als een ‘religieuze emotie’. Alle emoties zijn sociale constructen, volgens haar.

Zoektocht van een schrijfnomade

In Leiden is de tentoonstelling ‘Suriname in beweging’ te zien. Met de expositie sluit de Universiteit Leiden aan bij de herdenking van de onafhankelijkheid van de voormalig Nederlandse kolonie, 40 jaar geleden. Schrijfster Shantie Singh hield tijdens de opening afgelopen week onderstaand verhaal. 
Door: Shantie Singh
Beste mensen,
‘Suriname in beweging’. Dat is niet alleen de prachtige titel van de nieuwe tentoonstelling. Het is ook het onderwerp wat mij de afgelopen jaren enorm heeft gefascineerd.

Wie een Indische of een kleurlinge trouwt…

Make zich geen illusie over de Nederlandse opvoeding van zijn kinderen!
Door: Petra Boudewijn
Onder deze titel verzorgde ik een lezing over de verbeelding van het gemengde huwelijk in koloniale Indische romans op 12 juni j.l. in het kader van LovingDayNL.
Het titelcitaat is ontleend aan een Hollandse man die in Nederlands-Indië een Indische vrouw getrouwd heeft, uit de ooit populaire roman Oost-Indische dames en heeren (1863) van Jan ten Brink.

We dragen bij ons, waar we vandaan komen

Wat is jouw verhaal? Het stellen van deze vraag kan een ware zoektocht naar jezelf zijn. Wie ben ik en waar kom ik vandaan?
Door: Shielta Ramautarsing
Zo ook voor Shantie Singh, die op 22 mei in het Belvedère Verhalenhuis haar verhaal vertelde en de gasten van haar favoriete gerechten liet proeven. Shantie is bestuurskundige, schrijver en freelance columnist/publicist en heeft in het najaar van 2014 haar boek Vervoering uitgebracht bij uitgeverij De Geus. Het boek is het resultaat van de zoektocht naar haar verhaal en identiteit.

Bijeenkomst over slavernij in Nederlands-Indië

Nog steeds leeft de mythe voort dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet of nauwelijks schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel, in tegenstelling tot de West-Indische Compagnie (WIC).
Door: Harry Westerink
Met die volkomen verkeerde voorstelling van zaken rekenen de auteurs Reggie Baay en Matthias van Rossum af in hun boeken Daar werd wat gruwelijks verricht en Kleurrijke tragiek. Beiden geven een lezing tijdens een door Doorbraak en Grenzeloos georganiseerde bijeenkomst op 12 juni, met aansluitend discussie.

Kent het boeddhisme geen geweld?

Het thema ‘religie en geweld’ staat sinds de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs en de nasleep daarvan weer in het midden van de belangstelling. Steeds weer gaat het dan over de islam als mogelijke oorzaak van geweld. Maar over het boeddhisme wordt weinig gesproken als het om geweld gaat.
Door: André van der Braak
Ook Karen Armstrong bijvoorbeeld, die in haar nieuwe boek In naam van God het beeld nuanceert dat religies de belangrijkste oorzaak van geweld in de wereld zijn, schrijft erg weinig over het boeddhisme.

Westers boeddhisme in puberteit?

De eenzijdige focus op meditatie binnen de moderne boeddhistische stromingen is van recente datum en heeft geen precedent in de historie van het boeddhisme. Dat vindt de Robert Sharf, professor boeddhisme aan de universiteit Berkeley. Die stromingen zelf zijn ontstaan in Japan en Zuidoost-Azië onder duidelijke invloed van westerse filosofie en beginnende psychologie.
Door: Stefan van Weers
Ze zijn dus modernistisch (Europees-Amerikaans) beïnvloed, zelfs nog voordat ze het Westen bereikten.