Rubriek: Opinie

A- A A+

De grote kerken krijgen in 2018 geen adreswijzigingen van de gemeenten door als hun leden verhuizen. Het past niet meer in onze samenleving om zo met het lidmaatschap van een kerk en de zorg voor mensen om te gaan. Het is geen verrassing, maar in 2018 wordt het een chaos in de administratie van veel kerken in Nederland, vooral die van de Roomst-katholieke Kerk (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Door: Wies Houweling en Johan de Wit
Kerken maken bezwaar tegen deze ontkoppeling van de basisadministratie van de gemeente aan de kerkelijke administratie.

In december verscheen ‘Het geschenk van de priesterroeping’, over de roeping tot en de vorming van priesters. Het oude document hierover (1970) werd bij de tijd gebracht. Ik lees dat homo’s die priester willen worden, worden afgewezen omdat zij niet in staat zouden zijn correct om te gaan met mannen en vrouwen. Deze woorden komen van de vorige paus en zijn nu met instemming van paus Franciscus opgenomen in dit document.

Wim Jansen
… maar christen om mens te worden – of welke religie je hier ook invult. Aan deze uitspraak van wijlen Okke Jager moet ik steeds vaker denken nu religie weer zo’n ding geworden is. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij, ook ‘nieuw wij’, blijven denken vanuit religie en dan ook nog vooral de eigen religie. Dat dit geen ‘nieuw wij’ oplevert maar een ‘wij gelovigen’, ‘wij christenen’ etc. Dat we blijkbaar niet de stap zetten de religie voorbij naar het universele mens-zijn. Dat we, kortom, blijven steken in de oude verwarring van doel en middel.

Het was met recht een malle media moslimweek. Maar er zat geen woord Arabisch bij. De traditionele en nieuwe media waren verwikkeld in een Links-Rechts beeldenstrijd die nog het meeste leek op de aloude existentiële strijd tussen katholieken en protestanten. Inzet: de waarheid over moslims. Sla een gemiddelde krant open en er is altijd wel iets te lezen over de islam en moslims. Ik wil daar iets van zeggen.
Door: Enis Odaci
Eerst even een bloemlezing van de belangrijkste islam gerelateerde nieuwsberichten. De Protestantse Kerk Nederland heeft een nieuwe scriba, René de Reuver.

De rechtsfilosoof Paul Cliteur, onlangs nog in touw om Geert Wilders te verdedigen toen hij terecht stond vanwege zijn ‘minder-minder’-uitspraken, deed in 2010 van zich spreken met het boek Het monotheïstisch dilemma. Centrale boodschap daarvan is dat het monotheïsme inherent gewelddadig is en dat er dus een direct verband is tussen de bronnen van de monotheïstische godsdiensten (Tenach, Bijbel en Koran) en het religieus gemotiveerde terrorisme waar we tegenwoordig mee worden geconfronteerd.

Abdulwahid van Bommel schrijft voor Nieuwwij de serie ‘tel je zegeningen’. In een wereld waarin lelijkheid maar al te vaak alle aandacht krijgt, brengt Van Bommel personen, verhalen en gebeurtenissen tot leven, waarbij het mooie en het hoopgevende een prominente plek krijgt. In diverse delen komen inspirerende mensen aan bod. Vandaag het eerste deel van een tweedelige beschouwing op mensenrechtenactiviste Sara Khan.

“Pro-islam? De PKN is dat helemaal niet”

Op de laatste dag van 2016 was op de voorpagina van Trouw te lezen dat de pro-islam koers van de Protestantse Kerk ‘een splijtzwam’ vormt. Online was de kop alweer afgezwakt naar ‘verdeeldheid’. De basis voor die uitspraak bleek een interview met ‘kerkleider’ dr. René de Reuver te zijn, elders in diezelfde krant. Voor mijn gevoel deed De Reuver recht aan de islam en benadrukte hij terecht dat moslims en christenen veel gemeenschappelijk hebben.

2017: Niet lullen, maar poetsen!

Welkom op Nieuwwij.nl in dit nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik u een gezond en inspirerend 2017. Dat het een jaar mag worden, waarin conflicten vreedzaam en niet met geweld worden opgelost – nationaal en internationaal. Een hoop die al meteen in de nieuwjaarsnacht door de terreur in Istanbul en het wangedrag tegen politie en hulpverleners in eigen land een rouwrand krijgt.
Door: Manuela Kalsky
Een ding staat vast: Een ’nieuw wij’ is urgenter dan ooit – in eigen land maar ook wereldwijd. Daarvoor zijn vertrouwen en communicatie nodig.