Blog

A- A A+

Adieu God? Nee, adieu Tijs!

Enis-profiel-breed

Tijs van den Brink, Paul Visser en Alain Verheij klommen in de digitale pen om hun beklag te doen over Jeroen Pauw. Voor de zoveelste keer schopte deze overtuigd atheïst tegen de schenen aan van gelovigen. Ditmaal waren het vooral de christenen die zich in hun religieuze kuif gepikt voelden. Als echte apostelen van Jezus schreven deze mannen een klaagbrief aan televisiegod Jeroen. Pauw is de kwaadste niet en besloot de mannen uit te nodigen voor een goed gesprek. Tijs kennen we allemaal van zijn programma ‘De Tafel van Tijs’. Paul Visser is dominee en Alain Verheij is zelfbenoemd theoloog des Twitterlands. Wat volgde was klassiek theater.

door: Enis Odaci

Alain Verheij opperde vooraf aan de uitzending: waarom niet een moslim aan tafel? Pauw heeft met álle religies een probleem, dus niet alleen met christenen. Goed idee, dacht de redactie van Pauw en prompt werd Verheij zelf uit de uitzending geschrapt. Over gevallen engelen gesproken! Islamoloog Anne Dijk mocht zijn plaats innemen. Anne is vanuit het christendom bekeerd tot de islam en vormde daarmee de enige vrouwelijke religieuze stem aan tafel.

God in de hemelen ging er eens goed voor zitten om deze strijd tussen goden en afgoden van nabij te aanschouwen. Hij nam vermomd als mens plaats op de publieke tribune. Niemand die het in de gaten had. De gewraakte uitspraak van Jeroen Pauw ging als volgt: “We weten allemaal wel dat als je je een beetje verdiept, die boeken zijn verschrikkelijk en roepen altijd op tot geweld, het is narigheid.”

Tijs van den Brink viel over het woordje “altijd” en Pauw ging maar eens wat Bijbelverzen (Numeri, Deuteronomium) citeren waarin mannen, vrouwen, complete volkeren, ál het leven zelfs, vermoord en vernietigd moest worden. Zo, 1-0 voor de seculier! Dominee Visser ging live op nationale televisie Bijbelexegese bedrijven om alles te nuanceren. Mijn vrouw, die naast mij op de bank zonnebloempitten aan het eten was, gaapte verveeld. Zij zag de conclusie namelijk aankomen: Jezus was het liefdevolle antwoord op al dat geweld.

Alexander Pechtold, ook te gast, bood de helpende seculiere hand: “de Tien Geboden zijn het begin van het strafrecht” en hij zei vervolgens: “Je moet duizenden jaren oude teksten niet zomaar letterlijk nemen in deze tijd.” Daar werd door Tijs en Paul helemaal niet op ingegaan. God besloot, vanaf de publieke tribune, toen ook maar in te grijpen en gaf ons een wonder. Jeroen Pauw zei namelijk letterlijk: “Ik besef dat ik soms hufterig over kan komen en daarvoor zeg ik: sorry!” Nou, inkoppen maar! De ruimte voor empathie was op slag geschapen, het hemelse doel lag breed open, maar Tijs van den Brink besloot de heilige goal niet voor religie in het algemeen te maken, maar alleen voor de christen.

Tijs-vd-Brink

Tijs wilde alleen scoren voor het christelijke geloof. Mijn hemel, zucht, puf. “Er gaan veel mensen dood door de islam.” En de afgelopen 15 jaar waren volgens hem de meeste aanslagen gepleegd door moslims. Ahum. Het lukte apostel Tijs maar niet om moslims aan zijn eigen praattafel te krijgen, zodat ze over de islam en geweld zouden kunnen praten. Anne Dijk zei: “het gesprek is gaande, op verschillende manieren, bel me gewoon en ik neem 20 mensen mee, maar doe het constructief. Door elke dag te zeggen dat geweld inherent is aan religie en islam, geef je extremisten voer en de extreme interpretatie voed je daarmee ook. Je moet constructief zeggen: nee, religie gaat in essentie om het verbinden van mensen.”

Onder de tafel van Pauw bleek zich een duivelse slang verstopt te hebben en hij beet nog één keer in het kuitbeen van Tijs. Terstond riep hij: “Jij bent van christen moslim geworden, en dat kan gewoon, maar als je in een moslimland probeert om van moslim christen te worden, dan is dat heel link!” Anne Dijk, moeder Maria, haar licht scheen feller dan ooit, zei: “Ja, dat klopt en dat is niet mijn interpretatie van islam. Maar om mij daarop aan te spreken?”

En zo, lieve mensen, eindigde het verhaal van Tijs. Ik deed de televisie uit, kuste mijn vrouw welterusten en viel in een diepe slaap. Ik droomde. Het was de scene van de kruisdood van Jezus. Ik stond daar beneden en keek omhoog, om de Heer Zelve te aanschouwen. Maar het was niet Jezus van Nazareth die aan het kruis hing, maar Tijs van Holland. Tijs riep naar God in de hemelen: “Heer! Waarom heeft U mij verlaten?”

En vanuit de hemel kwam het antwoord: “Adieu Tijs!”

Enis Odaci is redacteur van Nieuwwij.nl en via Twitter te volgen: @Humanislam

U kunt de uitzending hier terugkijken.

Related Post

18 reacties

 • Peter Buma op 8 december 2016 om 11:06 uur

  Volgende keer mag jij hopelijk aanschuiven Enis Odaci.

 • marcel hulspas op 8 december 2016 om 12:39 uur

  Ja, het was me een diepzinnig gebeuren… overigens vond ik de uitspraak van Pechtold (“de Tien Geboden zijn het begin van het strafrecht”) voor een atheïst on-ge-lo-felijk oppervlakkig en dom. Wetgeving gebaseerd op openbaring staat volstrekt haaks op het (seculier) strafrecht.

 • Tamara op 8 december 2016 om 12:45 uur

  Makkelijk als je zelf niet aan tafel zit. Hoe had het wél gemoeten?

 • Enis Odaci op 8 december 2016 om 12:51 uur

  Hoi Tamara, dus omdat ik niet aan tafel zit mag ik er geen mening over hebben? Ik weet niet hoe ik zou reageren, want ik was er niet. Ik besef: dit is een vicieuze cirkel waarin de kans op het ontstaan van allesverslindende zwarte gaten levensgroot aanwezig is.

 • Jos op 8 december 2016 om 15:54 uur

  Pot verwijt de ketel meneer Odaci…

 • Enis Odaci op 8 december 2016 om 15:55 uur

  Ha Jos! Pot en ketel leveren lekkere dingen op.

 • Riny Visser op 8 december 2016 om 16:59 uur

  Christenen zouden niet zo hoog van de toren moeten blazen over de islam. De grootste georganiseerde volkerenmoord uit de geschiedenis is gepleegd in het “christelijke” Europa en nog niet eens zo heel lang geleden. En dan ook nog op dat deel van de bevolking dat in onze eigen Bijbel “het volk van God” wordt genoemd.

 • Ramon Hogendoorn op 8 december 2016 om 18:03 uur

  Buiten dat het een leuk geschreven stukje is, geeft het toch weer een scheef beeld.

  Jeroen Pauw is kortzichtig atheistisch en vindt het geloof allemaal onzin, en heeft zich er daardoor ook nooit enigszins in verdiept. Zijn uitspraken zijn dan ook ongenuanceerd en tenenkrommend voor mensen die hier voor hebben doorgeleerd. Wel weer sportief voor de uitnodiging om hierover te praten!

  Je zal nooit iets van de Bijbel begrijpen als je niet snapt dat God door beloftes in verbonds vorm en profetie werkt. Zo is er een verbond met Abraham en Isaac, het land Israel, Mozes en de wet, David en het koninkrijk met alle messiaanse profetieen en beloftes voor het Nieuwe verbond voor een herstelde relatie met onze Schepper en Hemelse Vader d.m.v. het geprofeerde kruis en de verzegeling van de Heilige Geest der belofte. Dit nieuwe verbond is totaal gebaseerd op liefde en waarheid…. Je vijanden liefhebben, bidden voor mensen die vervolgen, ze vergeven omdat ze niet weten wat ze doen, het kwade met het goede overwinnen. Dit is waarvoor Jezus kwam en is heilig, moreel zuiver en goed. Misschien slaapverwekkend voor Mevrouw Odaci, maar onderdeel van God’s reddingsplan. Jezus zei ook dat hij niet gekomen was om vrede te brengen maar een zwaard….. Hij wist dat Zijn waarheid bevochten zou worden. 600 jaar later komt analfabeet Muhammad en heeft ook geen notie van profetie en convenanten van beloften. Tegen de geschiedschrijving en eerdere openbaringen in krijgt hij geopenbaard dat Jezus niet aan het kruis gestorven is (Allah heeft dat alleen doen lijken (S. 4:157) en dat Gods manifestaties door Jezus en de Heilige Geest niet redding is maar godslastering (Shirk) en worden de christenen als ongelovigen gezien (Quran 5:70-75) die met het zwaard bevochten moeten worden (Quran 9:5 vers van het zwaard en nog 164 andere jihad versen) Quran 3:28, 5:51 en 5:80 raadt vriendschappen met Joden, Christenen en ongelovigen ook ten sterkste af…… Alles tesamen gaat dit nooit voor verbinding zorgenn tenzij je gematigd en liberaal bent en dus Gods of Allahs openbaringen niet serieus neemt.

  Thijs had gelijk dat Moslims verandering van geloof met de dood moeten bekopen. Een aantal Koran teksten hebben betrekking hiernaar, maar met name in de Hadith zijn hier duidelijke opdrachten voor (Sahih Bukhari 6922 om er maar een te noemen) Thijs verlaat God niet en staat voor de waarheid. Enis heeft duidelijk moeite om dit in te zien, en ziet dit waarschijnlijk als islamofobie. Proverbs 4:7 Wiusdom is the principal thing and with all your getting get understanding.

 • Enis Odaci op 8 december 2016 om 18:08 uur

  Dag Ramon, fijn dat je mij theologisch onderwijst. Maar dan heb je het punt van mijn tekst niet goed begrepen en ben je volledig opgegaan in de (gewenste?) tegenstelling tussen christendom en islam. Ik gun je van harte jouw geloof en je bent vrij om te shoppen in de rijke islamitische traditie om jouw christelijke waarheid aan te kleden. Jeroen Pauw en vele seculiere geesten vinden desondanks dat ook jij een achterlijk geloof aanhangt en in spoken gelooft. Misschien moeten we daar eens over nadenken?

 • Ramon Hogendoorn op 8 december 2016 om 19:26 uur

  Beste Enis, bedankt voor het plaatsen van de reactie en uw reactie. Had ik niet verwacht maar plijt voor uw eerlijkheid en openheid. Mijn hart gaat uit naar ieder mens. Als gelovigen moeten we inderdaad zorgen voor meer liefde, verbinding, eenheid en waarheid om zo God waardig te vertegenwoordigen en te eren. Ongelovigen zullen er altijd zijn, maar is mijns inziens gebaseerd op onwetendheid en verruilen ze de waarheid met een ander geloof met de bewijslast er tegenin. Onwetendheid zorgt voor ongeloof, maar misleiding zorgt voor fout geloof en uit liefde voor mensen gaat dit me aan het hart. Jezus als het vlees geworden Woord van God is zo wijs, zuiver en liefdevol en vervult dusdanig alle profetieen en beloftes van God, dat alles wat daar tegenin gaat ook echt voor misleiding zorgt met alle gevolgen van dien. Muhammad en de Islam gaat hier ook systematisch tegenin en is helaas dan ook niet goed te praten. Jezus roept echt op tot bekering richting het koninkrijk Gods en zonder verbond met God sta je echt met lege handen maar in je zonden voor God, en dat wil niemand. Sorry hoor, maar ik geloof maar in een waarheid en dat die weg smal is. Jezus waarschuwde voor misleiding en valse profeten en berispte Petrus ook met de woorden “ga achter me staan Satan” voor het ontkennen van zijn offer aan het kruis en wederopstanding (Markus 16 21-23) en het leunen op menselijk inzicht in plaats van Gods openbaringen en profetieen. Veel liefde, zegen en gebed!

 • Jan-Jaap Stegeman op 8 december 2016 om 20:56 uur

  Ja eens hoor, Tijs maakte hier geen reclame voor de zaak. Net als dominee Paul. Maar die ‘droom’ helpt het debat ook niet echt verder, vindt u wel?

 • S.Derks op 8 december 2016 om 23:23 uur

  Er zaten eigenlijk alleen maar dominees aan tafel, ieder met hun eigen waarheid, onwrikbaar in hun gelijk. Pauw met zijn slotpleidooi over verzinsels, Tijs kwijlend voor de worst van de islam..
  De enige verlichte geest leek wel de moslima aan tafel.

 • Gert op 9 december 2016 om 09:55 uur

  Geachte heer Odaci,

  Na aanleiding van de uitzending van Pauw heb ik uw bijdrage gelezen. Soms vroeg ik mij af of wij naar dezelfde uitzending hebben zitten kijken. Vandaar een paar opmerkingen van mijn kant.

  1) Tijs van den Brink beweerde dat de afgelopen 15 jaar de meeste terroristische aanslagen zijn gepleegd, door de mensen die zichzelf moslim noemen. U reageert met ‘ahum’, verwijzend naar een een site met datagegevens over terrorisme in West-Europa. Allereerst heeft Tijs van den Brink, zover ik het kan beoordelen, het over WERELDWIJD terrorisme. Maar zelfs als we het beperken tot West-Europa dan blijkt volgens de statistieken, die u zelf aanreikt dat de meeste slachtoffers de afgelopen 15 jaar wel degelijk omgekomen zijn door moslimterrorisme.

  2) U schrijft: Alexander Pechtold, ook te gast, bood de helpende seculiere hand: “de Tien Geboden zijn het begin van het strafrecht” en hij zei vervolgens: “Je moet duizenden jaren oude teksten niet zomaar letterlijk nemen in deze tijd.” Daar werd door Tijs en Paul helemaal niet op ingegaan.
  Allereerst is het zo dat Alexander Pechtold eerst de opmerking maakte over dat je oude teksten niet zomaar letterlijk moet nemen in deze tijd. Pas later in het gesprek haalt hij de Tien Geboden aan. Uw volgorde is dus onjuist.
  Als u verder de uitzending nog even zou terugkijken zou u kunnen zien dan Paul Visser wel degelijk wilde reageren op de opmerking dat je de oude teksten niet zomaar meer letterlijk moet nemen in deze tijd, maar dat hij door Jeroen Pauw werd afgekapt. Later in de uitzending melden Tijs van den Brink en Paul Visser dat er nooit in de kerken wordt opgeroepen tot geweld. Kortom, zij gaan wel degelijk in op de opmerking van Pechtold. Christenen nemen vandaag de dag de oude teksten niet zomaar meer letterlijk.

  3) Anne Dijk had het nagerekend: 0,016% van de moslims is extremist. Dat viel dus wel mee…..Maar als we gaan rekenen, dan gaat het dus om 240.000 extremistische moslims. Daar schrik ik dan toch wel weer van.

  4) U schetst een beeld van Tijs van den Brink al zou hij alleen voor de christenen opkomen. Maar uw mening over Paul Visser laat u achterwege. Het is juist Paul Visser geweest die vraagt om meer eerlijkheid en nuances in het debat over religie. Hij zegt dat het ook mooi zou zijn als er meer naar elkaar geluisterd wordt. Het zou mooi zijn als er meer aandacht was voor de inspiratie die halen mensen uit religie. Dit vraagt hij in het gesprek niet alleen voor christenen, maar ook expliciet voor moslims!

  Tot slot wens ik u oprecht veel goeds toe.

 • Enis Odaci op 9 december 2016 om 10:00 uur

  Dag Gert,
  dank voor de serieuze reactie. Ik zal uw punten meenemen in een vervolgartikel met Tijs van den Brink. Want hoe mensen reageren heeft vaak te maken met onderliggende ervaringen en zorgen of angsten. Dat geldt voor u, voor mij en zeker ook voor Tijs.

 • Joost IJsselmuiden op 9 december 2016 om 11:03 uur

  Geachte heer Odaci,

  Hartelijk dank voor uw rake en geestige “Adieu God? Nee, adieu Tijs!”;

  voor uw vier reacties op reacties;

  en voor uw reactie op de reactie van H. Slagter op “Ik snak naar solidariteit van christenen met moslims” van Janneke Stegeman.

  (Ik ben christen/katholiek.)

 • Gerrit op 9 december 2016 om 12:01 uur

  Bijtertje Tijs van den Brink roept dikwijls weerstand op, zeker bij mij. Immers de toon maakt de muziek. Maar, zijn terechte vragen aan Anne Dijk kunnen niet van tafel worden geveegd. Mogen christenen worden aangesproken op houding en gedragingen dan moslims toch ook?

 • Bouchra op 9 december 2016 om 20:01 uur

  Alhoewel ik dit stukje helemaal niet snap, ben ik het wel eens met iedereen die meent dat zo’n discussie eigenlijk niet in een praatprogramma als Pauw thuis hoort. Daar is de tijd te kort voor. Men bezondigd zich aan one-liners en laat verder de inhoud links liggen.

  Een voorbeeld:

  “Jij bent van christen moslim geworden, en dat kan gewoon, maar als je in een moslimland probeert om van moslim christen te worden, dan is dat heel link!” Anne Dijk, moeder Maria, haar licht scheen feller dan ooit, zei: “Ja, dat klopt en dat is niet mijn interpretatie van islam

  Kijk zoiets moet natuurlijk verder worden uitgewerkt. Zoals het nu aan de orde kwam liet men vele vragen hierover liggen. Bijvoorbeeld:

  1. Kan jj je permitteren dat je een totaal andere kijk hebt op religie (dat iedereen gewoon afvallig mag zijn? ).. en jezelf dan nog moslim noemen ?

  2. Zo neen.. wat is dan de werkelijke interpretatie van het verbod om afvallig te zijn ?

  Maar daar kom je natuurlijk niet toe in een kort-klets-programma.

 • Conne Blaauw op 11 december 2016 om 19:17 uur

  Ik vind het van zo’n geestelijke armoe getuigen dat Anne Dijk met haar mooie verhaal zo in de verdrukking kwam. En dat het gesprek geen diepgang kreeg in dat rare raamwerk van tekstjes oplepelen zonder context. Juist nu hebben we in het hele land behoefte aan een podium voor dat soort innovatieve denkers.

  Ik wil niet beter weten, maar ik heb met mijn collega’s betere gesprekken dan Pauw met zijn teleurstellende frame. Ik probeer wel eens uit te leggen hoe belangrijk religie is, als je er helder mee omgaat. (Terwijl ik geen kerkganger ben.) Ik gebruik dan teksten van Karen Armstrong.

  ‘Dat er in de hele geschiedenis wijzen, profeten en mystici waren die de wereld wilden veranderen in een empathische vreedzame wereld, JUIST IN TWISTZIEKE TIJDEN.’ Oorlogen, ook in naam van religies zullen er altijd dreigen. Daar hoef je niet mee te scoren. Armstrong noemt de voor haar ‘innovatieve denkers, die bereid waren alle middelen te gebruiken om het menselijk denken te heroriënteren, het lijden te verlichten en hun samenleving van de rand van de afgrond weg te halen. Ze benadrukten dat iedereen het vermogen had om te veranderen en een toonbeeld van vriendelijkheid en onzelfzuchtige empathie te worden in een wereld die onverbiddelijk op zelfvernietiging leek af te stormen.’
  ‘Juist die energie en overtuiging hebben we vandaag de dag nodig’, zegt Armstrong.
  Zij noemt dan onder meer ‘Mohammed, Jezus, Boeddha en Confucius.’

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent