Blog

A- A A+

“Christenen worden misbruikt voor anti-islam retoriek”

frankiegGisteravond in De Tafel van Tijs gebeurde het weer. Ik voelde me misbruikt. Ik voelde me misbruikt als christen. Of eigenlijk als christelijke stemmer. Voor de zoveelste keer misbruikt door politieke bewegingen die vlak voor de verkiezingen ‘mijn’ christendom willen gebruiken als hefboom om vreemdelingen, asielzoekers of moslims te kunnen wegzetten als tweederangs burgers. Ik pas daar beleefd maar zeer nadrukkelijk voor.

Door: Frank Bosman

Verkiezingstijd
In de jongste aflevering van De Tafel van Tijs (EO, 14-02-17 ) was Thierry Baudet (Forum voor Democratie) uitgenodigd te komen vertellen over zijn liefde voor de christelijke traditie. Nederland moest zijn christelijke wortels weer omarmen. Het christendom is de hoeksteen van onze beschaving. En meer van dat soort fraaie verkiezingsretoriek. Op zich niets op tegen. Als belijdend rooms-katholiek en academisch theoloog kan ik niets anders concluderen dat de Westerse beschaving is gestoeld op twee millennia christelijke cultuur. En ja, ik zou graag willen dat meer Nederlanders het christendom zouden omarmen, liefst nog – om met Angela Merkel te spreken – om geregeld naar de kerkdiensten te komen in plaats van te mopperen over de teloorgang van diezelfde traditie.

Maar ik word altijd zo wantrouwig als politici – meestal vlak voor verkiezingstijd – opzichtig gaan flirten met de christenen in dit land. Het politiek-electorale motief ligt er duimendik bovenop: hiér met die christelijke stemmen! Nee, dank u beleefd. Ik ben geen stemvee, dat één keer in de vier jaar een aai over de bol kan krijgen om vervolgens achtergelaten te worden als de eerste de beste straatschooier. Maar ik vind het nog veel erger dat ‘mijn’ christendom (als ik even zo onbescheiden mag zijn) wordt ‘geroofd’ om te fungeren als hefboom tegen mijn Islamitische zusters en broeders in dit land.

thierry-baudet

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) te gast bij De Tafel van Tijs

Anti-islam agenda
En dat is precies wat sommige politici maar niet laten kunnen. Thierry Baudet deed het gisteren in De Tafel van Tijs, maar ook al veel eerder in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad ( 07-04-15 ), zelf ook een krant met een niet al te verborgen anti-islam-agenda. Op de vraag wat ‘we’ moeten doen tegen de ‘uitverkoop’ van onze normen en waarden, antwoordde Baudet: ‘Een ontmoedigingsbeleid voeren. Immigratie uit moslimlanden stoppen, geen moskeeën meer bouwen en geen islamitische scholen meer stichten.’

Baudets sympathie voor het christendom is vooral die van een intellectuele buitenstaander, zo bleek in De Tafel van Tijs: ‘De kern van het christendom is vrije gewetensvorming.’ Of in het RD: ‘Het christendom heeft de waarheid over de mens ontdekt. Het christendom is de belangrijkste morele ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. God offert Zijn Zoon voor onze zonden. Wij hebben de moord op Jezus op ons geweten, omdat we niet in staat waren voorbij onze eigen kaders te denken. Als je dat tot je door laat dringen, word je gedwongen de ander als gelijke te zien.’

Hoog-theologische taal wordt direct gevolgd door een stevige relativering. ‘Tegelijk zeg ik: het is voor mij niet letterlijk waar wat er in de Bijbel staat. Maar dat vind ik niet zo relevant.’ Baudet noemt zich niet voor niets een ‘seculiere cultuurchristen’. En dat merk je aan alles. En dat is geen compliment.

Superieur
Baudet is niet de enige politicus die probeert de christelijke kiezer te paaien door met het christendom te flirten. Geert Wilders spreekt als sinds jaar en dag over de ‘joods-christelijke traditie’ die verdedigd moet worden tegen buitenlandse indringers, lees: moslims. Het vreemde is dat Wilders niet goed in staat is tot uitdrukking te brengen wat hij nu precies bedoelt met deze term. En dat is ook verdraaid moeilijk, omdat de ‘joods-christelijke traditie’ in verschillende tijdperken verschillende betekenissen had. De term werd echter altijd ingezet om ‘ons’ af te zetten tegen ‘hen’, of het nu ging om fascisten, communisten, of – nu – moslims (Wallet 2012).

Zelfs de SGP maakt zich er op een bepaalde manier schuldig aan, namelijk in haar voortdurend gehamer op haar idee dat verschillende godsdiensten niet gelijkwaardig zijn of zo beschouwd moeten worden. Baudet, Wilders en de SGP zeggen hetzelfde: het christendom is superieur aan de Islam. Zo bepleitte de SGP laatst voor het afschaffen van de gebedsoproep vanaf de minaretten (RTLnieuws.nl, 14-10-16 ). Reden: de overheid moet de islamisering van de publieke ruimte niet in de hand werken. Dat dit rechtstreeks ingaat tegen de grondwet, doet voor de SGP niet zo ter zake. En dat is vreemd, want de partij staat (stond?) bekend  als een sterke staatsrechtelijke partij. Niettemin krijgt de SGP, samen met onder andere de PVV en de VVD, een ‘rode kaart’ van een groep hoogleraren, precies vanwege het uithollen van de rechtstaat (Trouw, 14-02-17 ).

Cultuurtheoloog Frank Bosman te gast bij De Tafel van Tijs

Cultuurtheoloog Frank Bosman te gast bij De Tafel van Tijs

Verleiding
Ik snap dit geflirt van SGP, Forum voor Democratie en PVV wel, om electorale redenen christenen verleiden zich als hefboom tegen de ‘islamisering van Nederland’ te laten gebruiken. Maar ik vind het tegelijkertijd onbegrijpelijk. En wel om drie redenen.

 1. In de eerste plaats is dit gekift tegen de Islam juist contraproductief als je het belang van de christenen in Nederland voor ogen hebt. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet.De religieuze vrijheid die jij (als christen) aan een andersgelovige (in casu: een moslim) geeft, is precies dezelfde ruimte die jij als christen voor je eigen traditie kan ‘opeisen’ op het publieke forum (in juridische, maar vooral in morele zin).

  De vrijheid van de ander, is mijn vrijheid, en omgekeerd. Baudet, Wilders en Kees van der Staaij (politiek leider SGP) begrijpen dit principe niet, of het gaat ze uiteindelijk niet om de verdediging van het christendom, maar om de vernietiging van de Islam in Nederland.
 2. Ten tweede zou elke politieke verdediger van de christelijke normen en waarden in Nederland moeten reflecteren op wat dan wel precies de kern is van de christelijke traditie. Wilders komt überhaupt niet uit zijn woorden als het om dit onderwerp gaat. En Baudet komt ook niet verder dan enig gestamel over ‘vrijheid van geweten’ en ‘kinderen weten niet meer wat Pasen betekent’. Die laatste constatering is overigens waar, maar vormt niet het hart van de christelijke traditie.

  Uiteindelijk is de kern van het christendom de liefde, de liefde tot God, je naasten en jezelf (Matteüs 22-35-40). En deze drie horen bij elkaar, zijn consequenties van elkaar. De rest is, om met de beroemde rabbijn Hillel te spreken, uitleg daarvan. Wie niet in staat is het gelaat van de Christus te herkennen in zijn Islamitische zuster of broeder heeft dit gebod niet begrepen.
 3. Ten derde. De heren Wilders en Baudet denken, althans dat is mijn stellige indruk, bij het woord ‘christendom’ niet aan een geleefd geloof zoals dat door miljarden mensen wereldwijd wordt beleden en gevierd, maar eerder aan een set regels en noties zoals ‘tolerantie’ of ‘vrijheid’.  Nu zal ik de eerste zijn om te beamen dat noties als tolerantie en vrijheid kernbegrippen uit het Nieuwe Testament zijn, maar ik vind de religie-opvatting van dit soort politici toch uiteindelijk instrumenteel.

  Het gaat hen niet om de religieuze waarheidsclaim die in elke religie zit, maar om de praktisch-ethische uitvloeiselen ervan, een ‘ethisch christendom’, dat tegelijkertijd al zijn tanden heeft laten trekken door een Verlichtingstandarts. ‘Kom je wel eens in de kerk?’ vroeg Van den Brink aan Baudet in De Tafel. ‘Soms,’ was zijn antwoord, maar nooit voor een viering, altijd min of meer ‘per ongeluk’.

Gelaat
Ik vind het prachtig dat politici zich inspannen om de christelijke traditie en geloof te herwaarderen. Daar is ook grote behoefte aan, zowel in religieus als in cultureel opzicht. Maar niet vanwege het goedkoop binnenharken van christelijke stemmers. En niet om te worden gebruikt als stok om de Islam mee te slaan. Ik wens als christen niet misbruikt te worden om mijn moslimzusters en –broeders af te weren. Ik wens in hen het gelaat van de Christus te zien, die mij wenend aanklaagt omdat ik niet genoeg gedaan heb ‘voor de minsten van mijn broeders en zusters’ (Matteüs 25).

Ik heb gezegd.

dr. Frank G. Bosman is rooms-katholiek cultuurtheoloog. Hij beheert zijn eigen weblog.

Related Post

25 reacties

 • Abdu'r-Rahman op 15 februari 2017 om 13:49 uur

  Het zou interessant zijn als zij zich een keer uitspreken over de joods-christeljke normen en waarden die zo zeer door moslims bedreigd worden i.p.v. dit over te slaan en meteen aan te geven welke symptomen van islam ze willen bestrijden.
  De kruisigingsdood, de erfzonde, en de christelijke verzoeningsleer kunnen het niet zijn, als het over joods-christelijke (en dus niet exclusief christelijke) waarden gaat. Wat zijn dan eigenlijk de normen en waarden waartegen moslims zo hard zondigen volgens hen? Als ze dit wat duidelijker proberen te maken, is er misschien een goed antwoord. Tot dan is het retoriek waar ik niets mee kan. Welke normen en waarden delen joden en christenen eigenlijk buiten waarden die moslims ook met hen delen?
  Als wij werkelijk onbewust in onze onwetendheid een maatschappelijke bedreiging vormen door een gebrek aan normen en waarden die voor anderen zo normaal zijn, moeten ze ons deze levenslessen niet onthouden. Dan komen we er nooit samen uit.

 • Mw.R.A Eijkelboom op 15 februari 2017 om 18:02 uur

  De rethoriek Joods-christelijke waarden is vanaf eind de jaren 80 van de vorige eeuw, daarvoor sprak men er nooit over! Politiek Rechts Nederland wilde de nieuwkomers duidelijk maken, dat de islam nooit een Nederlandse godsdienst zou worden. Alleen ze vergaten te vermelden dat de islam infeite al een Nederlandse godsdienst was, gezien ons koloniaal verleden (Nederlands-Indië ).

  De heren van der Staaij, Baudet en ook Wilders zouden zich nog maar eens verdiepen in koloniaal verleden in voormalig Nederlands-Indië. Van der Staaij zou dan ook eens zeer critisch moeten wezen richting de rol van de Jezuïeten in ons voormalige kolonie.

 • dirk den boer op 15 februari 2017 om 19:39 uur

  Inderdaad mevrouw Eijkelboom, voor de oorlog was 80% van het koninkrijk der nederlanden Moslim, maar er was wel een belangrijke MAAR aan verbonden. Wij hadden toen een streng apartheidsregime, de wet en de rechten voor de islamitische “inlanders” ( de Adat) was fundamenteel anders dan die voor “den Europeaan”. Soms denk ik wel eens, zijn we dat inmiddels nu helemaal vergeten?

 • Pieter Bliek op 15 februari 2017 om 23:15 uur

  Voor al die zogenaamde christelijke politici die met het oog op de aanstaande verkiezingen schermen met de naam Gods heb ik de volgende waarschuwing:

  Het 3e gebod luidt:

  ‘Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken!’

  Knoop dit goed in jullie oren heren politici. Want God straft vreselijk voor wie zoekt naar eigen eer en heil…

 • Mw R. A. Eijkelboom op 15 februari 2017 om 23:43 uur

  Dirk den Boer, veel Nederlanders hebben een beperkte kijk op de geschiedenis van ons koloniaal verleden en in het onderwijs is het helemaal slecht gesteld. Daarom ben ik ook een paar geleden dat project op fb gestart de geschiedenis van de Molukken 1450-1950 en later. Ten tijde van ons koloniaal verleden, waren de wetten voor zowel lokale christelijke en moslims anders dan dat van de Nederlanders.

 • Louise op 16 februari 2017 om 01:38 uur

  Vaststaat dat “de mensen van het boek”, (joden, christenen en moslims worden daarmee bedoeld) in de kern dezelfde waarden hanteren.

  Het belangrijkste van de Thora (= onderwijzing) werd gegeven aan Mozes in 10 geboden(=10 woorden). Later werden die uitvoerig uitgewerkt, maar die 10 geboden vormen de basis.
  In het 1ste gebod maakt “Ik Ben” zich bekend.
  2/3/4 gaan over de relatie God-mens
  5/6/7 gaan over de relatie mens-medemens.
  8/9/10 wijzen de mens op zijn eigen innerlijk en verantwoordelijkheid.

  Daarna komt het Tweede Testament (de Bijbel) dat voortborduurt op de Thora.
  De geboden van de Thora met de vaak negatieve benadering van “Gij zult niet…”,
  worden hier weergegeven in de Bergrede vanuit een positieve benadering “Zalig zij die…”

  De Qur’an (weer later in de tijd) grijpt ook weer terug op de Thora en daarin komen de geboden en verboden ook weer aan de orde. Weer in een wat andere vorm en natuurlijk beïnvloed door de tijd, de plaats en de omstandigheden. In soera “Het Vee” wordt er o.a. naar verwezen.

  Ikzelf ben opgegroeid in een niet religieuze setting in Nederland en wist in mijn jeugd niets van Heilige Boeken.
  Toch ben ook ik zonder het te weten (God speelde daarbij weliswaar geen rol) opgevoed met: zorg voor de anderen, steel niet, wees niet jaloers, steel niet.

  Mijn conclusie is dan ook dat ons van alle kanten de goede waarden zijn aangereikt… Alleen zijn wij MET ZIJN ALLEN een stelletje ongelooflijk hardleerse zielepoten!

  En de Zionisten zijn maar aan het “lernen” in de jesjieva’s of doen “landjepik” en de Palestijnen bidden zich gek en gooien eens wat stenen….
  En ze dronken een glas en deden een plas en verder bleef alles zoals het was….
  (Maar… dat is weer een andere rubriek.)

 • Abdu'r-Rahman op 16 februari 2017 om 12:07 uur

  Precies Lous, Ik zie de verhoudingen iets anders, maar in de kern zijn het inderdaad gewoon dezelfde waarden. Daar kan het dus niet over gaan. Normen en waarden zal het probleem dan ook niet echt zijn. Van de meerderheid van Nederland, die niet christelijk is, delen juist wij in de waarden die joods-christelijk genoemd zouden kunnen worden. Het enige wat we daaraan bedreigen is de correctheid van dat label. Dat is een rare reden om ons te verwijten dat we er niet bij horen. Het is zelfs zo dat alleen met de moslims erbij de abrahamitisch gelovigen in de meerderheid zijn. Christenen vormen zelf niet meer de meerderheid in Nederland. Ook dat is niet toe te schrijven aan ons. Van die 53% zijn wij maar een klein deel, en we waren altijd al een (klein) deel van Nederland. Verdragen en samenwerking met moslims gaan al terug tot voor de onafhankelijkheid van Nederland, die met steun van moslims tot stand is gekomen. Wie het aandeel van moslims teniet wil doen, zou het land terug moeten geven aan de koning van Spanje. Die zou overigens ook het koloniale verleden moeten ontkennen. Indonesië is een moslimland en Suriname bestaat voor 1/5e uit moslims. We zijn meer onderdeel van de Nederlandse traditie dan het label ‘joods-christelijke waarden’ dat is. Wat betekent dat eigenlijk? Eind 19e eeuw kwamen enkele Amerikaanse christenen met die aanduiding, maar dat sloeg helemaal niet aan onder christenen. In de jaren ’50 van de 20e eeuw kwam er een kleine opleving van de term als na-effect van de jaren ’40-’45, maar het gebruik ervan nam later weer af. Het moderne gebruik heeft nu weer andere redenen, maar wat houdt de term nu eigenlijk in? Is het niet de naam van een mythe? Natuurlijk zijn moslims niet joods-christelijk. Wie is dat eigenlijk wel?

 • dirk den boer op 16 februari 2017 om 13:42 uur

  Ik kom weer eens spaak in het wiel steken luitjes! Natuurlijk is islam-joods-christelijk (Elly Vogelaar’s uitspraak) geen eenheidsworst, en de kans erop is ook miniem. Ik was vorig jaar in Spanje en loop een kerk binnen, ik kan zo meezingen (latijn), ken alle heiligen, weet de betekenis van alle attributen (kazuifel, monstrans, schilderingen van de lijdensweg, maria met kind, Antonius met kind) snuif de wierook op etc etc. Dat is wel even anders voor mij in een moskee (in NL nooit bezocht, mag dat wel? maar in Istanbul was ik in de Blauwe Moskee). Het zegt me niets, ik kan de Arabische teksten niet lezen, tekens en ornamenten niet duiden, ook prentjes uit Sufi boeken zeggen me niets, wie of wat wordt er afgebeeld? wat is de moraal? wat betekent die koe of dat embleem?? Keine blasse Ahnung. Kortom, de 2 werelden van Huntington, weinig gemeenschappelijks, een andere geschiedenis en opvoeding, kunst, spreekwoorden (vaak bijbels),het is gewoon niet anders. Helaas? Of?? Diversiteit heeft ook bestaansrecht!

 • Abdu'r-Rahman op 16 februari 2017 om 15:56 uur

  Ik zie de spaak in het wiel niet. Niemand noemde het hier ook eenheidsworst.

  Daarover zal ik proberen kort te zijn:
  Perennialisme is zelfbedrog als niet bedrog van anderen, en interreligieus overleg is op meerdere manieren hypocrisie in mijn boek (hiermee niet doelend op gemeenschappelijke belangenverenigingen en informatie-uitwisselingen, die zeker wel hun nut kunnen hebben). Dat even over zgn. eenheidsworst. Verder staat dit los van de materie hier.

  Een term ls islam-joods-christelijk lijkt mij ook net zo’n leeg begrip als joods-christelijk zodra er woorden achter geplakt worden als ‘tradities’ . Dat is net, omdat dat een bundel van verschillende dingen inhoud, die in werkelijkheid niet bestaat. Herhaal gerust hetzelfde experiment met kerken en synagoges. De verschillen zijn zeker even groot. Als de drie religies eenheidsworst zouden wezen waren het er geen drie. Ze delen veel, maar zijn ieder zeer verscheiden. Ik ben evenmin islam-joods-christelijk als joods-christelijk en vraag me nog steeds af, wie of wat dat wel is.

 • dirk den boer op 16 februari 2017 om 17:25 uur

  Het heeft met gemeenschappelijke geschiedenis te maken Abdu’r, de Joden doen al meer dan 600 jaar met ons mee in het Westen, Luther ergerde zich al aan die Joden, maar vertaalde wel hun bijbel in de volkstaal zodat iedereen er zelf thuis in kon lezen. Met de moslims hebben we pas sinds pakweg 25 jaar te maken in het Westen (we wisten nauwelijks wat de gastarbeiders voor religie hadden, was toen niet van belang), ik weet niets van hun cultuur (zie schetsje boven, ben ik de enige?) en er is ook nauwelijks kruisbevruchting, die er wel met de Joden is en was (zelfde bijbel). Trouwens ook in de tijd van de Ottomanen en Ommayaden in Spanje, lang geleden, heel erg lang geleden, was er wel onderlinge uitwisseling en contact, dat is dus het verschil.

 • Abdu'r-Rahman op 16 februari 2017 om 18:03 uur

  Ottomaanse en Perzische handelaren vestigden zich al in Nederland in de 16e eeuw. De Geuzen droegen Turkse vlaggen Leiden in bij het Leidens ontzet. De penningen aan hun kleren hadden het opschrift “Liever Turks dan paaps” en de Hollanders sloten een verdrag met Marokko om tegen de gemeenschappelijke vijand tr verzetten. Er waren al enkele moskeeën in Amsterdam begin 17e eeuw en de Ottomaanse staat erkende Nederland als onafhankelijk land 40 jaar voordat een tweede dat deed. Er waren al moslims in Nederland ten tijde dat het onafhankelijk werd en de steun van moslims heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheid. Hoewel weinig waren er ook Nederlandse moslims. Dat zijn slechts een paar puntjes uit de verwoven geschiedenis en ik heb het beperkt tot Nederland. Wat heeft onbekendheid met een (sub-)cultuur in het land te maken met ongewenstheid? Ik weet wel meer voorbeelden van subculturen in het land waar weinigen wat van weten. Hier gaat het over niet passen bij de joods-christelijke traditie, die niet eens bestaat volgens mij. Ik heb ook nog nooit een jood daaraan horen refereren. Nogmaals, 53% van Nederland is niet christelijk. Wat doet de moslims de twijfelachtige eer verdienen om het uitgelichte groepje te zijn , dat er daarom niet bij hoort? En wie vindt dat eigenlijk? Het is niet namens de christenen van het land.

 • Mw.R.A Eijkelboom op 16 februari 2017 om 19:08 uur

  Mensen die continu praten over een Joods -christelijke traditie vergeten een heel belangrijk geven, dat er pas na de Tweede Wereldoorlog over werd gesproken en daarvoor niet!

  Ook zouden die mensen zich meer moeten verdiepen in ons koloniaal verleden en dan krijg je het schaamrood de kaken.

 • dirk den boer op 16 februari 2017 om 22:43 uur

  Ergens bijhoren is iets anders dan bestaansrecht en respect hebben Abdu’r, de Sioux indianen zijn de oorspronkelijke Amerikanen, maar hebben een eigen cultuur, godsbesef en gebruiken, ik heb in landen gewerkt waar groeperingen naast en met elkaar leefden, en zelfs eigen taal en kledij hadden, en zo zie ik het helaas ook in NL nu, het zou gek zijn als het niet zo was, cultuur en religie is niet zomaar een oppervlakkig korstje dat je af kunt krabben of over kunt schilderen. Net als Thierry B. en vele anderen, ben ik cultureel christen, daarvoor hoef je niet naar de kerk (alleen met Kerstmis mss, of bij trouwerij of rouwdienst). Ik vind trouwens wel weer dat we interessante tijden meemaken, het einde vd geschiedenis is nog lang niet in zicht!

 • Louise op 17 februari 2017 om 00:18 uur

  Jullie moeten niet zo vaak reageren,hoor, want ik been het niet bij!
  Mijn hersens maken overuren. (Maar wel leuk, want des te meer word ik gedwongen na te denken over waar ik sta.)

  *Mevr Eykelboom, u loopt helemaal warm voor Indonesië.
  Ik weet dat de Hollanders daar veel ellende hebben veroorzaakt. Ik kan het niet ongedaan maken. KNIL, Molukkers, “Saidja en Adinda”, Max Havelaar…
  Maar nog steeds is er op bepaalde eilanden ellende tussen islamieten en andere bevolkingsgroepen. Waarom? Ik weet het niet.

  *Dirk. Spaak in het wiel? Nee! Ik neem jou met een korrel zout, eerlijk gezegd.
  Maar… je zegt tussendoor ook zinnige dingen, die te denken geven.
  Je kunt inderdaad overal ter wereld de katholieke vieringen volgen, want er is een strak stramien van de dienst. Overal hetzelfde. Hoera! En natuurlijk herken je de plaatjes, beelden, schilderijen…
  Luther stond op tegen de onzuiverheid van de katholieke kerk (aflaten, machtsmisbruik, rijkdom, vervolging van christelijke groeperingen) Maar… ook Luther was niet zuiver, want hij was een verkapte anti-semiet.
  Waarom hebben wij zg een joods-christelijke cultuur. Cultuur! Lees onze literatuur, kijk naar onze beroemde oude schilderijen! Je begrijpt er niets van als je niet iets van de Thora of de Bijbel weet. Rembrandt schilderde veel taferelen gebaseerd op die boeken.

  *Abdu, op een of andere manier zitten wij op één golflengte (Ik hoop dat Enis dat begrijpt.)
  Oppervlakkig gezien zijn islamieten vreemd aan de cultuur hier.
  Maar ik weet dat ze in het verleden de westerse beschaving hebben helpen vormen en ons verlost hebben uit de donkere middeleeuwen door geleerden als Ibn Rusht. De islamieten hebben de Griekse wijsheid (verboden door de Roomsen) voor het westen “bewaard” en overgedragen toen de renaissance begon. Bagdad was het stralend middelpunt van wetenschap en kunst op zeker ogenblik. En op een of andere manier (handel, kruistochten?) is ook iets van de hoffelijkheid van het oosten toen ook hier doorgedrongen.
  Okay! Dat was bloeitijd van de Islam.
  Maar dat is voorbij.
  Volgens mij zitten de islamieten nu in de donkere middeleeuwen. En ik hoop dat ze snel over kunnen gaan tot hun renaissance!

  O, mensen, ik kan nog uren doorkleppen…
  Perennialisme b.v. Nooit van gehoord. Moeilijk woord. Maar gegoogeld en begrepen. Over je boek… en nog veel meer… maar ik moet nodig naar bed!

 • Bouchra op 17 februari 2017 om 01:09 uur

  Wat lees ik hier toch allemaal.. De geschiedenis van het kolonialisme en nog veel meer. Er wordt echter voorbijgegaan aan een belangrijk feit. Dat feit is dat er in de meeste Islamitische landen geen vrijheid van Godsdienst is. En dat tekent de islam. Ikzelf heb juist met dat feit heel erg veel moeite, omdat ik zo vaak hoor schreeuwen dat er in de Koran staat dat er geen dwang in Godsdienst is. Maar zij is er wel. Zowel in de geschiedenis (ook Moslims waren eeuwenlang kolonisten) als in de hedendaagse wereld. En daar doet geen Eijkelenboom iets aan af.

  Ik vind het lovenswaardig dat er mensen zijn die zich NIET laten beinvloeden door het negatieve nieuws (lees angst voor) over de Islam. Maar ook moslims zullen eens na moeten denken over de praktische uitingen van het (ons) geloof, de islam. En die praktische uitingen liegen er niet om. Andere godsdiensten zijn nauwelijks toegestaan in islamlanden.. en als ze er mogen zijn, dan krijgen ze niet wat moslims hier in Nederland wel vragen.

 • Abdu'r-Rahman op 17 februari 2017 om 03:28 uur

  Lous, dat klopt wel een beetje, maar hoe.groot is dat probleem (als het er al een is)? Het land kent meerdere subculturen. Nederland is echt niet overal een typisch calvinistisch land en buiten eigenaardigheden van religies zijn er ook lokale verschillen. Dat is bij nieuwkomers net zo. Dat is culturele rijkdom. Het is onterecht als bij moslims gesproken wordt van een bedreiging alsof het standaard is. Ongeveer een miljoen Nederlanders is moslim en wordt continu zo beschreven. Dat op zich is een veel grotere bedreiging voor de eenheid en de veiligheid in het land. In het verleden werd dit ook gedaan met Joden en met katholieken, maar dat is inmiddels voorbij. De gevolgen van dit soort campagnes zijn eigenlijk erger dan de dingen waar ze voor waarschuwen. Sommigen zijn gewoon onvoorzichtig, maar het wordt zelfs ook op de koop toe genomen door een enkeling.

 • Enis Odaci op 17 februari 2017 om 13:38 uur

  @Bouchra e.a., blijf bij het onderwerp. Zoek de berichten op die gaan over islam en theologie en voer daar je discussie. Hier graag terug naar het thema dat Frank Bosman aansnijdt.

 • Louise op 17 februari 2017 om 14:56 uur

  Okay Enis, je hebt een punt: Terug naar de kern. (Al blijf ik bij mijn standpunt: GOEDE OPVOEDING en GOED ONDERWIJS zijn de basis voor de vorming van GOEDE MENSEN.)

  Inderdaad, Frank, veel populisme grijpt terug op religie, maar maakt er i.p.v een boodschap van liefde, een boodschap van strijd en tweespalt van.
  Nou moet ik zeggen dat ik bepaalde stukken in Thora en Qur’an met ontzetting heb gelezen. (Maar mij werd door kenners verteld, dat ik die stukken “niet begreep”)
  Bij het Tweede Testament staat inderdaad alleen de liefde centraal. Blinden(=mensen zonder inzicht), doven (= mensen die niet willen luisteren naar de ander), hoeren (=uit noodzaak geworden bv door verstoting) enz… worden vergeven, omdat ze WILLEN VERANDEREN.
  Om die verandering in een liefdevolle houding t.o.v. je naasten (dat is IEDEREEN die je ONTMOET) gaat het. Zelfs als die ander je bedrogen heeft, mag je niet haten. Maar moet je uitpraten, inzicht krijgen, begrip, schikken en vergeven. (Soms onmogelijk)

  Populisme is tégen uitpraten, inzicht, begrip, schikken en vergeven.
  Populisme is DOM!

  Zooo, wat is dat moeilijk! Net weer lappen tekst gewist, omdat ik nu eenmaal een verteller ben!

 • Enis Odaci op 17 februari 2017 om 15:00 uur

  Nee, Louise, onderzoek nu eens de vraag waarom niet-christelijke politici vervallen in anti-islam retoriek met gebruikmaking van het christendom. Het gaat niet om Bijbelexegese. Bosman ageert tegen die retoriek. Terecht of onterecht, dat is de vraag.

 • Louise op 17 februari 2017 om 16:18 uur

  Retoriek is kletsen zonder inhoud en wollig. Niet to the point.
  Al die bange Nederlanders (joden, christenen en moslims) snappen er geen barst meer van.
  Bij die tafel van Thijs zat een bijzonder dom, ijdel figuur die wat dingen riep in het vertrouwde woord “christendom” verpakt. Frank prikte daar prima doorheen. Er was trouwens óók een christelijke dame aan die tafel die veel duidelijker in het nu stond met een positieve insteek.

  Ik houd hier nu mee op, want ik snap je niet, Enis. Te dom waarschijnlijk.
  Vertel jijzelf nu maar eens wat je denkt!

 • dirk den boer op 17 februari 2017 om 17:21 uur

  Wat ik ervan begrijp: Bosman (onder de foto staat “cultuurtheoloog”, maar klopt dat wel? bedoelt hij dat ook echt??) is kwaad dat zijn idee van religie (een kerkelijk gebeuren, dus geen persoonlijke mystiek of cultuur) in de politiek wordt GEBRUIKT omwille van stemmenwinst. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar met de nodige moeite! Ieder zijn meug, denk ik dan!

 • Mustafa op 17 februari 2017 om 17:51 uur

  Valt niemand op hoe vergelijkbaar dit is met ronselaars en leiders van daesh?
  De obsessie van deze mensen komt omdat zij dat wel zien. Ze zijn hetzelfde. Dit inspireert hun.
  Hoeveel politie agenten waren crimineel geweest als ze wat meer lef hadden? Precies hetzelfde.
  Religie komt van een woord dat binden betekent. Het is dat wat mensen bindt. Daar kan iedereen gebruik van maken… op zijn eigen niveau.

 • Maria op 17 februari 2017 om 23:20 uur

  Goed zo Frank Bosman!

 • Mw.R.A Eijkelboom op 25 februari 2017 om 15:40 uur

  *Louise, de onrust metname op Java heeft te maken dat er nog steeds hardliners binnen het Indonesische leger zijn die er alles aan doen om onrust te stoken tussen religies, zodat het leger dan zogenaamd weer als de grote redder van het land zou kunnen zijn. Die hardliners willen weer een economische en politieke macht worden, alleen zal het nooit meer lukken.

 • Diana op 25 februari 2017 om 19:14 uur

  ‘Pieter Bliek’, het is toch werkelijk niet te geloven wat ik hier lees, en ik ben een oprecht Christen, maar wat u schrijft, daar kan ik me absoluut niet in vinden!

  ‘Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken’ .

  U schrijft er achteraan dat God vreselijk straft voor wie zoekt naar eigen eer en heil.

  Weet u dat dergelijk dreigend taalgebruik nu juist de reden is, waarom zoveel
  mensen van het geloof afscheid hebben genomen? GOD is LIEFDE……….

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent