Blog

A- A A+

Christenen zijn vrij om op de PVV te stemmen

Ruim tien jaar ben ik raadslid in de gemeente Bunschoten. De laatste drie jaar namens de Spakenburgse Vrijheidspartij. Dit is een conservatieve, rechtse partij met standpunten die overeenkomen met die van de PVV. Over tien jaar politieke ervaring heb ik een boek geschreven getiteld: Van slippendrager tot lokale Wilders. Het milieu waaruit ik kom stemt voornamelijk ChristenUnie (CU), de opvolger van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Ik ben nog steeds lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), maar ik ga niet meer zo trouw als vroeger omdat ik te vaak politiek getinte uitspraken hoor en ik minder opgebouwd word in mijn geloofsleven. Van beroep ben ik docent wiskunde, maar ik ervaar dat de openlijke sympathie voor de PVV en mijn islamkritische betogen mijn maatschappelijke positie onder druk hebben gezet. Ik stem 12 september dus PVV met een knipoog naar Geert en Jezus die beiden tegen de heersende machten durfden op te treden.

Door: Peter Frans Koops

De meest zotte opmerking die mij regelmatig bereikt, is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Op het ethische vlak bevat de PVV een aantal standpunten die een christen kan beamen. Zo is de PVV een voorstander van een goede stervensbegeleiding, maar euthanasie moet zeker strafbaar blijven. Het abortusstandpunt van de PVV zoals verwoord door Kamerlid Fleur Agema omvat dat vrouwen die een abortus laten plegen deze voortaan zelf moeten betalen. Agema is van mening dat dit het aantal vrouwen dat meerdere malen een abortus ondergaat en die gevallen van ‘losbandig gedrag’ zal tegengaan. Een kwart van de vrouwen die abortus ondergaat doet dat een tweede keer nog eens en een deel van hen zelfs meer dan 5-7 keer. Verder is de PVV van mening dat de grens van 13 weken teruggebracht moet worden naar 8 weken. De PVV wil dus de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken.

De gedachte om abortus helemaal te verbieden is niet reëel in de huidige wereld. De PVV komt met een goed alternatief. De PVV wil de leeftijd waarop meisjes hun lichaam willen verkopen verhogen naar 21 jaar. Ook andere politici lieten weten positief te staan tegenover het voorstel van de PVV om de leeftijdsgrens voor prostitutie op te trekken naar 21 jaar. De PVV verwacht dat een verhoging van de leeftijdsgrens helpt in de strijd tegen uitbuiting van jonge vrouwen door loverboys. De PVV komt op voor de vrijheid van de mens, de vrije meningsuiting en democratisch stemrecht voor iedereen ter wereld. De PVV vecht voor het behoud van onze vrijheden die we gekregen hebben na de bevrijding in 1945. De PVV strijdt 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor de mensenrechten in de wereld.

Onlangs eiste de PVV een spoeddebat: verbreek de relaties met Iran. En wat doen een aantal predikanten? Ze demoniseren Wilders samen met de linkse kerk bestaande uit knettergekke Vogelaar- en valse Melkert politici die straks met krokodillentranen huilen als Wilders om het leven is gebracht. Laten we God bidden dat dit niet gebeurt. De PVV is pro Israël en trots op onze eigen nationale identiteit. O ja, dan is er ook nog de roep om strengere straffen en meer politie en goed onderwijs. Goed veiligheidsbeleid en gezond financieel beleid. Ten slotte de islamisering van Nederland en het gevaar van de ondermijning van onze Westerse cultuur, daar heb ik Wilders ook wel eens iets over horen zeggen.

Christenen kunnen best op de PVV stemmen, Jezus zou een hekel hebben aan de islam, want Jezus was heel radicaal en kwam tegen iedere zonde in opstand. Te vaak gaan we er te gemakkelijk van uit dat de islam en het christendom dezelfde God dienen. Dat is niet zo. De PVV wil uit liefde voor de medemens de islam ontmaskeren. Het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is. Verbeterpunten voor de PVV zijn: de weigerambtenaar, meer meedoen met debatten over de islam en een minder strakke partijorganisatie.

Peter Frans Koops is raadslid van de
Spakenburgse Vrijheidspartij. Voor meer informatie: http://pfkoops.blogspot.nl


Bij welk ‘nieuw wij’ brengt de PVV ons?
Peter Frans Koops komt op voor de vrijheid om PVV te stemmen. Daarmee stelt hij zich als slachtoffer op, iemand die belaagd wordt door mensen die hem zijn vrijheid om PVV te stemmen zouden willen ontnemen. Dat past bij de partij die hij promoot: die stelt zichzelf en zijn kiezers voor als slachtoffers van ‘de grachtengordel’, ‘de islamisering’ en ‘Brussel’. Dat motiveert kennelijk.

Door: Harry Pals

Ik trap niet in de val om te zeggen wat Koops of wie dan ook mag. Daar ga ik niet over. Ik verdedig op goede gronden een tegenovergestelde mening. En die baseer ik niet op de standpunten van de PVV, maar op de praktijk van de afgelopen twee jaren. Toen kreeg de PVV de kans van CDA en VVD om het beleid en de politieke sfeer te bepalen.

Dat heeft tot gevolg gehad dat onze samenleving verhard is en mensen uit elkaar gespeeld zijn. Doordat met de verdachtmakingen van ‘de’ islam moslims werden weggezet. Doordat denigrerende woorden als ‘kopvoddentax’ en ‘tuig’ mensen ontmenselijkten. Doordat mensen van andere komaf nooit als verrijking, maar bijna steeds als bedreiging opgevoerd werden. Doordat asielzoekers vooral geweerd moesten worden. Doordat een hardvochtig neoliberaal beleid de zorg verder heeft uitgehold. Koops doet helemaal mee in deze trend, door vrouwen die een abortus willen verdacht te maken. Koops denkt Jezus aan zijn zijde te hebben. Maar volgens mij zag die mensen niet als een soort, maar als medemens.

Genoeg hierover. Deze site wil bijdragen aan het bevorderen van een ‘nieuw wij’. Daarbij helpen versleten stigmatiserende etiketten als ‘knettergek’ niet. Het herhalen van oneliners van politieke leiders draagt ook niet bij aan dit doel. Ik vraag mij dus af: welk ‘nieuw wij’ wil Koops bereiken? Wie worden daarvan uitgesloten?

Eigenlijk wil ik ook de vraag stellen: is de redactie van deze site wel trouw aan haar eigen doelstelling door Koops een platform te bieden? Maar dat schrijf ik maar niet, want dat zou het slachtoffergedrag van Koops kunnen stimuleren…

Harry Pals is gemeentepastor in de Janskerk in Utrecht en mede-initiatiefnemer van het manifest ‘Voor een sociale politiek’.

16 reacties

 • bert op 5 september 2012 om 10:14 uur

  Tja, heb uw naaste lief was de centrale boodschap van Jezus. Geert heeft zijn islamitische naaste niet lief. En dus is de PVV anti-christelijk.

 • hanneke roelofs op 5 september 2012 om 10:30 uur

  Probleem is dat PVV wel christelijke elementen heeft, maar alleen die elementen die eigen zijn aan religies, nl. uitsluiting. Antwoord is dus dat je PVV zowel christelijk als niet christelijk kunt beschouwen.

 • diederik samsom op 5 september 2012 om 10:45 uur

  Goed dat Nieuwwij.nl deze discussie blijft voeren. Heb het idee dat veel mensen denken: ach, die PVV is over het hoogtepunt, staan op verlies in de peilingen. Maar ik voorspel: volgende week krijgen ze of hetzelfde aantal zetels of een paar meer nog.
  Blijf het gesprek hierover aangaan, negeer ze niet.

 • piet op 5 september 2012 om 10:47 uur

  De rode abortusdominee is ook allang niet meer als christelijk te beschouwen. Hij predikt voor een lege kerk. Zoveel moge duidelijk zijn. De positieve puntjes van de PVV vindt men ook bij andere christelijke partijen wel terug, zonder respectloosheid en anti-Iraanse oorlogsretoriek van Wilders (als spreekpop van Netanyahu). Ik ben het met beiden oneens. Mag dat ook? De problemen met moslimjongeren keihard aanpakken, stop op abortus en echte christelijke politiek.

 • bram grandia op 5 september 2012 om 14:50 uur

  Peter Frans Koops gaat er hard in. De linkse kerk met haar predikanten hoort er bij medebroeder Koops niet bij. Zij demoniseren Wilders alleen maar samen met de knettergekke Vogelaar en de valse Melkert. Dat gaat wel heel snel. Als Wilders spreekt -in zijn inleiding op de kopvoddentaks- een oproep doet aan de Nederlanders om de straten terug te heroveren, vind ik dat gevaarlijke taal. De tijd voor de grote schoonmaak is aangebroken,zegt Wilders. dat vind ik een aanzet tot haat. Je moet van goede
  vrijgemaakt gereformeerde huize komen om dit met Jezus van Nazareth te verbinden. Ik ben benieuwd.

 • henk op 5 september 2012 om 17:06 uur

  Een stem op de PVV is een tegen stem, en met name tegen jezelf Trap niet in de valkuil door je te laten misleiden door praatjes die je graag wild horen, want dat is een insteek van de PVV leider, later doen die opmerkingen er niet meer toe. De PVV is een liberale rechtse “party” zover je die organisatie een “democratische” party kunt noemen. Er zijn geen leden die invloed zouden kunnen hebben op de te vormen standpunten. Het is simpel een éénmansbedrijf gesteund door krachten buiten Nederland zoals het lijk. Het lijkt mij, om de politieke verhoudingen te verstoren zeer kwalijk. Dat is niet controleerbaar vanwege het niet openbaar geven van de Financiële bronnen van de PVV. Liberaal Nederland heeft de insteek van het recht van de sterkste. Alleen om deze “boven“ laag te dienen is het nodig het voet volk dienstbaar te maken aan de liberale gedachte. Dan nog een opmerking iemand die het speldje “christelijk” draagt is bij voor baat nog geen volger van christus en/of uitdrager van het gedachtegoed dat, onder andere, in de bijbel is gekristalliseerd.

 • marco op 6 september 2012 om 09:16 uur

  De PVV heeft geen joods-christelijke agenda, maar meent die traditie goed te kunnen gebruiken om aan te tonen dat ‘de islam’ bestreden moet worden.
  Een christen die het gebod van naastenliefde naleeft, kan nooit mensen, die evenzeer als wij naar Gods beeld zijn geschapen, op een manier wegzetten zoals de PVV doet. Een groepering die zo met mensen omgaat, maakt geen onderscheid tussen de ene of andere overtuiging. Nu zijn de moslims lastig, straks de christenen die het niet met de PVV eens zijn.
  Koops redeneertrant is bovendien opmerkelijk. Het in zijn ogen goede abortusstandpunt, moet de gehele PVV rechtvaardigen. Zo zijn in de geschiedenis al vele dictators in het zadel geholpen en gehouden.

 • gert c op 6 september 2012 om 17:23 uur

  Het valt mij op dat sommigen hier een totaal vals beeld van Jezus als een linkse welzijnswerker neerzetten.
  Net als Wilders ontmaskerde Jezus de elite,kwam HIJ op voor de gewone man,Zijn boodschap wekte ergernis op,HIJ werd door godsdienstigen met de dood bedreigd,vele volgde Hem,HIJ was charismatisch. Tav cruciale zaken die onze samenleving en cultuur bedreigen http://cch.mntzion.com/babelwhore666.html stem ik liever op de PVV,zg zonder Bijbel dan op de laffe chr.partijen met een gesloten Bijbel. http://www.gctje.nl

 • Bert op 28 maart 2014 om 00:12 uur

  Beste mensen kijk eens naar Geert Wilders op Wikipedia Hij is Agnost met andere woorden hij gelooft totaal niets van de bijbel (totdat het tegendeel is bewezen) Hoezo Pro Israël ? Dus ook de zgn beweringen dat hij voor zowel het Jodendom als de christenen zou zijn, het is een wolf in schaapskleren. Maar goed een iedere oprechte christen moet zich afvragen hoe zal de Heer straks als hij zichzelf moet verantwoorden tegenover onze lieve Heer? Voor een iedere broeder en zuster kan ik alleen maar zeggen vraag de Heilige Geest een openbaring en je zult antwoord krijgen. En als laatste hoe denkt Dhr. Wilders over ontwikkelingshulp werk qua financiële steun?

 • Jan op 9 april 2014 om 11:58 uur

  Ach, gedurende de duistere jaren 1933-1945 hebben bij onze Oosterburen heel wat zich Christelijk noemende mensen met gestrekte rechterarm gestaan en hebben ze allemaal trouw zitten bidden voor hun geweldige Führer. Toen de schoorstenen van Auschwitz, Treblinka, Sobibor en al die andere duistere oorden niet meer rookten, waren zij de eersten die maar snel gingen biechten en vervolgens met de woorden “Wir haben es nicht gewusst” hun geweten reinigden.

 • storm op 9 juni 2014 om 10:25 uur

  Mooi dat veel mensen zo feilloos kunnen aangeven wat goed en wat slecht is. Als je denkt dat te kunnen ben je voorbijbegaan aan wat geloven nu echt is. Ik denk dat je als christen prima kunt stemmen op de PVV. En het is geen slachtofferrol die de heer koops aanneemt. Het is zo dat wanneer je aangeeft dat je op pvv stemt, je tegenwoordig niet voor “vol ” wordt aangezien/antisemtisch en antiislam en tegen buitenlanders bent. Dat vind ik te kort door de bocht en een gedachtegang waarmee je zelf alle deuren dichtgooit. In het verleden heeft wilders minder handige of nette uitspraken gedaan maar nog nooit aangezet tot haat. Als we alle politici zouden oordelen op hun onhandige uitspraken dan zouden er verdraaid weinig overblijven. Ik bid voor wijsheid voor alle politieke leiders in dit land, voor een vruchtbare en gezonde politieke samenwerking tussen partijen.

 • storm op 9 juni 2014 om 10:29 uur

  Zou de reactie van Jan wellicht niet verwijderd moeten worden. DAT gaat pas te ver, door dit soort gedachtegoed te voeden creeer je haat en wellicht daden die daar uit voortvloeien. Moge God ons behoeden voor dat!

 • queen op 9 december 2016 om 19:35 uur

  Je kunt alleen maar vrijheid dragen als je ook je verantwoordelijkheid kent.

 • PVV-stemmer op 14 februari 2017 om 20:43 uur

  Bert, Wikipedia hoeft niet altijd waar te zijn, en na een zin hoort een punt.
  Hij is gelovig opgevoed, maar later zich laten uitschrijven uit de kerk. Kijk maar op Wikikids. Hij beschouwd wel de Nederlandse christenen als zijn natuurlijke bondgenoten (ze delen over veel zaken dezelfde mening). Ook een weetje: Wilders was tot 2004 lid van de VVD. Daarna is hij eruit gestapt, omdat hij het niet eens was met de standpunten van die partij, onder name de samenwerking van Turkije (EU).

 • Johan van Vught op 26 februari 2017 om 14:01 uur

  Peter Jan Koops,

  Ik heb veel respect voor je! Na alles bestudeerd te hebben , kies ik als overtuigd christen ook voor de meest bedreigde politicus in ons land: Geert.
  Hij wordt bedreigd omdat hij de waarheid spreekt; en dat mag niet van de politiek correcte elite.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent