Eerst even een bloemlezing van de belangrijkste islam gerelateerde nieuwsberichten. De Protestantse Kerk Nederland heeft een nieuwe scriba, René de Reuver. Hij gaf in Trouw een genuanceerd interview over de positie van zijn kerk ten opzichte van de islam. Samengevat: niet wegkijken, maar ook niet als geheel veroordelen. Dat was journalist Gert-jan Kleinjan iets te saai, dus belde hij twee rechtse predikanten in het land die de PKN verweten de PVV-stemmer te negeren. Kop in Trouw: Islam splijtzwam in de PKN. Peter Nissen en Jaap Kraan reageerden op Nieuwwij verbolgen.

In het Algemeen Dagblad werd socioloog Ruud Koopmans geïnterviewd over zijn onderzoek naar islam en radicalisme. Een redelijk betoog, ware het niet dat er opzichtig met cijfers werd gegoocheld. Een wetenschapper die cijfers noemt, dat moet wel waar zijn. Wierd Duk maakte er dus van: “Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken.” Sociologen doen altijd onderzoek naar vergelijkbare groepen en nemen context mee. Deze waren echter weggelaten in het artikel. Al snel kwamen de kritiekpunten: cijfers kloppen niet, willekeurige selectie uit onderzoek, en nuanceringen zijn weggelaten. De NRC deed een ‘factcheck’ naar de 50 miljoen van Koopmans – en concludeerde: Waar! Bij Nieuwwij deden we uiteraard een check op de NRC-factcheck en bewezen we: Onwaar!

In De Telegraaf stonden diverse koppen over asielzoekers die het Europese continent dreigen te overspoelen. Ik schrijf het opzettelijk zo op, want de massaliteit moet natuurlijk wel even benadrukt worden. Let eens op het woordgebruik van De Telegraaf: “asielhopperinvasie”, “kansloze asielplaag”, “asielmachine”, “asieltuig” en vlak voor de jaarwisseling was er nog de “asielaso”. Zijn al die asielzoekers zo maar mensen? Nee natuurlijk niet, het zijn moslims. De woorden leidden tot protest op sociale media en de Twitter-hashtag #StopXenofoobTelegraaf werd ‘trending’. Bedrijven worden opgeroepen hun advertenties in De Telegraaf terug te trekken. Hoofdredacteur Paul Jansen verweerde zich met de klacht dat er altijd over de toon gezeurd wordt. Saillant detail: De Telegraaf gebruikte vlak voor de Tweede Wereldoorlog de term ‘jodenplaag’ om het toenmalige  ‘jodenprobleem’ te duiden.

Asiel-Joden

Wel bijzonder dat in deze mediahectiek geen enkele moslim aan het woord is gekomen. Wat is er toch aan de hand in medialand? Nou, dit is er aan de hand.

Op sociale media wordt openlijk gefantaseerd over deportatie van moslims. Ze moeten vergast worden en er mogen nog wel een paar bommen op hun hoofden worden gegooid. In de zogenaamde kwaliteitskranten worden moslims consequent samengevoegd tot een homogene groep mensen. Deze groep krijgt een reeks negatieve labels opgeplakt en wordt daarmee geproblematiseerd. Sociale factoren en economische factoren vallen weg in de mediaberichtgeving. Seculiere politieke partijen brengen via de media bewust een rangorde aan in culturen, waarbij de religieuze islamitische cultuur per definitie de mindere is. Christelijke partijen benadrukken via de media weer openlijk dat de islam het Evangelie afwijst en vreemd is aan de Nederlandse traditie. Wetenschappers en rechtsfilosofen pleiten en public, dus via de media, voor een nuancering van het begrip racisme en discriminatie. En dan heb ik het nog niet gehad over Geert Wilders, die via Twitter belooft om na 15 maart schoon schip te maken. Ik kan letterlijk eindeloos doorgaan.

Er zullen nog vele andere malle media moslimweken volgen, ik wed er mijn rechterarm op.

Op Nieuw Wij hebben we deze weken mening weerwoord geboden tegen de frames, de fouten en de verdachtmakingen in de media. Tegen massamedia is echter niet op te boksen. Negatief nieuws wint het altijd van positief nieuws. Gelukkig zijn er vele mensen die consequent bruggen blijven bouwen in het kleine, individuele contact met moslims. Deze geluiden zijn er, alleen we zien ze te weinig. Los van deze contacten en initiatieven, moeten we onszelf serieus de vraag stellen of we ons beeld van de samenleving nog wel kúnnen nuanceren op basis van andere bronnen. Ik waag het te betwijfelen.

Wie alleen in de mediabubbel leeft zal de echte wereld missen. Wie alleen naar de wereld kijkt door de vier randen van zijn televisie, computer of smartphone, zal de vele kleuren van andermans ogen missen. Hij zal de rijke, gelaagde verhalen van zijn buren missen en de kleine gebaren van vriendschap in straat, buurt, school en werk zullen hem ook ontgaan. Blijf dus kritisch en kijk altijd verder.

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Eindredacteur van Nieuw Wij

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme dat hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Al 18 reacties — praat mee.