Blog

A- A A+

TK2017: Ik weet waarop ik stem

TK2017: Ik weet waarop ik stem

Vaak wordt gezegd dat de coalitie van PvdA en VVD een tegenstrijdigheid is. De VVD komt op voor het individu dat zichzelf wil ontplooien en zo weinig mogelijk regels wil. De PvdA daarentegen richt zich op de bredere gemeenschap en solidariteit. Die twee bijten elkaar en het is een wonder dat het kabinet zijn tijd heeft kunnen volmaken. Zo wordt gezegd.

Door: Jean-Jacques Suurmond

Ik zie dat heel anders. In grote trekken benaderen deze partijen samen het meest de werkelijkheid. Enerzijds willen we onszelf kunnen zijn, anderzijds is geen mens een eiland en kan zonder omgeving ook de grootste individualist zich niet ontwikkelen. Mens zijn speelt zich af in de spanning tussen jezelf zijn en behoren tot een groter geheel.

gezichtenDit is een kerninzicht van de gestaltpsychologie: iets kan alleen in een context bestaan. Kijk maar naar dit plaatje. De vaas is alleen te zien tegen de zwarte achtergrond en de twee gezichten alleen tegen de witte. Zonder achtergrond vallen de figuren weg terwijl er zonder figuren geen achtergrond is, alleen maar een zwart of wit vlak.

Zo is het ook met ons. Mens zijn kan alleen tegen een achtergrond, een context. Die geeft betekenis en zin. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om het gezin waarin je opgroeide te erkennen (al kunnen we daar soms een tijdje over doen). Dat geldt ook voor de samenleving waar we deel van uitmaken, met vrienden, een huis, een baan. De PvdA is dan ook vanouds een ‘arbeiderspartij’ die zich sterk maakt dat iedereen kan werken, behoorlijk onderdak heeft en gezonde lucht kan inademen.

Maar alleen nadruk op de context of gemeenschap is niet genoeg omdat dan het individu ondersneeuwt. De VVD komt daarvoor op en benadrukt dat ieder vrij moet zijn om inhoud aan zijn of haar eigen leven te geven.

Ik ben zeker niet blij met alle besluiten van de coalitie VVD-PvdA. Maar omdat die in grote lijnen het meest de realiteit vertegenwoordigt, is het kabinet erin geslaagd om moeilijke maar noodzakelijke hervormingen door te voeren op onder meer het gebied van de financiën, de zorg, werk en pensioenen. En omdat de coalitie in haar verschillen dezelfde spanning kent als die tussen individu en gemeenschap is er een oliemannetje als premier Rutte nodig om de boel draaiend te houden.

Zijn er andere coalities mogelijk die ook zo goed de werkelijkheid benaderen? Dus een combinatie van liberaal en socialistisch? D66-PvdA of VVD-GroenLinks? Mogelijk, maar D66 en GroenLinks hebben niet de breedte van de VVD of PvdA, om over de andere partijen maar te zwijgen die meer lobbygroepen of one-item partijen zijn.

Op 15 maart stem ik dus op de PvdA, ook omdat de goede dingen die deze partij de afgelopen kabinetsperiode heeft gedaan te weinig gewaardeerd worden. In de hoop dat het weer een coalitie met de VVD wordt. Is dat onwaarschijnlijk?

Zeker als we er niet op stemmen.

Jean-Jacques Suurmond is predikant, gestaltsupervisor en columnist van Nieuwwij.nl. Voor meer informatie: www.jean-jacquessuurmond.nl.

Related Post

14 reacties

 • Jan-Maarten Dogterom op 11 februari 2017 om 10:41 uur

  Deze twee partijen hebben samen te weinig laten zien voeling te hebben met de meest kwetsbaren in de samenleving. Denk aan de discussie rond de BBB regeling die werkelijk beschamend was. Ga er echt niet meer op stemmen! De realiteiten van het neoliberalisme en het evangelie lopen te veel uit elkaar!

 • Mw.R.A Eijkelboom op 11 februari 2017 om 10:46 uur

  Al vanaf de dag dat ik mocht stemmen ben ik lid van de PvdA. Of mijn stem deze keer weer naar de partij gaat, dat weet ik niet. Mijn verwijt naar de top van de partij is, dat ze geen pogingen heeft gedaan om de polarisatie in de Kamer te stoppen en dat verwijt geldt ook voor de andere middenpartijen van links tot rechts!

  Wat heeft de overheid gedaan om de economie in het noorden te bevorderen? Vrijwel niets! De bereikbaarheid van bijvoorbeeld Friesland naar de Randstad en om gekeerd is slecht!

  Kijk het is heel makkelijk om aardgas en zout uit de bodem te halen, maar de opbrengsten daarvan zien we niets van terug.

  De hele marktwerking in de zorg, openbaarvervoer, de post enz moet weer teruggaan zoals het vroeger was.

  De postbodes van Post.nl moeten weer rijksambtenaren worden.
  Laat de VVD nu eens eindelijk eerlijk zijn en bekennen, dat de privatisering een liberaal Nederlandse wens was en niets met Europa te maken had!

  Laten we nu Eindelijk van Nederland een land maken waar we allemaal trots op kunnen zijn: ongeacht wat voor geloof of geaardheid dan ook.

 • ruud steenbergen op 11 februari 2017 om 11:45 uur

  Onlangs las ik :”””De mens in opstand”” van Albert Camus. er ging een wereld voor me open.

  Elk systeem is alergies voor absolute vrijheid net zoals absolute vrijheid alergies is voor elk systeem.
  Over de spanning tussen die twee dus en misschien wel een gezonde spanning.

  Kort samengevat verwant aan wat Suurmond over VVD en PvdA zegt.

 • dirk den boer op 11 februari 2017 om 17:00 uur

  Vrijheid is mooi voor sommigen, in een bepaalde context (kleine en grote ondernemers bijv. die behoorlijk beschermd en gestimuleerd worden door instanties), maar voor 90% van de mensheid is vrijheid een regelrechte ramp. Ik kan het weten, want altijd gewerkt in de buurt van sloppenwijken, waar de jeugd, de vrouwen, de mannen heel erg weinig kansen hadden op wat dan ook, en het mooiste, zonder die uitzinnige vrijheid die wij dagin daguit hier onder ons vieren (je mag zeggen en verwensen wat je wilt, en wordt nog eens beschermd ook door de wet) waren al die sloppenwijken er niet eens gekomen! Die zijn er ook nog niet zo lang, want het globalisme , vrije markt, vrij kiesrecht en demokratie is ook nog niet zo heel erg oud!!!

 • Louise op 12 februari 2017 om 19:10 uur

  Vanaf de eerste keer dat ik mocht stemmen, heb ik PvdA gestemd. De laatste jaren zweef ik me rot. (Bijna vleugeltjes gekregen). Solidariteit, belangen van minderheden en zwakkeren, daar stond PvdA altijd voor. Ik vertrouwde bijna blind op die partij. Sinds het geprivatiseer in zwang is gekomen, (o, wat heerlijk, die vrijheid!) zijn zorg
  (voor gezondheid, bejaarden gehandicapten), openbaar vervoer, post e.d. overgegaan naar een tussenlaag van winst-maak-mannetjes. Bureaucratie neemt dan toe, kost klauwen met geld en het belang van de burger wordt bijzaak.
  Nu heeft Den Haag ook nog allerlei zaken naar de Gemeenten afgeschoven.
  Eigenlijk vraag ik me wel eens af wat voor betekenis die Haagse kliek nog heeft. Alleen in verkiezingstijd schijnen ze wakker te worden om stemmen bij elkaar te harken en elkaar te lijf te gaan en mooie beloften te doen.
  Volgens mij was Samsom een lieve, idealistische, dromer, die absoluut niet opgewassen was tegen schijnheilige, lachebek Rutte. Samsom heeft zelf.gezegd dat hij het monsterverbond met Rutte is aangegaan om het land bestuurbaar te houden. (Heel fijn en heel lief!?)
  Maar zijn partij plukt de wrange vruchten.
  Ik denk wel dat Asscher een steviger koers zal varen.

  Ach, ik zweef nog even verder…
  Ik heb wèl een indicatie gekregen door de StemWijzer in te vullen.

 • Abdu'r-Rahman op 12 februari 2017 om 21:07 uur

  Ik weet waarop ik zou stemmen en doe het derhalve niet. Wat ik wel gedaan heb, omdat dat ter sprake kwam, was het invullen van zo’n stemwijzer. Los van het verrassende resultaat viel mij op dat de stemwijzer puur gebaseerd was op de verkiezingsprogramma’s. Ik herinner mij uit een diep verleden dat Nederlanders partijbeginselen ooit minstens even belangrijk vonden. Het viel mij een beetje tegen dat die er voor de stemwijzer niet toe deden. Dat zou de keuzes wel beïnvloeden.

 • Louise op 13 februari 2017 om 10:19 uur

  Abdu, de eerste zin van je mail vind ik nogal cryptisch. Leg eens uit.

  “Partijbeginselen” zijn inderdaad iets uit een grijs verleden. Ze komen uit de tijd van de “verzuiling”, de tijd toen alles nog “duidelijk” was. Een katholiek stemde KVP, kocht bij de katholieke bakker, ging naar de katholieke voetbalclub… Maar als hij dan bovendien arbeider was, stemde zo’n katholiek tóch PvdA.
  Dat gold ook voor mensen uit allerlei onbekende culturen en met allerlei vreemde religieuze achtergronden, want dat waren dikwijls eenvoudige arbeiders.
  PvdA wás voor de arbeider, wás sociaal en eerlijk.
  Langzamerhand is de duidelijkheid verdwenen en bijna iedereen de weg kwijt.
  Dus: hoezo partijbeginselen!

 • Abdu'r-Rahman op 13 februari 2017 om 11:20 uur

  Die eerste zin heeft geen betrekking op ‘wie’ maar op ‘wat’ ik zou stemmen. Dat betreft een persoonlijk ongemak met het systeem dat mij weerhoudt van stemmen. Volgens mij kon het voor mij beter zijn om dit niet te doen.

  Die partijbeginselen bestaan nog steeds, en de reden daarvoor is onverminderd aanwezig. Ze zijn beleidsbeperkend en beleidsbepalend. Dat gaat niet over een één-woord-motto als “katholiek” of “socialistisch”. Het zijn uitgewerkte grondbeginselen die de constitutie van een partij vormen. Het biedt een frame waarbinnen de partij werkt en dicteert invalshoeken aan de leden, en dit is nog steeds van grotere invloed dan verkiezingsprogramma’s. Waar een partij concessies doet of nieuwe materie behandelt zal dat conform de partijbeginselen zijn. Wie wil weten wat een partij beweegt ontkomt er niet aan om dat te bestuderen.

 • Louise op 14 februari 2017 om 11:29 uur

  Terug maar weer naar ons gesprek:

  Abdu, je lijkt me een grondig type met je “grondbeginselen”. Ik leef al een tijdje hier en denk tijdens dat leven vrij aardig de kerngedachten van de partijen te hebben leren kennen(VERLEDEN).
  Verder is het gedrag, het gesproken woord en het nakomen van beloften een richtlijn in het NU.
  En dan heb je nog de partijprogramma’s die je een indicatie geven van de plannen voor de TOEKOMST.
  Voor mij is dat voldoende.

  Écht, ik vind wèl dat je moet gaan stemmen, hoor!
  Al zit er geen partij bij die helemaal is, wat je zou willen.

 • Theo Brand op 14 februari 2017 om 12:04 uur

  Jean-Jacques, dit is wel een heel bijzondere theorie over een coalitie die het beste zou aansluiten bij “de werkelijkheid”. Welke werkelijkheid bedoel je? Die van het groeiende aantal kinderen dat in armoede opgroeit? Die van steeds minder geld naar ontwikkelingssamenwerking? Die van multinationals die belasting ontwijken omdat de overheid hen daarin steunt? Die van kolencentrales die open blijven?
  Tja “als we een beetje in het midden blijven, komt het vast wel goed”… dat is een veilige gedachte, heel makkelijk en comfortabel ook. Maar zo simpel is het niet. Het is tijd voor verandering!

 • Abdu'r-Rahman op 14 februari 2017 om 12:32 uur

  Ja Lous, dat kan ik me goed voorstellen, maar er is tegenwoordig een enorme wildgroei aan nieuwe partijen. Onder andere daarom zou het prettig zijn als kieswijzers ook de partijbeginselen opnemen in de evaluatie. Velen zijn ook minder bekend met de beginselen van bestaande partijen (en met eventuele wijzigingen hierin). Zo heb ik via deze site vernomen dat een religieuze partij doelstellingen heeft die hen ongeacht verkiezingsprogramma en overige beleidspunten volledig ongeschikt maken in mijn ogen. Zonder die kennis zou ik ze anders beoordelen, en in kieswijzers zouden ze zelfs kunnen opkomen als met mij overeenkomend.

  Ik ben bekend met diverse filosofieën waarom het beter is om wel te stemmen, maar ik doe dit niet uit religieuze overwegingen. Zelfs binnen mijn religie zijn er advocaten vóór en tegen, maar ik verkies het om dit van de voorzichtige kant te benaderen (en denk ook dat dat de correctere positie is). Dat ik niet in Nederland woon, maakt deze keuze makkelijker, maar toen ik er nog wel woonde, stemde ik ook niet. Het is niet makkelijk om mijn bezwaren op neutrale wijze te omschrijven, omdat dat ook met geloofsveronderstellingen te maken heeft.

 • Jean-Jacques Suurmond op 14 februari 2017 om 15:44 uur

  Theo Brand: de eenvoudige realiteit is dat elk individu in een gemeenschap leeft. Daaraan doet de combinatie VVD-PvdA het meest recht. Die is zeker niet gemakkelijk, zoals de afgelopen kabinetsperiode liet zien. Ook lost ze niet direct alle problemen op (als dat al mogelijk zou zijn) maar is wel het beste platform om die te tackelen. Andere partijen zijn noodzakelijke horzels die voorkomen dat de coalitie indut.

 • Jodocus op 15 februari 2017 om 00:38 uur

  Interessant stukje van Suurmond, en een waarin ik een heel eind mee kan gaan.

  Persoonlijk denk ik erover om VVD te stemmen.

  Niet omdat ik ze nou zo vreselijk sympathiek vind want dat doe ik niet. Ik denk dan aan de achterbakse bezuinigingen op de zorg door de gemeenten verantwoordelijk te maken en ze minder geld te geven dan de Rijksoverheid besteedde, niet-integere bestuurders (Teeven, Opstelten, van der Steur), de weigering om door gaswinning getroffen huiseigenaren een redelijke compensatie te bieden, het leenstelsel en nog zo wat dingen.

  Wel omdat ik denk dat het kille realisme en het verantwoordelijkheidsbesef van de VVD op het gebied van financien, economie, veiligheid, integratie, milieu, onderwijs, en ontwikkelingssamenwerking niet gemist kan worden. Niet leuk. Niet lief. Wel nodig.

  Verder omdat ik het met Suurbier eens ben dat de VVD een van de beste pleitbezorgers is van de rechten en vrijheden van het individu, het individu beschermt tegen doorgeslagen groepsdwang, en tegen op luchtfietserij gebaseerde politieke stokpaardjes.

  Coalities met de PvDA ben ik voor: met die lui kan je zaken doen. Je betaalt daarvoor een prijs, maar dan krijg je ook kundige bestuurders die niet bij ieder zuchtje tegenwind van koers veranderen.

 • Mw.R.A Eijkelboom op 15 februari 2017 om 10:53 uur

  Het zou eens goed zijn als de VVD ministers/staatssecretarissen in de weekenden een klooster gingen opzoeken en over hun eigen daden gingen nadenken, want dat is hardt nodig! Dat betekend geen contact buitenwereld: geen tv, geen mobieltje, geen kranten enz. Totale stilte. Dan komen ze zichzelf tegen.

  Bv Staatssecretaris Dijkhof en de heer Azmani zouden eens een dikke maand in een uitzetcentrum Schiphol-Oost moeten doorbrengen en dezelfde behandeling die de bewoners van ondergaan. Dan zullen ze ondervinden, dat het regime op Schiphol-Oost inhumaan is.

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent