Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten horen in een nieuw W!J dat mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt?

Op deze site vindt u geen kant en klaar recept voor een nieuw W!J, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is. We vragen het aan mensen op straat, in buurten, aan jongeren, aan laag- en hooggeleerden, aan bekende en minder bekende Nederlanders. Mensen en hun initiatieven, waarvan je niet wist dat ze bestonden, komen in beeld. En ook diegenen die sceptisch tegenover een nieuw W!J staan, krijgen een stem.

En wat vindt ú van dit alles? Hebt u vragen of wilt u meer weten over iets dat u op de site hebt gezien of gelezen? Wilt u graag ergens aan meewerken of een eigen project opzetten? Laat het ons weten via het contactformulier op deze site. W!J legt de verbindingen die nodig zijn om uw ideeën te realiseren.

W!J informeert en inspireert
W!J stelt vragen en roept op tot eigen initiatief,
W!J is concreet, toegankelijk, realistisch en eigenwijs

W!J verbindt de verschillen… omdat W!J van Nederland houdt! U toch ook?

Over Nieuwwij.nl en Stichting Nieuw Wij

Post- en bezoekadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bevorderen van verbindingen op het gebied van cultuur, religie(s) en levensbeschouwing(en) tussen verschillende bevolkingsgroepen en burgers.

Beleidsplan
Uitgangspunten
Nieuw Wij heeft twee hoofdactiviteiten:
Het onderhouden van multimediale platform Nieuwwij.nl waarin een schat aan artikelen, interviews, video’s en informatie te vinden is over het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen in de maatschappij.
Het uitvoeren van educatieve projecten en adviesdiensten over diversiteit en de dilemma’s in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving. Hiervoor gebruikt de stichting de labels W!J leert, W!J werkt en W!J adviseert.

Financiën
De financiële middelen van de stichting komen voort uit:
opbrengsten van de activiteiten van de stichting, hieronder valt ook de eventuele verkoop van boeken en artikelen;
erfstellingen, legaten en schenkingen;
subsidies van overheidswege;
inkomsten door fondsenwerving;
inkomsten door sponsoring;
revenuen van het vermogen;
eventuele andere baten.

Bestuur
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De huidige samenstelling van het bestuur is:
Voorzitter: mw. M. Kalsky
Secretaris: mw. I. Overdijk
Penningmeester: dhr. F.D.A. Peperzak

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen vergoeding van reëel gemaakte onkosten die direct verband houden met hun bestuurswerk. Zij ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van recente activiteiten
Voor een verslag van de recente activiteiten verwijzen wij naar onze brochure met het meest recente jaarverslag.

Financiële verantwoording
Aangezien de Stichting Nieuw Wij tot en met 31 december 2016 als ‘Project W!J’ onder de financiële verantwoording viel van de Stichting DSTS, heeft de stichting geen eigen jaarrekening over 2016 en eerdere jaren.
De financiële afrekening van Project W!J is hier te vinden.
RSIN-nummer: 853585222.

Het team van Nieuwwij.nl

Manuela Kalsky

Manuela Kalsky is directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en Nieuwwij.nl. Ze was in 2008 initiatiefnemer van Nieuwwij.nl. Sinds januari 2012 bekleedt ze de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit.

Haar W!J-motto is “Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit”. (Friedensreich Hundertwasser)

Volg haar op Twitter: @ManuelaKalsky of Facebook.

Greco Idema

Greco Idema is hoofdredacteur van Nieuwwij.nl en was in 2008 met Manuela Kalsky initiatiefnemer van Nieuwwij.nl. Hij is eigenaar van Bureau Intermonde dat meerdere websites (o.a. Reliwerk.nl en Nieuwemoskee.nl) beheert die samenwerken met Nieuwwij.nl.

Volg hem op Twitter: @GrecoIdema of Facebook.

Enis Odaci

Enis Odaci is eindredacteur van Nieuwwij.nl. Daarnaast is hij voorzitter van de humanistisch islamitische denktank Humanislam.

Volg hem op Twittter: @humanislam of op Facebook.

Haydar Cakal

Haydar Cakal is freelance producer, regisseur, cameraman en editor. Voor Nieuwwij.nl werkt hij als camjo (camerajournalist).

Rogier Pelgrim

Rogier Pelgrim werkt als freelance camjo voor Nieuwwij.nl. In 2012 won hij de Grote Prijs van Nederland in de categorie Singer-songwriter.

Zijn W!J-motto is “Een voor een, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Een voor een, steen voor steen, niet alleen, maar samen”. (Elly en Rikkert Zuiderveld)

Volg hem op Twitter: @RogierPelgrimNL en Facebook.

Sahar Jahish

Sahar Jahish studeerde journalistiek in Tilburg en is reporter van W!J in het land.

Volg haar op Twitter: @SaharJahish en Facebook.

Mahesvari Autar

Mahesvari Autar doet de Master Media & Journalistiek aan de Erasmus Universiteit. Ze werkte als programmamaker bij de OHM. Voor Nieuwwij.nl doet ze redactiewerkzaamheden en maakt ze filmpjes.

Volg haar op Twitter: @Mahesvari1 en Facebook.

Bart Mijland

Bart Mijland verzorgt blogs en interviews voor Nieuwwij.nl. Hij specialiseerde zich aan de Universiteit voor Humanistiek in pluralisme en de politiek van duurzame ontwikkeling. Bart is religieus atheïst en werkt ook voor het Guidance Team van Irshad Manji en Dialogue Digital.

Zijn W!J-motto is “Laten we recht proberen te doen aan de levensvisies en -vormen die de Aarde rijk is”.

Volg hem op Twitter: @BalandaNL.

Ronie Barel

Ronie Barel is blogger bij Nieuwwij.nl. Ze is geboren in Jeruzalem. In 2012 verhuisde ze van Israël naar Nederland. Ronie studeerde gender studies en politieke wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Volg haar op Twitter: @RonieBarel.

Elze Sietzema-Riemer

Elze Sietzema-Riemer is godsdienstwetenschapper en freelance journalist voor meerdere media, waaronder Nieuwwij.nl.

Haar W!J-motto is “It is the Other who breaks into my ego-centeredness and gives me something to understand”. (Hans-Georg Gadamer)

Volg haar op Twitter: @ElzeRiemer.

Nora Asrami

Nora Asrami is blogger bij Nieuwwij.nl. Ze is islamoloog en doet aan de Vrije Universiteit promotieonderzoek naar de identiteitsontwikkeling van moslim jongvolwassenen.

Haar W!J-motto is “Achter ieder mens schuilt een verhaal”.

Volg haar Facebook.

Sheily Belhaj

Sheily Belhaj is arabist en islamoloog. Ze werkt als blogger en journalist onder meer voor Nieuwwij en Dichtbij Nederland.

Volg haar op Twitter: @Sheilyb en Facebook.

 

Annette Schautt

Annette Schautt heeft een eigen bedrijf voor cultureel management. Ze leidt Avanti, Platform Diversiteit in Almere en is dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei aangetrokken om het project ‘Voor Vrijheid’ aan te jagen.

Haar W!J-motto is “We tonen niet de waarheid maar wel verschillende werkelijkheden”.

Volg haar op Twitter: @AnnetteSchautt.

Marieke Lucas

Marieke Lucas is auteur van de rubriek ‘NieuwWij eet bij…’ en onderhoudt de Facebookpagina Nieuwwij.nl. Daarnaast schrijft en fotografeert ze voor het ZID Theater en Resto VanHarte.

Haar W!J-motto is “Vele verschillende bloemen maken een geurig boeket om te bewonderen”.

Volg haar op Twitter: @LucasMarieke en Facebook.

Ida Overdijk

Ida Overdijk is adviseur van Nieuwwij.nl. Daarnaast is ze werkzaam als eindredacteur religie & cultuur bij IKON TV.

Haar W!J-motto is “Niets wordt ooit een succes, indien uitbundige geesten er niet aan meegeholpen hebben om het tot stand te brengen”. (Friedrich Nietzsche)

Volg haar op Twitter: @IdaOverdijk.

Agnes van der Sluijs

Agnes van der Sluijs is programma manager van W!J en is daarmee verantwoordelijk voor de offline projecten van W!J. Zij is als historica afgestudeerd op de verhouding tussen ‘Kerk en Israel’ in Nederland en de geschiedenis van het moderne antisemitisme. In de afgelopen tien jaar specialiseerde zij zich op het terrein van diversiteitseducatie als directeur van een interculturele stichting, projectleider en trainer. Naast haar werk voor Nieuwwij is zij zelfstandig coach.

Haar W!J-motto is: “All of our humanity is dependent upon recognizing the humanity in others”. Aardsbisschop Desmund Tutu