Rubriek: Vacature

A- A A+

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme in Nederland en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten en cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen bij Defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen zij voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland zoekt een enthousiaste, gedreven en ervaren communicatieadviseur.

Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de beroepskrachten en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Wij begeleiden vluchtelingen van aankomst tot zelfredzaamheid. Dat is goed voor vluchtelingen en goed voor de Nederlandse samenleving. Wij zijn ondernemende idealisten die nuchter blijven.

Gouda heeft veel om trots op te zijn. We hebben in 2015 de beste binnenstad, warenmarkt en bibliotheek van Nederland! Een rijk verenigingsleven, een diversiteit aan evenementen, inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. Inventief en creatief wordt veel bereikt met weinig middelen, mede door de vele vrijwilligers die de stad rijk is.

De Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, kortweg ‘de Vrolijkheid’, is een multicultureel, non-profit netwerk van kunstenaars, muzikanten en andere creatieven dat zich inzet om extra aandacht te geven aan kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Samen met kinderen, jongeren en hun ouders organiseert de Vrolijkheid creatieve activiteiten in de asielzoekerscentra en daarbuiten. Kunst is het instrument dat we ze geven.

De Nederlandse Kerk/Dutch Church is een oecumenisch-protestantse gemeente in het hart van Londen. Zij is voor vele mensen voor kortere of langere tijd een ontmoetingsplek. De kerk is uitgegroeid tot een dynamische ontmoetingsplaats voor Nederlanders in een brede religieuze, culturele en maatschappelijke context.
Per september 2017 ontstaat een vacature voor de Predikant (m/v, 1 fte).
Zij/hij richt zich met name op de vieringen in en vanuit het historische kerkgebouw, de opbouw van een zelfredzame gemeente en de cultureel-maatschappelijke verbreding van de Dutch Church.

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG is op zoek naar een gedreven communicatiemedewerker voor haar scholierenprojecten op en buiten de faculteit.
Organisatie
De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is een kleine, hechte en bloeiende faculteit met een sterke internationale reputatie, die staat voor uitstekend onderwijs en onderzoek op het terrein van religie & cultuur. Het onderwijs is kleinschalig en van hoog niveau, wat onder meer blijkt uit de erkenning van de beide bacheloropleidingen als topleiding door de Keuzegids Universiteiten.

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
Het werk van de afdeling Latijns-Amerika richt zich sinds enkele jaren in belangrijke mate op het voorkomen en mitigeren van geweld en conflicten in delfstoffenregio’s. De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het verbeteren van de veiligheid en het bevorderen van de (mensen)rechten van de lokale bevolking.

VluchtelingenWerk Nederland komt al vele decennia op voor de rechten van vluchtelingen in Nederland en helpt hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. Ongeveer 7.000 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers zetten zich hier dagelijks vol overgave voor in. Momenteel zijn er 9 vacatures (betaald werk) bij VluchtelingenWerk. Hieronder de actuele lijst vacatures.