Blog

A- A A+

Gezocht: Netwetwerkregisseur radicalisering

goudaaGouda heeft veel om trots op te zijn. We hebben in 2015 de beste binnenstad, warenmarkt en bibliotheek van Nederland! Een rijk verenigingsleven, een diversiteit aan evenementen, inwoners en ondernemers die de schouders zetten onder projecten die van belang zijn voor de stad. Inventief en creatief wordt veel bereikt met weinig middelen, mede door de vele vrijwilligers die de stad rijk is. In de komende tijd staat de stad voor een aantal grote uitdagingen: de invoering van de omgevingswet, de transformatie van leegstand, doorpakken op de verkiezing tot beste binnenstad en het vormgeven van de viering van 750 jaar Gouda.

De organisatie
Inwoners en ondernemers in Gouda nemen steeds vaker het heft in eigen handen, organiseren zich steeds gemakkelijker. Al die initiatieven dragen bij aan een vitale, levendige stad. Hierbij past een gemeente die daar lenig en passend op inspeelt en waar mogelijk samen met de stad plannen maakt en uitvoert. Dat vraagt om een wendbare en lerende organisatie, die weet waar hij wel en niet van is. Deze visie, vastgelegd in Gouda 2020, vormt het kader voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een krachtige beweging van denken naar samen doen.”

De afdeling
Binnen het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda is het voorkomen van en tegengaan van radicalisering en polarisatie op dit moment een van de speerpunten. In het kader van de lokale bestuurlijke aanpak van radicalisering/jihadisme zijn wij binnen de afdeling Veiligheid en Wijken  op zeer korte termijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Netwerkregisseur radicalisering (M/V) voor 24 uur per week.

Wat ga je doen?
– Het onderhouden en verder uitbreiden van het netwerk van sleutelpersonen in Gouda
– Het actief contacten aangaan met bestaande sleutelpersonen
– Het zoeken naar potentiële sleutelpersonen die ingezet kunnen worden en/of een rol op zich willen nemen in het voorkomen van en tegengaan van radicalisering/jihadisme
– Activiteiten van sleutelpersonen mogelijk maken en/of ondersteunen met als doel radicalisering te voorkomen of tegen te gaan
– Relevante trends en ontwikkelingen binnen de doelgroepen (harde kern, nieuwe aanwas, soort invloeden van buiten af) en rondom het onderwerp radicalisering en strafbaar extremisme signaleren
– Het adviseren van de vakafdelingen en gemeentelijke bestuurders op het dossier

Wat zoeken wij?
– Iemand met kennis van de Goudse situatie; bij voorkeur kennis van de Goudse islamitische gemeenschap en de voor de functie relevante Goudse netwerken/sleutelfiguren of in staat zijn deze kennis snel te verwerven
– Iemand met ervaring in het opzetten en onderhouden van netwerken. Hij/zij is in staat  bruggen te bouwen en daadwerkelijk de verbinding te maken
– Iemand die in staat is snel vanuit een vertrouwensrelatie met de doelgroep  een goede informatiepositie in de stad op te bouwen
– Iemand met actuele kennis (theorie en praktijk) over radicalisering en polarisatie, actuele ontwikkelingen en mogelijke interventies
– Iemand die in staat is om casuïstiek te duiden
– Iemand die in staat is managementinformatie te verzamelen en periodiek een  rapportage op te stellen

Wat neem je mee?
– Universitair of minimaal HBO werk -en denkniveau.
– Een goed gevoel voor het omgaan met verschillende loyaliteiten (richting doelgroep en gemeente)
– Een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke en media-antenne
– Creativiteit en lef omnetwerkpartners te kunnen aanzetten tot creatieve oplossingen in complexe situaties
– In staat zijn sleutelpersonen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken
– Methodisch, procesmatig en planmatig werken

Wat bieden wij?
Een professionele werkomgeving op een bijzondere werkplek met een grote mate van vrijheid om je werkzaamheden in te richten. Er wordt daarbij voldoende ruimte geboden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een tijdelijke functie voor drie dagen per week voor de duur van een jaar en wordt  indicatief gewaardeerd op schaal 11. Dit komt neer op max. € 4.721,- per maand bij een fulltime dienstverband.

Gezien de aard van de functie en het vertrouwen dat hiermee gemoeid is wordt een uitgebreide Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Enthousiast?
Je kunt meteen hier online solliciteren tot en met 22 januari 2017. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Geertjaap Buth, beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0182-588725. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angelique Goeptar, medewerker HRM, telefoon: 0182-588948.

Bron: Gouda.nl

Er zijn geen reacties

reageer op dit bericht

VOORWAARDEN: De reactie moet betrekking hebben op de inhoud van de tekst en iets wezenlijks toevoegen aan een eventuele discussie hierover. Reageer niet met lange en/of gekopieerde teksten. Gebruik geen kwetsende teksten, scheldwoorden of andere grove taal.

recent