Rubriek: Verdieping

A- A A+

(c) Farid Esack“Islam begon als een bevrijdingsbeweging”. Dat waren de inleidende woorden tijdens de lezing van de Zuid-Afrikaanse bevrijdingstheoloog Farid Esack. De lezing met als titel Islamic Theology of Liberation in a Time of Terror vond zaterdag 21 januari plaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd georganiseerd door het Fahm Instituut in samenwerking met Nieuwwij en FSR Godgeleerdheid van de VU. Esack is momenteel verbonden aan de Universiteit van Johannesburg en was eerder werkzaam aan Harvard, de meest prestigieuze universiteit ter wereld.

Annemeik Schlatmann
Met diverse revoluties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten nog vers in geheugen, is de Iraanse revolutie van 1978 al bijna een herinnering uit andere tijden. In het laatste deel van de Iran-reeks op Nieuwwij.nl een artikel van Annemeik Schlatmann. Zij bezocht Iran twee keer. De eerste keer verbleef ze twee weken in Qum, het centrum van de sjiitische wetenschap. De tweede keer maakte ze een rondreis door het land. In dit artikel doet ze verslag hoe de mensen die zij tijdens die reizen ontmoette zelf denken over de Iraanse revolutie en het moderne Iran.

Samen met Arjen Buitelaar heb ik een reisverslag geschreven over het ‘onbekende’ Iran. In dit artikel wil ik ingaan op één van de belangrijkste vrouwen in de sjiitische islam én mijn persoonlijke favoriet: Sayyida Zaynab.  Na de revolutie werd Zaynab een belangrijke identificatiefiguur. Voorheen was dat Fatima, die stond voor moederschap, geduld en vroomheid. Maar op de één of andere manier vond een groep sjiitische gelovigen dat Zaynab meer in tijden van politieke crisis past dan Fatima.

Aansluitend bij het motto van Nieuwwij – verbindt de verschillen – wordt er met enige regelmaat aandacht besteed aan de onderwerpen racisme en discriminatie. Na incidentele bijdragen van gastbloggers en redactieleden, en de Dutch Racism-serie, is er behoefte aan een nieuwe reeks rondom het onderwerp racisme. Onder de witte redactieleden van Nieuwwij leven hierover verschillende visies en ervaringen. Om daar iets van bloot te leggen gaan twee van hen met elkaar in gesprek. Bart Mijland eindigde met Het Kleurrijke Wonderland. Vandaag gaat Tanja verder.

Binnen de huidige spanningen rond de vermeende tegenstelling van ‘het Westen’ versus ‘de islam’ en de nadruk die daarbij gelegd wordt op islamitisch fundamentalisme, ziet men het soefisme vaak als een oplossing. Men omschrijft het als ‘de mystieke tak’ van de islam, beschouwt het als iets helemaal ‘anders’ dan de ‘mainstream’ islam en associeert het met poëzie, muziek en trance. Wat meer aandacht voor deze spirituele kant van de islam kan volgens sommigen dan ook helpen om ons weg te leiden van het al te rigoureuze religieuze gedoe. De realiteit is iets genuanceerder.

In Spui 25, op woensdag middag 16 november, gaven vier sprekers in kort bestek hun leeservaringen met het nieuwe boek van Taede Smedes, God, Iets of Niets, en het door Manuela Kalsky en André van der Braak geredigeerde boek Tussen Waarheid en Wijsheid. Beide boeken peilen de stand van zaken in de witte, christelijke geloofswereld van nu, in het Nederland van nu, tijdens de voortgaande leegloop van katholieke en protestantse kerken.

Aansluitend bij het motto van Nieuwwij – verbindt de verschillen – wordt er met enige regelmaat aandacht besteed aan de onderwerpen racisme en discriminatie. Na incidentele bijdragen van gastbloggers en redactieleden, en de Dutch Racism-serie, is er behoefte aan een nieuwe reeks rondom het onderwerp racisme. Onder de witte redactieleden van Nieuwwij leven hierover verschillende visies en ervaringen. Om daar iets van bloot te leggen gaan twee van hen met elkaar in gesprek. Tanja van Hummel schreef eerder deze week de derde brief: Bye, Bye, wonderland. Get real. Bart Mijland reageert.

Aansluitend bij het motto van Nieuwwij – verbindt de verschillen – wordt er met enige regelmaat aandacht besteed aan de onderwerpen racisme en discriminatie. Na incidentele bijdragen van gastbloggers en redactieleden, en de Dutch Racism-serie, is er behoefte aan een nieuwe reeks rondom het onderwerp racisme. Binnen de redactie van Nieuwwij.nl leven verschillende visies op en ervaringen met dit thema. Voor de een is het vertrouwd terrein, voor de ander onwennig en een ver-van-mijn-bed-show. Ook hier is het dus noodzakelijk om verbindingen te blijven leggen.