Rubriek: W!j Werkt

A- A A+

werkvloer

W!J Werkt


Organisaties hebben in toenemende mate te maken met mannen en vrouwen van verschillende herkomst, met specifieke wensen en behoeften, die werk, al dan niet in deeltijd, combineren met andere taken en bezigheden. Deze diversiteit is anno 2016 een realiteit. Veel bedrijven vinden het – zeker in theorie – belangrijk dat iedere werknemer gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt. Maar hoe zij dit in hun eigen bedrijf vorm en inhoud geven, is niet voor ieder bedrijf even duidelijk of vanzelfsprekend. Extra aandacht geven aan bepaalde doelgroepen blijkt vooral stigmatiserend te werken. Voor quota is men allergisch. Diversiteitsbeleid dat gericht is op de individuele capaciteiten en (culturele) bagage blijkt complex te zijn. En toch is dat wat werknemers anno 2016 verwachten.

W!J Werkt wil bedrijven en instellingen stimuleren om in het diversiteitsbeleid extra aandacht te geven aan de culturele en religieuze eigenheid van hun werknemers in relatie tot de ander. Het gaat daarbij om de uitdaging te onderzoeken waar de overeenkomsten en verschillen zitten, waar men van elkaar kan leren én ook waar het wrijft en knelt. Durft men ook op de werkvloer vooroordelen te onderzoeken en te confronteren? Hoe hanteer je conflicten waar culturele of religieuze opvattingen een rol spelen? Durf je ze onder ogen te zien en te bespreken of ga je er liever aan voorbij? Is er bereidheid te werken aan een ‘nieuw wij’ in het bedrijf dat verder gaat dan het economische doel?

W!J Werkt wil laten zien dat het gesprek over een ‘nieuw wij’ niet alleen gevoerd moet worden tussen verschillende religieuze instellingen of aan diverse dialoogtafels. Het is een zaak van alle Nederlanders, ook van al die mensen die zich niet rekenen tot een geloofsgemeenschap of culturele minderheidsgroep. De dialoog wordt juist spannend, daar waar het knelt en irriteert, op de werkvloer, in scholen en zorginstellingen. De behoefte om tools te krijgen juist wanneer het ongemakkelijk wordt, is duidelijk aanwezig. W!J wil daarin voorzien.

Ons aanbod

– Teamdagen in Rotterdam in samenwerking met Adem Inn. Is er ruimte voor de manier waarop jij in het leven staat? Kun je daarin op de werkvloer zichtbaar jezelf zijn? Wat leer je op dit terrein van je collega’s? Ga op een ontspannen manier met elkaar in gesprek over hoe persoonlijke levensovertuiging bijdraagt aan het verhaal van het bedrijf of de instelling.

– Trainingsdag voor ZZP’ers: hoe werkt jouw eigen levensovertuiging door in wie jij bent als professional? Wat inspireert jou en hoe werkt dat door in de relatie met je klanten? Hoe ervaar je het contact met klanten die mogelijk heel anders in het leven staan? Kun je verbinding maken of knelt het op sommige punten?

Meer info: a.vandersluijs@nieuwwij.nl / 06 14623035.

Er zijn nog geen berichten in deze categorie.