300-Helma-Ton
Helma Ton

Het begon allemaal met een groepje openbare basisscholen in het Westland. De directeuren wilden graag een breder palet aan godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs bieden. Een programma van tienweekse modules startte, waarin protestants, hindoeïstisch, joods en boeddhistisch vormingsonderwijs elkaar afwisselden.

Dat sloeg geweldig aan, vertelt Helma Ton, hoofd van de boeddhistische afdeling binnen het Centrum voor Vormingsonderwijs: “De vakleerkrachten van het centrum staan allen in de traditie waarin ze les geven. De kinderen krijgen dus een échte boeddhist of een échte hindoe in de klas. Ze leren geen theorie, maar mogen al hun vragen stellen aan een echt persoon, die vertelt hoe hij of zij diens levensovertuiging invult.”

Inmiddels bieden 34 basisscholen in de regio’s Rotterdam, Westland, Leiden, Amersfoort, Utrecht en Groningen boeddhistisch vormingsonderwijs aan. De huidige zes docenten hebben samen al 4800 kinderen bereikt.

Wat doen jullie bijvoorbeeld in een les?

Ton: “We werken aan de hand van elf boeddhistische thema’s. Zo behandelen we bijvoorbeeld de vier hartkwaliteiten: compassie, medevreugde, liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid. We oefenen met wijs spreken. En we bespreken onderlinge afhankelijkheid en het gegeven dat alles verandert. Daar zoeken we aansprekende werkvormen bij. Samen op het schoolplein een mandala maken bijvoorbeeld. Of samen op zoek gaan naar wie er allemaal hebben bijgedragen aan het koekje dat je in je hand hebt. Als we ontdekken dat niets blijft zoals het is, bespreken we hoe je daarmee om gaat. Dan is een aansprekende werkvorm bijvoorbeeld een liedje hierover zingen.”

Wat is het doel van het vormingsonderwijs? Proberen jullie kinderen enthousiast te maken voor het boeddhisme?

Dit interview gaat verder: lees op Bodhi het hele interview met Helma Ton.

Bodhi is een onafhankelijk journalistiek platform over boeddhisme. Maak kennis met Bodhi.

Lees ook

Boeddhisme-monnik-mediterend

Het groene DNA van het boeddhisme

Koester de toekomst (3): levensbeschouwelijke inspiratie voor het klimaat

Florentine van Lookeren Campagne

Florentine van Lookeren Campagne

Florentine van Lookeren Campagne is freelance journalist en schrijver, dialoogtrainer en meditatiedocent. Voor Bodhi schrijft ze over zen, …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.