Bosma is democratisch gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Hij draagt het ideologische stempel van het PVV-gedachtegoed. In deze serie baseer ik mij sterk op zijn boek De schijn-élite van de valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik dat in 2010 uitkwam.

Hieronder laat ik een aantal citaten van Bosma uit genoemd boek de revue passeren gevolgd door een aantal commentaren op de citaten.

Citaten over het christendom

‘Met weinig zaken mag de Nederlander blijer zijn dan met de christelijke achtergrond van zijn land. Bijna al onze cruciale verworvenheden hebben een relatie met het christendom. Democratie, scheiding van kerk en staat, tolerantie, maar ook waarden als vlijt en efficiency’ (p. 94).

 ‘Monoculturaliteit, aangevuld met christelijk-westerse waarden als vlijt, discipline, eerlijkheid en efficiency zorgden voor een ongeëvenaard hoogtepunt in de menselijke geschiedenis’ (p. 188).

Citaten over islam

‘De islam brengt ons onderling wantrouwen, zeker geen multiculturele verrijking’ (p.321).

‘Misschien dat de individuele moslims zich hier en daar aanpassen, de islam kan dat niet’ (p. 304).

‘De dominante factor die bepaalt of de sharia in Nederland wordt ingevoerd, is niet zozeer de oemma (de internationale islamitische gemeenschap) maar het is de machtige linkse kerk met zijn cruciale machtsposities’ (p. 148).

‘De grenzen van wat je zegt in Nederland worden niet meer bepaald door de democratisch vastgestelde wetten, maar door de afweging of je door het uitspreken ervan kans maakt ritueel geslacht te worden langs de openbare weg’ (p. 130).

‘Op lange termijn bestaat de levensgrote mogelijkheid van de invoering van de sharia in (gedeelten van) Nederland. Op middellange termijn zal het onderwerp islamisering een verlammende werking hebben op het politieke bestel’ (p. 119).

Citaten over linkse partijen en multiculturaliteit

Het multiculturalisme is ten gevolge van de sixtiesomwenteling onze nationale staatsidelogie geworden’ (p. 320).

‘De multiculturele samenleving is het resultaat van een uitholling van de democratie (p. 119).

‘Ergens bereikt een immigratiestroom een tipping point. Dan worden niet de immigranten aangepast aan het gastland, maar dan wordt het gastland aangepast aan de inwijkeling (p. 141).

‘De oorlog is een oorlog over wie de baas is op links’ (p. 251), (dat wil zeggen de nationaalsocialisten van Hitler of de communisten van Stalin, JJdR).

‘Wie is de partij die pioniert met de Europese gedachte? Opnieuw de NSB’ (p. 261).

‘Vrijwel alle multiculturele staten zijn na een hoop ellende gedesintegreerd’ (p. 188)

Ook citeert Bosma Adolf Hitler: ‘Hoe kun je socialist zijn zonder antisemiet te zijn?’ (p. 256).

‘Genocide als beleidsinstrument duikt al op bij de oorsprong van het socialisme’ (p. 258).

Citaten over joden en Israël

‘Israël is uitgegroeid tot hét symbool van onze vrijheid en het verlangen die vrijheid te continueren’.

‘De vlag van Israël is daarmee de vlag van alle vrije mensen’.

‘Het land is een barometer van onze toekomst’ (p.275).

‘Marcheren de legers van Hamas en Hezbollah door de straten van Tel Aviv, dan zijn Amsterdam en Parijs reddeloos verloren (p. 275).

Andere citaten

‘Democratieën voeren zelden oorlog, en al helemaal niet met andere democratieën’ (p. 188).

‘Over honderd jaar zullen mensen zich Geert Wilders herinneren als iemand die de morele helderheid had de waarheid te vertellen die verteld moest worden’

De dodenherdenking 2024

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat staat Martin Bosma op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Hij is de auteur van bovengenoemde citaten. Hij gelooft dat veel van onze democratische verworvenheden te danken zijn aan het christendom. Hij gelooft dat een monoculturele samenleving zaligmakend is. Hij gelooft dat islam alleen maar ellende en wantrouwen brengt. Hij legt de schuld van de Tweede Wereldoorlog bij links. Hij relateert links aan antisemitisme en genocide. Hij beschouwt Israël als een voorpost van de vrijheid.

Bosma gaat voorbij aan de verworvenheden van de Franse revolutie die we ondanks het christendom verkregen hebben. Bosma gaat voorbij aan het feit dat er veel staten zijn die multicultureel zijn en die niet instorten. Bosma gaat voorbij aan het feit dat diversiteit ook gepaard kan gaan met zorg voor elkaar. Bosma gaat voorbij aan het feit dat sociaaldemocraten in Hitler Duitsland genadeloos vervolgd werden.

Ik heb mezelf de vraag gesteld of het terecht is om een persoon, in dit geval Martin Bosma, om de oren te slaan met citaten uit een boek dat alweer dertien jaar geleden uitkwam. Maar in de periode erna heb ik hem nooit een van deze uitspraken horen intrekken en als ik hoor hoe zijn partijleider tekeerging in diens speech op de Hongaarse CPAC manifestatie (Conservative Political Action Conference), denk ik dat ik er goed aan doe het publiek eraan te herinneren dat de man die op 4 mei plechtig de krans legt bij het monument op de Dam, staat voor een ideologie die potentieel tot nieuwe rampspoed leidt.

Deze serie verschijnt ook in het Engels op de website van Rozenberg Quarterly.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.