De multiculturele ideologie is, aldus Martin Bosma in zijn boek, gebaseerd op een aantal fundamenten, en wel de volgende:

1. Multiculturele samenlevingen zijn superieur aan monoculturele samenlevingen;
2. Massa-immigratie is onontkoombaar, de toestroming valt toe te schrijven aan globalisering;
3. Massa-immigratie is het gevolg van gastarbeid;
4. Massa-immigratie is goed voor de economie, voor de zorg en de verzorgingsstaat. We hebben allochtonen nodig;
5. We hebben tevens de morel plicht grote groepen buitenlanders welkom te heten als goedmakertje voor de Tweede Wereldoorlog, ons koloniale verleden, de slavernij dan wel de kruistochten;
6. De massa-immigratie dient louter nationaal te worden bezien. Het gedrag van moslims in andere landen is van geen enkel belang voor Nederland;
7. De massa-immigratie van nu is wél te vergelijken met de komst va immigranten in de zestiende eeuw. Moslims gaan assimileren, dat is een kwestie van tijd. Islamieten zijn hugenoten in de dop;
8. De islam is een godsdienst en zal zich daarom net als alle andere godsdiensten ontwikkelen, namelijk in de richting van een liberale versie of zelfs een Verlichting;
9. Er bestaat een gematigde islam;
10. Christenen hebben ook hun streken (gehad), dus niet piepen over de islam;

11. In de Bijbel staan ook gekke dingen, net als in de Koran. Er is dus geen probleem;
12. De toewijding van moslims aan hun ideologie dient te worden ontkend of onderschat, problemen die zij meebrengen worden verklaard door sociaaleconomische omstandigheden;
13. Die problemen gaan hooguit over een enkel Marokkaans straatboefje. Demografisch levert de islamitische toestroom geen enkel probleem;
14. Moslims vormen een ‘kwetsbare groep’ en verdienen daarom van staatswege extra bescherming;
15. Verzorgingsstaat en immigratieland gaan prima samen;
16. De problemen zijn begonnen met de Partij voor de Vrijheid. Als die Wilders nou eens ophoudt, zijn de tegenstellingen voorbij;
17. Wie zich verzet tegen de islamisering is extreem-rechts;
18. De les van de Tweede Wereldoorlog is dat elke vorm van patriottisme of nationalisme verkeerd is en tolerantie altijd goed;
19. Mei 1968-links, dat zich finaal vergiste in het communisme, heeft nu wel gelijk inzake de islam en de multiculturele samenleving.

En dan schrijft Bosma vóór het formuleren van het twintigste artikel: “En vooral deze:

20. Als de multiculturalisten het toch bij het verkeerde eind hebben, krijgen Nederland en het Westen een tweede kans.”

Tot hier Martin Bosma. En als laatste opmerking stelt hij het volgende:

“Deze theses zijn nooit doordacht, of bewezen. Sterker nog: ze kloppen allemaal niet.”

De elite onder de indruk van de geloofsbelijdenis

Martin Bosma heeft zich in de gedachtewereld van ‘de elite’ geplaatst, en de samenleving beschouwd, met name waar het om ‘massa-immigratie’ en ‘islam’ gaat. Hij heeft geen definitie van wie ‘de elites’ vormen noch onderzoek gedaan of geciteerd wat de elites echt van deze onderwerpen vinden. Het is zijn interpretatie van wat ‘de elites’ vinden. De basis waarop deze gedachteoefening staat is daarom zwak. Maar dit empirische of wetenschappelijke argument is voor Bosma uiteraard niet van belang. Bijbelvers Jesaja 20:5 in zijn boek is leidend. De tekst luidt als volgt:

‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter’.

Jesaja 20:5

Voor Martin Bosma bestaat de wereld uit ofwel goed ofwel kwaad en wee degenen die kwaad goed noemen of goed kwaad. Het verbaast dan ook niet dat Bosma stelt dat de twintig fundamenten van de Multiculturele Geloofsbelijdenis niet kloppen ofwel ‘kwaad zijn’.

De ‘Monoculturele Geloofsbelijdenis’

Als alle twintig punten van de Multiculturele Geloofsbelijdenis niet kloppen, en dus ‘kwaad’ zouden zijn, dan zou de PVV-versie van die geloofsbelijdenis ‘goed’ zijn, en de naam ‘Monoculturele Geloofsbelijdenis’ krijgen, en de twintig stellingen zouden dan als volgt luiden:

1. Multiculturele samenlevingen zijn niet superieur aan monoculturele samenlevingen;
2. Massa-immigratie is niet onontkoombaar, de toestroming valt niet toe te schrijven aan globalisering;
3. Massa-immigratie is niet het gevolg van gastarbeid;
4. Massa-immigratie is slecht voor de economie, voor de zorg en de verzorgingsstaat. We hebben geen allochtonen nodig;
5. We hebben niet de morele plicht grote groepen buitenlanders welkom te heten als goedmakertje voor de Tweede Wereldoorlog, ons koloniale verleden, de slavernij dan wel de kruistochten;
6. De massa-immigratie dient niet nationaal te worden bezien. Het gedrag van moslims in andere landen is van groot belang voor Nederland;
7. De massa-immigratie van nu is niet te vergelijken met de komst van immigranten in de zestiende eeuw. Moslims gaan niet assimileren, dat is geen kwestie van tijd. Islamieten zijn geen hugenoten in de dop;
8. De islam is geen godsdienst en zal zich daarom niet net als alle andere godsdiensten ontwikkelen, namelijk in de richting van een liberale versie of zelfs een Verlichting;
9. Er bestaat geen gematigde islam;
10. Christenen hebben geen streken (gehad), dus wel piepen over de islam;

11. In de Bijbel staan geen gekke dingen, in tegenstelling tot de Koran. Er is dus een probleem;
12. De toewijding van moslims aan hun ideologie dient te worden erkend of niet onderschat, problemen die zij meebrengen worden niet verklaard door sociaaleconomische omstandigheden;
13. Die problemen gaan echt niet over een enkel Marokkaans straatboefje. Demografisch levert de islamitische toestroom een groot probleem;
14. Moslims vormen geen ‘kwetsbare groep’ en verdienen daarom van staatswege geen extra bescherming;
15. Verzorgingsstaat en immigratieland gaan helemaal niet samen;
16. De problemen zijn niet begonnen met de Partij voor de Vrijheid. Als die Wilders nou eens ophoudt, zijn de tegenstellingen zeker niet voorbij;
17. Wie zich verzet tegen de islamisering is niet extreem-rechts;
18. De les van de Tweede Wereldoorlog is dat elke vorm van patriottisme of nationalisme goed is en tolerantie niet goed;
19. Mei 1968-links, dat zich finaal vergiste in het communisme, heeft nu geen gelijk inzake de islam en de multiculturele samenleving;
20. Als de multiculturalisten het toch bij het verkeerde eind hebben, krijgen Nederland en het Westen geen tweede kans.

Nadere analyse

Een leidraad in deze serie is de vraag of ‘de soep zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend’. Het gedachtegoed van de PVV zoals verwoord in het boek van parlementsvoorzitter PVV-ideoloog Marin Bosma is scherp en het wijst alle vormen van migratie en islam af.

Toen de partij aan tafel zat met informateur Plasterk trok de partij een aantal ongrondwettelijke wetsvoorstellen met betrekking tot moslims in Nederland in. Ook conformeerde partijleider Wilders zich aan de visie van de andere potentiële coalitie-partijen, NSC, VVD en BBB, dat de islam een religie is die bescherming geniet van de Grondwet in tegenstelling tot zijn eerdere visie dat de islam een ‘totalitaire ideologie’ is. Maar, religie of ideologie, PVV-leider Wilders herhaalde zijn visie op de islam in het parlementaire debat over het rapport Plasterk: “Dus ik vind nog steeds dat de islam als religie een verwerpelijke, haatdragende en tot geweld oproepende religie is. Dus het standpunt over de islam verandert niet.”

Mocht de PVV in de regering komen, dan staat het voor mij vast dat de twintig stellingen van de ‘negatieve monoculturele PVV-ideologie’ linksom of rechtsom, direct of indirect, zichtbaar zullen worden in beslissingen, uitspraken en wetsvoorstellen van een eventuele PVV- regering. Een partij die zich zo helder in negatieve bewoordingen heeft uitgesproken over immigratie en islam, verloochent zijn wortels niet. Onmogelijk.

De Engelstalige versie van dit artikel is te vinden op Rozenberg Quarterly.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.