Na de woorden van Lee, hield Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco-commissie, de openingsrede. Ze verwees daarbij naar met name de gastvrijheid van de academie waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst en maatschappelijke positie. In tijden van crisis en polarisatie is die gastvrijheid des te belangrijker.

De Foundation Academy biedt onderwijs aan studenten die nooit de gelegenheid hadden een academische opleiding te volgen in Nederland, vanwege gebrek aan financiële middelen of de juiste diploma’s of de juiste status. Iedereen die wil studeren en zich zo verder ontwikkelen kan zich inschrijven bij een van de drie ‘scholen’ en een cursus volgen. Er zijn korter en langer lopende Engelstalige lesprogramma’s van de Schools of Integrated Human Rights, Global Studies en Theology.

Twee groepen studenten kregen hun diploma uitgereikt. Een van de studenten die de studie Mensenrechten succesvol hadden afgerond moest daarvoor uit Ter Apel komen. Kort daarvoor was ze daar naartoe gebracht, omdat haar asielaanvraag was afgekeurd. Ze kwam op het nippertje binnen dankzij vrienden die haar met de auto hadden gehaald, nadat ze beloofd had onmiddellijk na de uitreiking terug te keren naar de overvolle aanmeld- en vertreklocatie. Ze vertelde van de gebrekkige omstandigheden waarin ze daar verkeert.

Voor de afsluitende presentatie was de studenten gevraagd de eigen situatie te verbeelden met een voorwerp of een verhaal. Zo was er het voorbeeld van een koffer, als het meest dierbare bezit, en van een fiets, als het ‘veiligste’ vervoermiddel hier in Nederland van een hulp in de huishouding zonder papieren.

De andere, even internationale, groep had de cursus Theology in the Bijlmer and Beyond gedaan, een cursus die in twaalf avonden leden van migrantenkerken praktisch vormt en toerust.

Het was een sprankelende middag, met blijheid en trots, met een lach en een traan. Maar wat overheerst is het gevoel van verbondenheid, tussen studenten en docenten, en de dankbaarheid voor de mogelijkheden die de Foundation Academy of Amsterdam biedt aan mensen die willen leren, vooruitkomen en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Tjeerd-de-Boer

Tjeerd de Boer

Dr. Tjeerd de Boer is zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde als medewerker van Kerk in Actie in Chili, …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.