De Partij voor de Vrijheid heeft sinds haar stichting in 2006 niet nagelaten haar visie op de samenleving en met name op de islam en moslims te verkondigen en had al die jaren geslagen op de trom van het gevaar van de islam voor de hele wereld. Het verkiezingsprogramma van de partij spreekt over een Nederland zonder koran, zonder moskeeën en feitelijk pleit de partij voor een Nederland zonder islam en dus zonder moslims.

Samen met de winst van twee andere partijen, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt met 20 zetels en BBB van Caroline van der Plas met zeven, en wellicht gedoogd door de VVD (24 zetels), lijkt het er nu op dat de PVV haar mars naar het centrum van de macht kan beginnen. Premier Wilders, wie had dat ooit gedacht, die het stokje van VVD-premier Mark Rutte gaat overnemen. Mark Rutte, die, o ironie van de geschiedenis, weigerde met de PVV samen te werken na het debacle van zijn eerste kabinet dat in 2012, gedoogd door de PVV, struikelde door diezelfde PVV.

De PVV wist zijn eerste succes al te boeken met de verkiezing van PVV-Kamerlid en oudgediende, en partijideoloog Martin Bosma tot voorzitter van de Tweede Kamer.

De vraag die vanzelfsprekend opkomt na de verkiezingswinst is wat de PVV gaat doen als het gaat om het uitvoeren van het anti-islam-programma. Nu had de PVV-leider in debatten voor de verkiezingen al herhaaldelijk aangegeven zijn al te extreme en feitelijk ondemocratische voorstellen betreffende de Islam en moslims ‘in de koelkast te zetten’, maar wat zijn die toezeggingen waard als je eerst twintig jaar hebt lopen tamboereren op de trom van discriminatie en haat zaaien?

Feitelijk sprak partijleider Wilders zich al in zijn eerste speech tegen. Uiteraard juichte hij vanwege de grote winst, maar daarna (overigens verzuimend partijen die gewonnen hadden te feliciteren met hun overwinning, een goede democratische gewoonte) zei hij tegen zijn aanhangers dat de PVV het land weer ging teruggeven aan de ‘Nederlanders’. Hij zei er niet bij wie die Nederlanders zijn en van wie dat land dan zou moeten worden afgepakt. En bovendien bezwoer hij een eventuele premier te zijn voor alle mensen, of je nu, in zijn woorden ‘christen, moslim of ongelovige’ was.

Hij noemde dus het woord moslim en verklaarde dat hem alle mensen gelijk zijn mocht hij premier worden en tegelijkertijd wilde hij het land teruggeven aan ‘de Nederlanders’. Hier zit duidelijk een tegenspraak. En we kunnen deze beter begrijpen als we lezen wat Wilders ooit schreef over islam en moslims.

wilders boek

In zijn boek Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me schrijft Wilders (vertaling van citaten van mijn hand): ‘De islam is helemaal geen religie… maar vooral een politieke ideologie onder het mom van een religie’. Volgens Wilders is ideologie slecht en kan er niets goeds uit voortkomen. Hij brengt ideologie in verband met nazi-Duitsland, met de Sovjet-Unie en ook met Frankrijk in de dagen van de Franse revolutie in 1789. De islam mag daarom niet ‘coulanter worden behandeld dan andere politieke ideologieën zoals het communisme en het fascisme, alleen maar omdat het beweert een religie te zijn’. Zo’n aanpak heeft nogal wat consequenties. Hij zegt het kort bondig: ‘Dat is de kern van de islam: het is een ideologie die streeft naar een mondiale oorlog’. Verrassend genoeg verzacht hij zijn kijk op de islam als een gewelddadige ideologie door het volgende te stellen: ‘Ik heb het over de ideologie van de islam, niet over individuele moslims. Er zijn veel gematigde moslims, maar dat verandert niets aan het feit dat de politieke ideologie van de islam niet gematigd is – het is een totalitaire sekte met mondiale ambities’. Maar de verzachtende omstandigheden stellen weinig voor, want gematigde moslims, aldus Wilders, zijn mensen die nog niet doorhebben hoe gewelddadig hun religie is en als ze dat wel beseffen worden ze allemaal een potentieel gevaar voor de democratie en de wereldorde, ook in Nederland. Wat Wilders in zijn boek stelt heeft hij vele malen herhaald, onder andere in 2015 in een discussie met toenmalig PvdA-minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher waarin hij het volgende zei: ‘Als er iets ongrondwettig is dan is het de islam zelf: totalitair, gewelddadig, haatdragend voor afvalligen, homo’s, vrouwen en christenen.’

Als Wilders de islam dus als een totalitaire ideologie beschouwt, en niet als een religie, dan zijn moslims dus geen gelovigen en daarom hebben zij ook geen recht op de vrijheid van godsdienst zoals verwoord in artikel 6 van de Nederlands grondwet. Vandaar ook dat eventuele wetvoorstellen van Wilders betreffende islam in zijn ogen helemaal niet in strijd zijn met de grondwet. De islam zelf is ongrondwettig.

Dat Wilders verklaarde dat moslims niets te vrezen hebben als hij premier wordt, staat dus in schril contrast met bovenstaande. Ik denk dat er voor moslims alles te vrezen valt als de PVV echt aan de macht komt. De partij zal heus niet direct met anti-islamwetgeving komen, maar als de partij maar een enkel geitenpaadje ziet om dergelijke wetgeving te realiseren zal ze niet aarzelen dat te doen. De tijd zal het leren en ik houd u op de hoogte.

De Engelstalige versie van dit artikel is te vinden op Rozenberg Quarterly.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.