In augustus 2016 leerde ik Jacques Mourad kennen in het klooster te Sulaymaniyah, waar hij tijdelijk was ondergebracht bij zijn medebroeder Pater Jens Petzold en zijn medezuster Zr. Friederike Gräf.

In maart 2017 was ik daar weer, ik maakte intussen films, en hij vroeg me tweemaal dringend om een statement van hem op te nemen. De twee interviews en enkele beelden heb ik tot een film verwerkt van zestien minuten. Hij kent de film en ging akkoord met de compositie.

Staak de oorlog!

In het eerste statement doet Mourad een dringend appèl aan de westerse wereld: “Ik vraag de mensen in Europa en andere landen in deze tijd, in dit land van lijden; van slachtoffers, vluchtelingen en verdwijningen, ik vraag alle mensen met een goed hart: wees helder in je standpunt. We hebben mensen nodig die de oorlog staken. We hebben genoeg van oorlog in de wereld. We zijn uitgenodigd te stoppen met dat vechten. We moeten landen stoppen die wapens blijven produceren; om wille van de toekomst van onze wereld. We gaan op een slechte toekomst af als we doorgaan met wapenproducties. Het is niet logisch! Het is genoeg! (…)

Als we landen bombarderen waar problemen zijn, is dat olie op het vuur gooien! Wapens kunnen geen vrede brengen. Geweld kan nooit vrede brengen. (…) We moeten onze harten bekeren, dat allereerst. We moeten humaner worden, eerlijker, rechtvaardiger, eerlijker tegen onszelf, ons huis, onze familie, ons land. We zijn uitgenodigd om iets te doen! Iedereen kan iets doen!”

Democratie?

In het tweede statement, dat aansluit bij het vorige, stelt Mourad aan het einde: “Wat mij bevreemdt is, dat onze democratische wereld, democratische de landen als Europa, Amerika, die zich erop laten voorstaan democratieën op het hoogste niveau te hebben, vervolgens op het diepste niveau samenwerken met de dictatoriale regeringen. Ik denk dat deze mensen in Amerika en Europa, en ook andere landen als Canada en Australië, niet kiezen voor een werkelijke democratie. Want we hebben hier een gezegde: “Als het je buurman slecht gaat, dan gaat het met jou ook niet goed.”

Dit artikel verscheen eerder in Vredesspiraal, ledenblad van de vereniging Kerk en Vrede.

YoseHohne

Yosé Höhne Sparborth

theologe

Yosé Höhne Sparborth is theologe en schrijft onder andere voor Vredesspiraal.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.