De auteur geeft een beeld van deze periode op basis van uitgebreid historisch onderzoek naar de integratie van Afro-Surinamers in Suriname. Het heeft honderd jaar geduurd voordat Afro-Surinamers politiek volwaardige burgers werden in Suriname. De auteur stelt vast dat de Afro-Surinaamse groep na de Tweede Wereldoorlog op politiek niveau succesvol is geïntegreerd. Dit was in mindere mate het geval op cultureel niveau waar men in 1963 nog niet volledig tot de mainstream was doorgedrongen. Op sociaaleconomisch terrein bleef de ontwikkeling achter.

Chan Choenni boek

Volgens Choenni formeerde zich weliswaar een middenklasse, maar de meerderheid bleef behoren tot de lagere klasse en de onderklasse. Deze succesvolle politieke integratie en relatief succesvolle culturele integratie gepaard gaande met een minder succesvolle sociaaleconomische integratie typeert hij als Integratie Afro-Surinaamse stijl. De auteur betoogt dat deze integratiestijl gedurende de honderdjarige periode in grote mate het gevolg is geweest van de negatieve gevolgen van de wrede slavernij in Suriname. Hij analyseert en verklaart uitgebreid de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samenleving.

Choenni analyseert en verklaart uitgebreid de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samenleving. Toch heeft hij niet alle aspecten kunnen bestuderen en hij eindigt zijn studie dan ook met een oproep voor verder onderzoek, vooral vanuit de Afro-Surinaamse groep zelf.

Over de auteur

Prof.dr. Chandersen E.S. Choenni (Paramaribo, 1953) werd geboren in Suriname waar hij opgroeide in de Afro-Surinaamse buurt Abrabroki. Hij studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1995 in de Sociale Wetenschappen. Hij bekleedde de Lalla Rookh-Leerstoel aan de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar Hindostaanse Migratie. Daarvoor was hij onder meer beleidsambtenaar Integratiebeleid op verschillende ministeries. Choenni publiceerde veelvuldig over de geschiedenis van Hindostanen en andere bevolkingsgroepen van Suriname, over etnische verhoudingen, racisme, integratiebeleid, en burgerschap. Van zijn hand verschenen onder meer Hindostaanse contractarbeiders (1873-1920) en De Vedische Dharma. Momenteel doet hij onderzoek naar de geschiedenis van Javanen.

Impressie boekpresentatie

Aanbieding-boek-GvAS
Tijdens de aanbieding van het boek, 14 december 2023.

Prof. dr. Chan Choenni. Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963 | Uitgeverij Sampreshan | ISBN 9789083199689 | gebonden, 688 pag. | prijs € 39,95. Verkrijgbaar via Sampreshan.com. Bekijk de inhoudsopgave.

Bekijk ons dossier

Waterkant_seen_from_Suriname_river Wikipedia

Deel van Dossier

Surilines: Suriname en Nederland

In de serie ‘Surilines’ doet Zoë Deceuninck samen met anderen onderzoek naar de…

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.