Hoewel Sandra in dienst is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt zij aan de binnenlandse uitvoering van de genoemde zeventien ontwikkelingsdoelen. Zij gelooft in het belang van integrale oplossingen voor onze huidige en complexe problemen en verweeft diversiteit, inclusie en mensenrechten met haar werk omtrent klimaat- en milieuproblemen. “Wat ik mooi vind aan de SDG-agenda is dat ze ons toont dat je het ene probleem niet zonder het andere kan oplossen. Het benadrukt dat je niet naar een duurzame toekomst kan streven zonder ook andere vraagstukken, bijvoorbeeld armoede, aan te pakken.”

Sandra heeft van jongs af aan al gedroomd van een baan waarmee zij een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mij in mijn werk bezig wilde houden met het verbeteren van de wereld. Daarom ben ik in eerste instantie journalistiek gaan studeren, maar de vluchtigheid van het nieuws was niets voor mij. Vervolgens ben ik politicologie gaan studeren aan de universiteit van Leiden om te begrijpen hoe dingen in elkaar steken en wat de achterliggende oorzaken zijn van de problemen die we kennen.”

Na het afronden van haar studies belandde Sandra bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Via via ben ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken terechtgekomen. Het werken daar is mij wel echt op het lijf geschreven. Je bent altijd bezig met de grote uitdagingen in de wereld en elke paar jaar word je weer op andere dossiers gezet. Ik heb ook al in veel verschillende landen gewerkt, zoals Thailand, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Vooral daar begon ik in te zien hoe goed wij het hebben in Nederland. Dit besef brengt wel een verantwoordelijkheid mee om zowel in Nederland als in het buitenland echt bij te blijven dragen aan een betere wereld.”

Samenhangende uitdagingen

“Wat ik mooi vind aan de duurzame ontwikkelingsdoelen is dat die ons tonen dat je het ene probleem niet zonder het andere kan oplossen. De uitdagingen waar we voor staan, hangen samen. Je kunt armoede bijvoorbeeld niet bestrijden zonder dat je de planeet weer gezond maakt. Dit perspectief, hoe moeilijk het ook lijkt, namelijk dat je de doelen hand in hand moet benaderen en bereiken, dat vind ik heel waardevol en krachtig.”

“Natuurlijk zijn altijd wel een paar elementen waarvan je denkt: zat dat ook nog maar in de SDG-agenda! Maar toch is de agenda heel compleet. Al die zaken die er nu in worden meegenomen leggen een sterke basis om te werken aan een veerkrachtige omgeving en samenleving.”

Sandra Pellegrom_tekst

Vanuit haar positie volgt Sandra bijna alle initiatieven die zich in Nederland aansluiten bij de beweging rond de duurzame ontwikkelingsdoelen. “Het is erg gevarieerd wat er in Nederland gebeurt omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo heb je ook veel gemeenten en provincies die er mee aan de slag gaan. De provincie Zeeland heeft onlangs een eigen kompas ontwikkeld voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Het is heel inspirerend om te zien hoe er op veel verschillende niveaus van alles gebeurt en wordt ontwikkeld. Ook binnen het onderwijs, de zorg en bij bedrijven begint het implementeren van de ontwikkelingsdoelen steeds meer op gang te komen.” Om al deze organisaties steun te bieden, werkt Sandra nauw samen met de organisatie SDG-Nederland, een platform waarin al die organisaties samenkomen.

Diversiteit en inclusie

“Om de milieuproblemen, klimaatverandering en de wereldwijde toenemende waterstress, maak ik mij echt zorgen. Vanuit mijn integrale perspectief heb ik mij altijd gericht op mensenrechten binnen deze complexe vraagstukken.”

Alhoewel Sandra zelf uit een bevoorrechte situatie komt, heeft zij door de jaren heen geleerd hoe ongelijkheid, racisme en discriminatie blijven doorwerken in onze systemen. “Mijn bewustzijn omtrent inclusie en discriminatie is pas echt aangewakkerd toen ik in Zuid-Afrika ging werken. De verhoudingen zijn daar nog heel complex vanuit de geschiedenis en ongelijkheid blijft doorwerken terwijl het formeel afgeschaft is. Later toen ik in Amerika woonde, ervoer ik dit ook. Discriminatie en racisme bestaan nog steeds, ondanks dat wettelijk is uitgebannen. Het is mooi dat het bewustzijn over deze onderwerpen in Nederland nu ook op gang komt. In Zuid-Afrika en Amerika zag ik dat de discussie al decennia lang uitgebreid wordt gevoerd. Vanuit de optiek van de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn gelijke kansen en non-discriminatie ontzettend belangrijk. Ook dat is onderdeel van de agenda: het tiende ontwikkelingsdoel gaat uitdrukkelijk over het bestrijden van ongelijkheid!”

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laat ons zien dat vooral de milieudoelen een uitdaging zijn voor Nederland. Het gaat er om wat wij aan natuurlijk kapitaal beschikbaar hebben voor later. Daarnaast is onze welvaart weliswaar hoog, maar niet iedereen profiteert daarvan evenveel. “Dat blijkt nog een uitdaging voor ons te zijn: de welvaart eerlijk verdelen. Hoe zorgen wij ervoor dat mensen die nu achterop dreigen te raken, gelijke kansen krijgen? Dat iedereen volop mee kan doen? Hoe zorgen wij ervoor dat onze klimaattransitie echt inclusief is? Dat ook de kwetsbaren worden meegenomen. We moeten verduurzamen, maar dat lukt alleen als het leven er voor echt iedereen beter op wordt. Dat is precies de kern van waar we met de duurzame ontwikkelingsdoelen naartoe willen.”

Hoopvol blijven!

Vol hoop en positieve energie aan de slag gaan: dat is volgens Sandra de weg vooruit. “De agenda van de ontwikkelingsdoelen is krachtig omdat het ons richting biedt voor het veilig stellen van ons toekomstige welzijn en welvaart. Het klopt dat de transitie tijd nodig heeft om op gang te komen en ik hoor vaak pessimistische geluiden. Maar er worden wel degelijk stappen gezet, de bewustwording wordt groter en de bereidheid van mensen om aan de slag te gaan met duurzaamheid wordt ook groter. Dat zie ik op zoveel plaatsen tijdens mijn werk.”

“Het klinkt cliché, maar ik wil iedereen op het hart drukken om dicht bij jezelf te blijven als je wilt bijdragen. Begin met het aanpassen en verbeteren van je gedrag en je eigen handelen. Vergeet daarnaast niet dat je ook in je studie en op je werk invloed hebt. Voer bijvoorbeeld het gesprek binnen je opleiding en stel vragen als: wat vinden wij toekomstbestendig? Waar willen wij heen als samenleving? Ook zo maak je het verschil!”

“De agenda van de Sustainable Development Goals kan voor sommigen overweldigend zijn. Ik zou zeggen: laat je er niet door afschrikken en gebruik het vooral als inspiratie. Niet iedereen hoeft alles te doen en alles zelf uit te voeren, maar als we allemaal aan de slag gaan met wat voor ons en ons werk relevant is, dan komen we er wel! Blijf ook dicht bij het gedachtegoed achter de agenda: hoe ga je met jezelf om, met anderen en met de planeet?”

InclusieveDuurzaamheid-header1

Nieuw Wij Masterclasses Inclusieve Duurzaamheid. Schrijf je in!

Andere perspectieven op de klimaat en duurzaamheid. Vanaf 1 november 2022

De artikelenserie Inclusieve duurzaamheid wordt mede mogelijk gemaakt door

bannerapostel

Dit interview is oorspronkelijk gepubliceerd op 3 maart 2022 in de artikelenreeks Inclusieve Duurzaamheid en opnieuw geplaatst in het kader van de Nieuw Wij Zomerherhalingen.

BeleidsadvJuridisch_mbo_830x90
samira

Samira I. Ibrahim

Adviseur

Samira I. Ibrahim houdt zich als hydroloog en theoloog voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek en zet zich via diverse projecten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.