Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam-Zuidoost. De levensstijl in het huis is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving en is ontstaan vanuit de Catholic Worker-beweging in de Verenigde Staten. Dat is een beweging van radicale christenen die pacifistisch en anarchistisch is ingesteld. Loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan de loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Het streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten. De Catholic Worker beweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd.

In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de onaanzienlijksten horen volgens de leefgemeenschap in deze tijd ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom wordt er samengeleefd met twaalf mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. De leefgemeenschap vraagt geen salaris voor wat ze doen. Sommigen dragen financieel bij, anderen krijgen kost en inwoning.

0805noelhuis
In het Jeannette Noëlhuis

In de kerngroep en gemeenschap werken christenanarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, jong en iets minder jong, bewust baanlozen en voltijds werknemers, man en vrouw, homo en hetero, samen onder één dak. Het Jeannette Noëlhuis maakt geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

Elke woensdag is er om 20.00 uur een oecumenisch avondgebed. Daarnaast zijn er speciale vieringen. Zo is er in mei een viering rond Carl von Ossietsky (1889–1938), Duits journalist, pacifist, winnaar Nobelprijs voor vrede, in 1938 omgekomen door ontberingen in een concentratiekamp. Wie van tevoren belt, kan om 18.00 uur bij de maaltijd aanschuiven.

Stiltehuis

Stilte hebben we nodig hebben om contact te houden met onszelf. Stilte maakt het mogelijk letterlijk stil te staan bij de wezenlijke vragen in ons bestaan. Het regelmatig ervaren van stilte geeft een ondertoon van rust en vrede, waardoor we ons minder laten meeslepen door gedachten en gevoelens. Stilte is echter schaars in onze maatschappij. Er wordt van ons verwacht dat we veel op de buitenwereld gericht zijn. Wie behoefte heeft aan stilte, rust en bezinning, moet er echt moeite voor doen om dit in zijn of haar leven in te bouwen.

Een verblijf in het Stiltehuis in Nijmegen kan hier bij helpen. Het is een plek met weinig afleiding en prikkels, waar het gemakkelijker is om de werking van stilte te ervaren dan in het normale, dagelijkse leven.

Op deze plek kunnen jonge mensen kortere of langere tijd verblijven. Stilte is niet gebonden aan culturele of religieuze achtergrond. De opzet van het Stiltehuis is dan ook zo dat mensen met uiteenlopende achtergronden zich er thuis kunnen voelen.

Het Stiltehuis in Nijmegen is er voor mensen van 18 tot en met 35 jaar oud. Deze leeftijd worden gehanteerd omdat het Stiltehuis er naar streeft een plek te creëren die speciaal voor jonge mensen is, aangezien die er in deze vorm nog niet is. Bij momenten van uitwisseling heeft het een meerwaarde als mensen aansluiting vinden bij elkaar.

Voor mensen die ouder zijn dan 35 jaar en die al eerder hebben deelgenomen aan een meerdaagse activiteit van Leerhuis Westerhelling, bestaat er tegenwoordig wel de mogelijkheid om deel te nemen aan Stille Dagen 35+.

Kunst, kerk en kamperen

Keiland vindt ieder jaar plaats op het groepskampeerterrein Swartduin van Staatsbosbeheer in het westelijke gedeelte van het waddeneiland Terschelling. Dit jaar is dat van 31 juli tot en met 6 augustus.

Gedurende zeven dagen is er een afwisselend programma van (kunst)workshops, gebedsvieringen en vrije tijd. Elke ochtend kun je kiezen uit verschillende workshops, zoals muziek, gesprek, theater of een wandeling. Er is voor kinderen en tieners een speciaal naar leeftijd ingedeeld programma-aanbod. ’s Middags is er tijd om zelf in te vullen, bijvoorbeeld het eiland verkennen of lekker luieren. Voor wie wil is er de mogelijkheid tot verder gesprek in klein verband. ’s Ochtends en ’s avonds is er een gezamenlijke gebedsviering met liederen, stilte en een Bijbeltekst. Midden in de week is er een dag zonder workshops: tijd voor rust. Er zijn dan wel ’s ochtends en ’s avonds vieringen.

0803keiland3

“In Keiland dans en vier en bid ik met gelijkgestemden”, zegt een medewerker die kinderworkshops verzorgt. “Het ontmoeten, spelen, kamperen en stil zijn is een fijne dynamiek van variatie waar ik wel bij vaar. God, het Vuur en het Water, het Verhaal van jou en mij, zo nabij.”

Keiland is voor mensen die op zoek zijn naar een plek waar je op een ongedwongen manier bezig kunt zijn met christelijke spiritualiteit en voor mensen die zin hebben om verdieping en vernieuwing van hun geloof op een creatieve manier vorm te geven. Maar het is ook voor mensen die gewoon een vakantie met fun én diepgang willen; die zich aangesproken voelen tot de combinatie van lekker buiten leven, leuke activiteiten en tijd voor stilte en die graag anderen ontmoeten om samen te zingen, te boetseren, te praten, te spelen, te wandelen of te voetballen.

Dit artikel verscheen eerder in Vredesspiraal, ledenblad van de vereniging Kerk en Vrede.

Lees ook

Vredesspiraal_0803franciscanen

Op adem komen in De Huijberg

Brabantse gemeenschap haalt inspiratie en verbondenheid uit de natuur

casella-3

Casella: huis voor stilte en ontmoeting

Bijzonder klooster in 't Gooi kenmerkt zich door gastvrijheid

Vredesspiraal-Ecolonie

Ecolonie: spiritualiteit, creativiteit en natuur

Franse pleisterplaats is dienstbaar aan mensen die willen leren

LeenvdHerik_Vredesspiraal

Leen van den Herik

Leen van den Herik (1952) is emeritus theologisch uitgever (onder meer Narratio) en nog steeds actief op gebieden als vredeswerk, …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.