Welke waarden moeten volgens jou centraal staan in de politiek?

“Medemenselijkheid! Dat gaat voor mij over empathie, verbondenheid, solidariteit met mensen veraf en dichtbij. Het is de basis van ons mens-zijn. We willen dat het goed gaat met ons maar dat het ook goed gaat met anderen. We zouden concreet moeten streven naar een samenleving waar sociale cohesie, wederzijds vertrouwen, sociaal kapitaal en collectieve zelfredzaamheid ontstaan. We moeten bewust ruimte maken voor positieve sociale interacties tussen mensen, niet uit noodzaak maar uit de behoefte voor verbondenheid. Deze gedachte gaat uit van de fundamentele behoefte van mensen om erbij te horen en zich sociaal verbonden te voelen met anderen. Laten we dit juist meer naar voren brengen als kernwaarde.”

Welke thema’s, moeten gezien die waarden, bovenaan de politieke agenda staan?

“In principe alles. Denk aan het bouwen en het verdelen van woningen, het minimumloon en de tekorten in de zorg en in het onderwijs. Als je menswaardige uitgangspunten neemt waarbij je mensen niet dwingt dingen te doen tegen hun wil, bijvoorbeeld dat boeren onder dwang hun grond moeten verkopen of afstaan, en als je menswaardige condities creëert in de arbeidsmarkt, dus geen lange werkdagen, geen structurele overuren en wel goede lonen, dan zal dat allemaal een bijdrage leveren aan omstandigheden waarin medemenselijkheid het uitgangspunt wordt. Door armoede te bestrijden verklein je ook ongelijkheid en vergroot je kansen. Gelijkwaardigheid tussen mensen, los van hun leeftijd, cv, hoogte van hun opleiding en etnische afkomt, is voor mij de medemenselijke basis.”

Wie in de politieke arena krijgt van jou een ongevraagd advies wat betreft die waarden?

“Haha, dat is een goede vraag! Ik denk alle partijen en personen die nu groot worden en macht krijgen. Wat ik bij hen zie, is dat ze ontzettend selectief zijn voor wie ze wel en niet opkomen, wiens belangen zij wel en wiens belangen zij niet vertegenwoordigen. De VVD denkt naar mijn indruk vooral aan de rijken, NSC kwam goed binnen, maar bij nadere bestudering hebben ze naar mijn smaak weinig oog voor mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap. En over de PVV kan ik beter niets zeggen…”.

Wat wil je aan de kiezers meegeven?

“Stem op partijen die zich daadwerkelijk inzetten voor een menswaardig bestaan voor alle burgers in dit land en ook daarbuiten. Stem vooral niet op partijen die omwille van ‘politieke principes’ zich scharen achter genocide plegende regeringen. Als je als regering toestaat dat een andere regering disproportioneel geweld als middel inzet, dan ben je medeplichtig. En besef, op wie je ook in Nederland stemt, het heeft consequenties voor de landen elders. Denk aan onze inmenging in Irak, in Afghanistan en nu ook op een indirecte manier in Gaza en de Westbank.”

Hoe kan een nieuwe generatie politici bijdragen aan een hoopvolle toekomst?

“Bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor alle burgers doen politici door zich niet te laten beïnvloeden door de belangen van een specifieke groep, bijvoorbeeld ondernemers en boeren. Een hoopvolle toekomst is iets voor alle burgers in dit land. Hoe politici daar het beste aan kunnen werken? Door zich te verdiepen in de omstandigheden van mensen! En niet alleen de burgers waar ze toegang tot hebben. Solidariteit, medemenselijkheid en empathie – ook als je het onderling op veel punten oneens bent – zijn uiteindelijk de kernwaarden en pijlers van een beschaafde samenleving.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.