Bij zijn strijd en overwinning voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer zei PVV-parlementariër Martin Bosma desgevraagd dat het parlement geen nep-parlement is, een bewering die in tegenspraak is met wat partijleider Wilders indertijd (in 2015) verklaarde.

Ik snapte wel waarom Martin Bosma deze uitspraak deed en zijn voorman in zekere zin afviel, en dat is omdat, in zijn visie, de ontstaansgeschiedenis van het parlement alles te maken heeft met de islam. In zijn boek De schijn-élite van de valse munters dat in 2010 verscheen, schrijft hij: ‘De Staten-Generaal is opgericht teneinde de islam te bestrijden’. In de Epiloog van zijn boek stelt hij dat onze Volksvertegenwoordiging het licht zag omdat ‘onze stichter, Filips de Goede’, ‘als reactie op de val van Constantinopel in 1453 (waar de islamitische Turken dit laatste bolwerk van het christelijke Byzantijnse Rijk wisten te veroveren) de Eed bij de Fazant zweert, de plechtige afspraak de islam een halt toe te roepen en de stad te bevrijden van het juk van de islam’. Filips roept, aldus Bosma, de belangrijkste burgers van zijn staten bij elkaar en op de eerste vergadering van de Staten-Generaal in Brugge in 1464 wordt dan de verdedigingsoorlog tegen de islam besproken. En met de komst in 2005 van de PVV in het parlement is, aldus Bosma, ‘islambestrijding na eeuwen terug in het hart van de Staten-Generaal’.

Voor wat Filips de Goede betreft schrijft historicus Han van der Horst in zijn boek Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu dat deze inderdaad openlijk droomde over een kruistocht tegen de Turken die in de Balkan oprukten. Maar in de eerste plaats was hij een vorst die, laverend tussen grootmachten Frankrijk, Engeland en de Duitse vorsten, ernaar streefde om zijn Bourgondische rijk te vergroten met landen zoals Holland en Zeeland, vrede te brengen, ze van een centraal bestuur te voorzien en ze tot welvaart te brengen. Iets waar hij, aldus Van der Horst, redelijk goed in geslaagd is. Bovendien waren met name de grootmachten Engeland en Frankrijk nog druk met elkaar in de nasleep van de 100-jarige oorlog en hadden ze weinig belangstelling weer op kruistocht te gaan. Van der Horst stelt zo vast dat de kruistochtplannen van Filips nauwelijks serieus te nemen zijn. Ze waren meer een droom dan een hard politiek doel.

Er zullen weinig mensen zijn die de ‘islamvisie’ op het parlement kennen en delen. Maar de PVV ziet het parlement wel als zodanig. En dat zullen we blijven merken de komende jaren. De PVV zal altijd, of ze nu in de oppositie zat of regeringsmacht heeft, alle debatten en wetgeving beschouwen vanuit haar overtuiging dat het parlement indertijd is ingesteld vanwege de noodzaak tot de strijd tegen de islam. Dat is immers de corebusiness van de volksvertegenwoordiging. En gezien de PVV-visie op het parlement, zoals verwoord door voorzitter Bosma, zullen we die islamvisie in eventueel regeringsbeleid direct en wellicht vooral indirect terugzien de komende jaren. Partijleider Wilders bevestigde dit in de verkiezingscampagne: ‘De islam nooit uit ons DNA zal gaan’. Hij voegde er weliswaar aan toe dat de komende regeringsperiode de prioriteit ‘bij andere zaken ligt’ maar DNA bepaalt iemands essentie en daarom zal de ‘aloude parlementaire islamagenda’ zich doen gelden in de toekomst ondanks bezweringen van niet.

De geschiedenis van Philips de Goede leert ons dat er niets terechtkwam van zijn strijd tegen de islamitische Turken; maar die bevonden zich toen in de verre Balkan en nu wonen (diezelfde islamitische) Turken en andere moslims in eigen land. Bovendien kan de PVV nu wel rekenen op gelijkgestemde partijen in met name Duitsland, Alternative für Deutschland, en Frankrijk, Rassemblement National. De nieuwe kruistocht tegen de islam zou best wel eens succesvoller kunnen verlopen dan die van Philips de Goede. Ik houd mijn hart vast.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.