De Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisatie die jongerenorganisaties, en daarmee jongeren, vertegenwoordigt in het klimaatdebat. Zo formuleren ze de Jonge Klimaatagenda, een visie op de toekomst waarin ze beschrijven hoe jongeren willen wonen, werken en leven, en hoe dat duurzaam mogelijk is. “Die visie schrijven we uit in samenwerking met diverse jongerenorganisaties en op basis daarvan gaan we bij de overheid aan tafel zitten om onze plannen te bespreken.”

Daarnaast stimuleert en ondersteunt de Jonge Klimaatbeweging projecten en initiatieven van jongeren, waaronder bijvoorbeeld JongRES, die zich inzetten voor jongerenparticipatie op regionaal niveau, en het We Are Tomorrow Global Partnership. “In het We Are Tomorrow Global Partnership zoeken en ondersteunen we jonge klimaatbewegingen in kwetsbare landen en helpen we hen om ook in deze landen jongeren actief te betrekken bij de duurzaamheidstransitie. Op dit moment werken we daarvoor samen met jongeren in onder andere India, Bangladesh, Chili, Egypte en Mexico. Op deze samenwerkingen ben ik echt trots, omdat we hiermee bij kunnen dragen aan globale klimaatrechtvaardigheid en ontwikkeling.”

COP26

De Jonge Klimaatbeweging was actief aanwezig op de klimaattop in Glasgow, de COP26. Laura was hier zelf niet aanwezig, omdat ze in overleg had besloten dat het belangrijk was dat in haar plaats één van de jongeren vanuit het Global Partnership aanwezig zou zijn. “We vonden het niet eerlijk om alle kaartjes voor onszelf te gebruiken, omdat wij in Nederland al erg gemakkelijk toegang hebben tot de beleidsmakers die op de COP26 aanwezig waren. Voor de jongeren uit het Global Partnership is dit een ander verhaal. Hen geeft dit een grote kans om contact te leggen met hun nationale beleidsmakers.”

Laura-de-Vries-plan
Laura overhandigt het plan van de Jonge Klimaatbeweging aan VVD-Tweede Kamerlid Silvio Erkens

Hoewel de Jonge Klimaatbeweging met slechts een kleine groep aanwezig was, heeft hun aanwezigheid een positieve invloed heeft gehad. “We hebben belangrijke contacten opgedaan, zijn het gesprek aangegaan met onder andere Mark Rutte en klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme (ons interview met de klimaatgezant lees je hier). Ook zijn we samen met De Goede Zaak een petitie gestart om de Nederlandse vertegenwoordigers te stimuleren het verbod op buitenlandse financiering van fossiele brandstoffen te ondertekenen. Deze petitie is 10.000 keer ondertekend. Twee dagen later kozen de vertegenwoordigers ervoor om zich aan te sluiten bij het verbod. Daar waren wij natuurlijk ontzettend blij mee!”

Een inclusieve klimaattransitie

Laura geeft aan dat de klimaattransitie volgens haar enkel succesvol kan zijn wanneer deze ook inclusief is. “Inclusie gaat er voor mij over dat iedereen zich betrokken voelt. Waar diversiteit meer over aantallen gaat, gaat inclusie echt over een gevoel. Het gaat over de ervaring dat iedereen ertoe doet en dat je mening gehoord wordt. Inclusieve duurzaamheid gaat voor mij dan ook over een klimaattransitie waarbij iedereen zich, voor zover mogelijk, betrokken en gehoord voelt. Daarbij is communicatie erg belangrijk, zodat informatie vanuit de overheid en bedrijven goed terecht komt bij alle burgers, zoals bijvoorbeeld informatie over subsidieregelingen. Ook moet een probleem helder uitgelegd worden, opdat mensen actief mee kunnen denken en helpen bij het zoeken naar een oplossing. En als mensen meedenken, dat die stemmen dan ook gehoord worden, onafhankelijk van afkomst, kleur, leeftijd, gender en sociaal economische status.”

Persoonlijke drijfveren

We vroegen Laura wat haar persoonlijk motiveert om zich in te zetten voor een inclusieve klimaattransitie. “Het raakt mij ontzettend om te zien hoe mensen lijden onder de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Ik heb altijd een sterk rechtsvaardigheidsgevoel gehad. Ik denk dat dat de reden is voor mijn sterke motivatie om me in te zetten voor een inclusieve klimaattransitie. Als we nu niet ingrijpen zullen ontzettend veel mensen lijden onder de consequenties van ons handelen. Ik heb liever dat ik er nu voor strijd om dit te voorkomen, dan dat ik in de toekomst spijt heb dat ik niet gehandeld heb.”

“Daarnaast vind ik het ook belangrijk om als moslima zichtbaar mijn bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsdebat. Om een rolmodel te zijn en te laten zien dat mijn hoofddoek mij niet beperkt. In tegendeel, mijn geloof inspireert me in mijn handelen en sterkt me in mijn strijd voor rechtvaardigheid. En mijn geloof versterkt mijn geweten. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn handelen en de impact daarvan. Ik kan me daardoor echt schuldig voelen wanneer ik bijvoorbeeld mijn afval niet goed scheid, omdat ik weet dat dit soort nalatigheid in mijn handelen uiteindelijk grote gevolgen kan hebben voor het klimaat en dus ook voor mijn medemens.”

Hoop en verantwoordelijkheid

Volgens Laura is het ontzettend belangrijk dat we hoopvol proberen te blijven, juist in de stormvloed van negatieve berichtgeving en tegenslagen op het gebied van de klimaattransitie. “Ik zou mensen graag op het hart willen drukken om te proberen te focussen op de lichtpuntjes, op de veranderingen. Het klimaatprobleem is groot en zwaar, maar er is een ontwikkeling naar duurzaamheid. Probeer je niet blind te staren op de problemen. Verlies niet de hoop, maar wees een onderdeel van de verandering!”

Daarnaast benadrukt Laura het belang van persoonlijke verandering en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. “Probeer de stappen te zetten die jij kan zetten, hoe klein ze ook zijn. Zoek naar stappen die het beste bij jouw leven passen en die je vol kan houden. Er zijn zo veel verschillende manieren waarop je je in kan zetten voor een meer duurzame en inclusieve wereld. Zoek naar de manier die bij jou past!”

Dit interview is oorspronkelijk gepubliceerd op 23 februari 2022 in de artikelenreeks Inclusieve Duurzaamheid en opnieuw geplaatst in het kader van de Nieuw Wij Zomerherhalingen.

De artikelenserie Inclusieve duurzaamheid wordt mede mogelijk gemaakt door

bannerapostel

Wietske Merison

Schrijver

Wietske Merison probeert als interfaith en islamitisch geestelijk verzorger, theoloog en mensenrechtenjurist bij te dragen aan meer …
Profiel-pagina
samira

Samira I. Ibrahim

Adviseur

Samira I. Ibrahim houdt zich als hydroloog en theoloog voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek en zet zich via diverse projecten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.