De bijeenkomst stond eerst gepland als fysieke bijeenkomst, maar werd vanwege de coronaontwikkelingen omgevormd naar een webinar met livemuziek en interactieve sessies in break-out rooms. Er waren ruim veertig aanwezigen vanuit diverse levensbeschouwingen en maatschappelijke organisaties.

Wereldwijd herdenken bahá’ís het leven van ‘Abdu’l-Bahá, die deze maand honderd jaar geleden is overleden. Karlijn van der Voort van Bureau Public Affairs van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap zei: “Wij willen zijn heengaan gedenken en zijn leven vieren en tijdens dit webinar willen we aandacht besteden aan zijn gedachtegoed.” En ze vervolgde: “Wat betekent het om een samenleving op te bouwen met relaties die zijn gebaseerd op principes van eenheid, gelijkheid en rechtvaardigheid?”

Dr. Liam Stephens, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, deelde zijn inzichten over het vraagstuk van extremisme en polarisatie. “Abdu’l-Bahá benadrukte ruim honderd jaar geleden keer op keer de noodzaak om onszelf in de eerste plaats te zien als onderdeel van één mensheid. Dit sluit absoluut een verdeelde wereld van een ‘wij en zij’ uit. De uitdaging is niet zozeer het herkennen van deze eenheid, maar het realiseren van de implicaties voor onze interacties met elkaar en voor de samenleving als geheel.”

Ook rabbijn Ringer reflecteerde: “Harmonie is een belangrijk begrip in vrijwel alle monotheïstische godsdiensten. Wanneer ‘Abdu’l-Bahá spreekt over harmonie is die verscheidenheid een centraal begrip. Voor hem was die verscheidenheid niet zozeer een vorm van chaos, maar juist de potentie van een bron vol schoonheid.”

Keynote spreker Rabbijn Albert Ringer
Keynote spreker rabbijn Albert Ringer

Professor Bob de Wit van de Nyenrode Business Universiteit reflecteerde over het leven van ‘Abdu’l-Bahá in het licht van een nieuwe samenleving wat hij Society 4.0 noemt en de rol van de mens daarin. Hij deelde een citaat van ‘Abdu’l-Bahá uit 1912: ‘“The surpreme needs of humanity is corporation and reciprocity’. Met andere woorden: dat wat de mensheid het meeste nodig heeft, is coöperatie en wederkerigheid”. Hij sloot zijn bijdrage af met de woorden: “We leven in een bijzondere tijd met polarisatie en spanning, maar ook met onbegrensde mogelijkheden om een betere wereld te maken.”

De bijeenkomst eindigde met een oproep tot actie. Karlijn van der Voort vroeg de aanwezigen: “Wat kan eenieder van ons doen om die mooiere wereld, die eenheid tussen de mensen die we allemaal zo graag willen, dichterbij te brengen?” en deelde een citaat van ‘Abdu’l-Bahá: “Wat voor zin heeft het ermee in te stemmen, dat wereldomvattende vriendschap goed is en te praten over de saamhorigheid van het mensenras als over een hoog ideaal? Tenzij deze gedachten worden omgezet in de wereld van de daad zijn zij waardeloos.”

Een korte impressie van het webinar is hieronder te zien.

Bron: youtu.be
sherene devid

Sherene Devid

Sherene Devid is medewerker Bureau Public Affairs, Bahá’í-gemeenschap Nederland.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.