Stuur dan voor 15 maart a.s. een mail naar de redactie van Nieuw Wij via info@nieuwwij.nl met als onderwerp ‘Woest’, aangevuld met uw naam en uw postadres. Onder de inzendingen zullen 3 exemplaren worden verloot. Alleen de winnaars krijgen uiterlijk 18 maart per mail bericht.

Over het boek

Verontwaardigde burgers kunnen de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of overschrijden. Het kan echter ook positief worden geduid – als een uiting van grote betrokkenheid. Boosheid laat zien waar we belang aan hechten en waarvoor we in actie willen komen. Die actie kan leiden tot maatschappelijk initiatief en politieke vernieuwing. Zo kan de boosheid van burgers de democratische rechtsstaat zelfs versterken- als deze in goede banen wordt geleid.

WOEST-2

Op uitnodiging van de Raad voor het Openbaar Bestuur bespreken toonaangevende experts uit verschillende disciplines in #WOEST: De kracht van verontwaardiging hoe de overheid het beste met de verontwaardiging van burgers kan omgaan. Zij gaan op zoek naar het punt waarop constructieve uitingen van verontwaardiging omslaan naar destructieve. Voor politici, bestuurders en ambtenaren kunnen verontwaardigde burgers dus zowel kansen bieden als een gevaar vormen.

Met bijdragen van o.a. Jacquelien van Stekelenburg, Henri Beunders, Bastiaan Rijpkema, Tamar de Waal, Alex Brenninkmeijer, Eefje Steenvoorden, Pieter Tops, Maartje Janse en vele anderen.

In #WOEST trachten de auteurs meer inzicht te bieden in hoe verontwaardiging van burgers kan leiden tot bepaalde grensoverschrijdende gedragingen. Ook trachten zij meer inzicht te bieden in hoe een democratische rechtstaat op de gewenste manier met verontwaardiging kan omgaan.

En ten slotte proberen de experts het openbaar bestuur strategische en bestuurlijke  handelingsperspectieven te bieden om te voorkomen dat verontwaardiging leidt tot bepaalde grensoverschrijdende gedragingen.

Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.