Stuur dan voor 15 september a.s. een mail naar de redactie van Nieuw Wij via info@nieuwwij.nl met als onderwerp ‘De prijs van vrede’, aangevuld met uw naam en uw postadres. Onder de inzendingen zullen 3 exemplaren worden verloot. Alleen de winnaars krijgen uiterlijk 17 september a.s. per mail bericht.

Over het boek
De afgelopen jaren zijn we ons opnieuw bewust geworden van de fragiliteit van de vrede waar grote delen van Europa zich al zo lang in hebben kunnen verheugen. Oorlogen met grote vluchtelingen­stromen tot gevolg, aanslagen ver weg en dicht bij, spanningen tussen de grootmachten. Deze ontwikkelingen maken ons minder optimistisch over de toekomst.

Deze zorgen over de toekomst van Nederland, van Europa en van de wereld, leiden echter ook tot reflectie en actie. Actie wat betreft opvang van vluchtelingen, actie wat betreft dialoog en compassie in Nederland, actie wat betreft vredesactiviteiten in conflictregio’s. Kerken en individuele christenen dragen hier volop aan bij, en staan daarmee in een lange traditie van actie, contemplatie en reflectie.

In de bundel die op deze dag zal worden gepresenteerd, reflecteren de stafleden van de wetenschappelijke instituten die een band hebben met de Nederlandse religieuzen, op deze problematiek. Tijdens de studiedag zullen de thema’s die in de bundel aan de orde komen, gepresenteerd worden: Hoe kun je daadwerkelijke en blijvende vrede bewerkstelligen? Welke onderliggende problemen moeten daarvoor worden opgelost? Is er nog een ander antwoord mogelijk dan het ophogen van defensiebudgetten, het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen en het steeds verder monitoren van iedereen met verdachte connecties? Welke rol kan de christelijke traditie spelen in het nadenken over deze vragen? Op deze vragen zullen zes inleiders een antwoord formuleren.

peace-dove-2489589_1920
Logo-Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten. Contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.