Tijdens het middaggedeelte willen wij stil staan bij welke vooronderstellingen, welke mensbeelden momenteel dominant zijn in het spreken over onderwijs. Op de eerste plaats vanuit de pedagogiek (door dr. Wilna Meijer) maar ook vanuit de theologie / katholieke traditie (Mgr. Gerard de Korte) en onderwijsgeschiedenis (drs. Harrie Meelen) zullen daar een aantal vragentekens bij geplaatst worden.

Het wordt een middag die zowel voor leraren, lerarenopleiders als voor studenten aan lerarenopleidingen de moeite waard is, een bijdrage aan het debat over de toekomst van het onderwijs dat zowel breed in de samenleving als meer specifiek op scholen, lerarenopleidingen en binnen de AOb gevoerd wordt.

Invalshoek zal zijn het pedagogisch belang van het respecteren van de relatieve autonomie van het pedagogisch domein en de rol die het bijzonder onderwijs daarin kan spelen. Binnen die context zullen zaken aan de orde komen zoals de relatie kennis (en vaardigheden), inzicht en persoonsvorming.

Daarnaast zal stil gestaan worden bij de risico’s van een beleid waar onderwijs gezien wordt als middel om maatschappelijke vraagstukken zoals ongelijkheid, radicalisering, desintegratie en burgerschap aan te pakken. Ook de tendens om steeds meer het kind centraal te stellen zal in dit verband aan de orde komen.

Als 100-jarige vereniging willen we graag verjongen en verbreden. Oorspronkelijk was Sint Bonaventura een belangenvereniging voor HBS en Gymnasium docenten. Nadat de vereniging  onderdeel werd van het NGL (Nederlands Genootschap van Leraren) en inmiddels, na de fusie van NGL en ABOP, een van de denominatieve afdelingen is van de AOb (Algemene Onderwijsbond) richtte de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura zich, o.a. in samenwerking met de SLO en CVHO, op het reflecteren op onderwijsinhoud, op het ontwikkelen van lesmateriaal. Tegenwoordig ligt het accent op het gesprek over pedagogiek en levensbeschouwing. Is er aandacht voor wat ons als docenten motiveert en wat er ons als pedagogen te doen staat. Daarmee richten we ons op alle docenten op katholieke, interconfessionele en samenwerkingsscholen. En op docenten en studenten op PABO’s en andere lerarenopleidingen.

Het programma:

12.30 uur: Ontvangst met koffie en een Bossche bol
13.00 uur: Begin symposium
14.15 uur: Pauze
14.45 uur: Vervolg symposium
15.30 uur: Afsluitend gesprek met inleiders
16.00 uur: Wandeling naar de St. Janskathedraal voor een moment van bezinning m.m.v. het   Pulse Ensemble. Zij zullen een aantal hoogtepunten uit de rijke traditie van de religieuze muziek vertolken.
17.00 uur:  Terug naar het hotel voor borrel
18.15 uur: Diner
21.00 uur: Einde

Kosten voor niet leden voor het diner zijn € 25,00. U ontvangt hiervoor achteraf een factuur!

Praktische informatie:

Datum: 16 november 2018
Tijd: 13.00 – 21.00 uur
Locatie: Golden Tulip – Hotel Central ‘s-Hertogenbosch
Voor meer info/aanmelden: klik hier

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.