De Caty Asscher Award is door mensen uit het netwerk van Caty Asscher in 2017 in het leven geroepen om haar gedachtegoed als psycholoog, adviseur en vernieuwer te borgen en om community building te realiseren. Asscher heeft zich gedurende haar loopbaan gespecialiseerd in een genderbewuste aanpak voor talentontwikkeling van mannen en vrouwen in hoger en topmanagement. Het initiatief voor de prijs beoogt een continue beweging binnen organisaties waarin mensen vanuit ieders kracht gezamenlijk het verschil kunnen maken. Voor organisaties en de wereld.

Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten verbinden is in Asschers werk één van haar belangrijkste drijfveren. In haar woorden: “Mannen en vrouwen zijn verschillend en moeten dat ook blijven, want naast masculiene kwaliteiten heeft de wereld de feminiene waarden en kwaliteiten nu harder nodig dan ooit. De huidige tijd en samenleving heeft zowel mensen nodig die initiatief nemen en besluitvaardig zijn, als mensen die overdenken met wie we verbonden zijn. Welke gevolgen ons handelen voor anderen heeft en hoe we rekening met hen kunnen houden. Daarnaast gaat het erom dat mensen met deze kwaliteiten gaan samenwerken en gezamenlijk een combinatie van masculien en feminien leiderschap brengen”.

Om voort te bouwen op Asschers pionierswerk en haar drive en ook om organisaties en initiatieven op dit gebied te stimuleren, is in 2017 de Caty Asscher Award opgericht. Margreet van Rixtel was hierbij één van de initiatiefnemers.

Naast het borgen van haar visie die organisaties stimuleert om zowel mensen met een diverse achtergrond het verschil te laten maken door juist vanuit hun bijzondere krachten te opereren, brengt de award een bijzondere erkenning met zich mee. De winnaars genieten als rolmodel en inspiratiebron een grotere zichtbaarheid en dragen bij het gedachtegoed als een olievlek uit te breiden.

Voor nominatie komen projecten en initiatieven in aanmerking die in organisaties en/of  maatschappij actief een beweging in gang zetten gericht op diversiteit, inclusie of inclusief leiderschap. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar:

  • Het structurele karakter van het initiatief of de inzet van een initiatiefnemer,
  • waardoor een duurzame beweging in gang is gezet en
  • de mate waarin het een doorbraak / een vernieuwend initiatief is.

Top 5 nominaties 2021

caty asscher award

Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers is een nieuwe beweging in Nederland die bijdraagt aan een inclusieve werkvloer in Nederland. Door niet over de mensen te praten, maar samen met hen en alle collega’s de echte beweging te maken. In een organisatie wordt op een frisse wijze een aantal Onbeperkte Denkers (ambassadeurs) geworven die een steentje willen bijdragen aan inclusief werkgeverschap. Bij deze Onbeperkte Denkers wordt vervolgens energieke denk- en doe-kracht gemobiliseerd.

Carinda Jansen

Carinda Jansen zet zich zowel in haar beroepsleven als in haar privéleven in voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving en het vergroten van hun kansen en mogelijkheden in onze maatschappij. Zij is echt een leider op dit gebied. Zij staat voor een gelijkwaardige relatie: “Je doet iets niet voor mensen of praat niet over mensen maar met mensen.” Het verhaal van mensen in kwetsbare posities in onze samenleving staat in al haar activiteiten en initiatieven centraal. Initiatieven van haar zijn onder meer: het spel “kansen keren”, de Armoede Experience en de Armoede Challenge.

Books by Any

De kracht van verhalen is enorm, zeker voor kinderen. Een Chinees jongetje of een Afghaans meisje als hoofdpersoon. Dat zie je niet elke dag in kinderboeken. En dat moet anders volgens Linzi en Anne, de oprichters. “Met Books By Ani” willen we de kinderboekenwereld kleurrijker en diverser maken.” Via Books by Ani kan je eenmalig een boek bestellen of een abonnement kiezen.

Agora Network

Agora Network laat mens, organisatie en maatschappij groeien door culturele synergie. Veel organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust van de kracht van culturele diversiteit. Hierdoor benutten zij niet de volle potentie van het cultureel divers talent dat aanwezig is in Nederland. Agora Network brengt de verschillende lagen van de organisaties, bestuurders, professionals en kosmopolieten samen om met hen te bouwen aan een cultureel diverse en inclusieve organisatie waar talent optimaal benut wordt.

Nieuw Wij LAB!

In het project Nieuw Wij LAB! staat de vraag centraal hoe we discriminatie in de samenleving effectief en met voldoende draagvlak kunnen aanpakken. Daarbij zetten we in op het aanspreken van en het laagdrempelig activeren van de grote middengroep. Er zijn vele professionals, van overheid tot onderwijs, van media tot maatschappelijke organisaties, die zich inzetten om polarisatie en discriminatie te verminderen. Dit initiatief brengt deze in beeld.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Caty Asscher Award.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.