In landen zoals Mali en Ethiopië, Haïti en Laos neemt honger ongeziene proporties aan, stelt Plan International. De organisatie trekt aan de alarmbel over een hongercrisis die wordt veroorzaakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de klimaatverandering en het coronavirus: dit alles heeft geleid tot een ongeziene escalatie van de voedselonzekerheid.

Meisjes en vrouwen lijden het hardst, stelt Plan International vast in de landen en de projecten waar de organisatie actief is. “Wanneer voedsel schaars is, eten meisjes vaak minder en eten ze als laatste”, zegt Isabelle Verhaegen, directeur van Plan International België.

Wereldwijd swingen de voedselprijzen de pan uit en volgens de getuigenissen die Plan International kon optekenen eten meisjes vaak niet alleen als laatste, bijvoorbeeld om zo een eigen kind te voeden, maar lopen ze ook andere risico’s. Zo mogen ze vaak niet meer naar school omdat ze moeten werken.

De oorzaken van deze hongercrisis zijn veelvuldig en complex. Zo leidt klimaatverandering tot stormweer en droogte, waardoor wereldwijd oogsten vernield worden. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft duidelijke gevolgen.

“De Oekraïense oogst voedt normaal 400 miljoen mensen”, zegt Unni Krishnan, Humanitair Directeur bij Plan International. “Elke dag dat het conflict voortduurt, zijn de verwoestende gevolgen meer en meer voelbaar. De snel stijgende voedselprijzen maken een slechte situatie nog veel ernstiger.”

Volgens de VN lijden vandaag 928 miljoen mensen honger – een toename van 148 miljoen tegenover vorig jaar. Plan International werkt wereldwijd in zeventien van de zwaarst getroffen gebieden met programma’s rond schoolmaaltijden en andere voedselpakketten. Op plaatsen getroffen door droogte werkt de ngo zelfs met de distributie van zaden of vee, zoals koeien of schapen.

“Door te voorzien in deze basisbehoeften van gezinnen, kunnen we ernstige gevolgen voor meisjes voorkomen”, zegt Isabelle Verhaegen. “Enkel zo komen hun gezondheid, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling niet in het gedrang.” Plan International België is deze week gestart met een fondsenwerving via de website planinternational.be.

Bezetting verergert voedselcrisis Palestina

Ook in Palestina is de voedselcrisis ernstig voelbaar. De voorraden tarwebloem in Palestina zouden volgens Oxfam binnen drie weken volledig uitgeput kunnen zijn. De prijs van het basisvoedsel is nu al met bijna 25 procent gestegen. “Palestijnse gezinnen worden hard getroffen door de stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt en velen hebben het moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien”, zegt Shane Stevenson, landdirecteur van Oxfam in de bezette Palestijnse gebieden en Israël.

In verschillende landen in het Midden-Oosten zorgt de Russische invasie van Oekraïne voor chaos op de voedselmarkten. De regio is namelijk in grote mate afhankelijk van de import van graan uit beide landen. Maar Stevenson wijst erop dat de voedselcrisis in Palestina verergerd wordt door de “voortdurende militaire bezetting van Israël, landroof en geweld van kolonisten”.

De Palestijnse Autoriteit, die fungeert als regering van de Palestijnen, moet 95 procent van haar tarwe importeren. Ze beschikt echter niet over eigen infrastructuur voor voedselopslag en is daarom gedwongen te vertrouwen op Palestijnse particulieren en Israëlische faciliteiten. Maar ook Israël importeert de helft van zijn graan uit Oekraïne.

Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot hogere prijzen voor graan en andere voedingsmiddelen in de Palestijnse Gebieden. De VN-organisatie stelt dat de prijs van tarwebloem met 23,6 procent is gestegen, maïsolie met 26,3 procent, linzen met 17,6 procent en tafelzout met 30 procent. Dat alles heeft een aanzienlijk effect op de koopkracht van de Palestijnen.
Het WFP zegt dat de meeste gezinnen in Gaza nu al voedsel op krediet moeten kopen. Daardoor schakelen ze over op kleinere hoeveelheden en voedsel van lagere kwaliteit. Vanwege de hoge prijzen bezuinigen ze op de aankoop van duurder voedsel zoals fruit, vlees en kip, nochtans essentiële onderdelen van een gezond voedingspatroon.

Op de Westelijke Jordaanoever is de prijs van veevoer, met name tarwezemelen, met 60 procent gestegen. De prijsexplosie komt voor Palestijnse veehouders bovenop een stijging van gewelddadige aanvallen door Israëlische kolonisten en gedwongen ontheemding onder het Israëlische annexatiebeleid.

Extreem hoge voerprijzen

“Boeren in Area C (Palestijns gebied, onder volledig Israëlisch toezicht, red.) worden dagelijks aangevallen door Israëlische kolonisten om hen van hun land te verdrijven”, zegt Abbas Melhem van de Palestijnse Boerenbond. “Met deze uitdagingen, vooral met de extreem hoge voerprijzen, kunnen veehouders niet blijven en hun land verdedigen als er geen onmiddellijke actie wordt ondernomen door onze regering om de veehouderij te helpen redden.” Om te voorkomen dat de sector instort, dringt de Palestijnse Boerenbond er bij de regering op aan de btw op veevoeder af te schaffen.

Schermafbeelding 2022-02-22 002500

Inter Press Service

IPS Vlaanderen is een nieuwsagentschap dat dagelijks persklare artikelen levert aan Vlaamse en Nederlandse nieuwsmedia. De focus ligt …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.