Islamoloog Anne Dijk twijfelde daarom of ze wel mee moest doen. Ze schreef op haar Facebook-pagina: “Na wikken en wegen of ik wel of niet zou deelnemen aan het debat in De Balie, heb ik besloten om toch deel te nemen aan het debat. Ik heb serieus overwogen om me terug te trekken, omdat ik het noodzakelijk acht om ergens een grens te stellen en de noodklok te luiden over het normaliseren van discriminatie van moslims in het actuele debat. (…) Ik sta voor Nederland, ik sta voor de vrijheid van meningsuiting en ik sta voor het respecteren van deze rechtsstaat. (…)Daarom zal ik spreken, mijn stem laten horen en mijn visie op vrijheid als moslima delen.”

Tijdens de bijeenkomst las een geëmotioneerde Dijk een statement voor over wat deze ontwikkelingen met haar doen. Hieronder een (bewerkte) weergave van haar tekst.

Ik sta voor vrijheid!

“We leven in een tijd van groeiende extremen. Enerzijds is er het groeiende terrorisme, waar alle mensen, en moslims in de grootste getalen, slachtoffer van zijn. Anderzijds is er het extremer worden van ‘rechts’, waarbij gedachten steeds vaker omgezet worden naar daden.

Waar men eerst sprak over ‘minder islam’ of ‘weg met de Koran’, gaat het nu over het verminderen van het aantal moslims. Eerst ging het om de ideologie, nu gaat het om de mensen. Het is het actief veranderen en langzaam opbouwen van een taal waarmee moslims gedehumaniseerd worden! Vervolgens filosofeert men al openlijk over hoe dat dan moet gebeuren; men wil tornen aan internationale verdragen en de Nederlandse grondwet het liefst aanpassen. Om te beginnen met beroepsmoslims en islamologen.

Ik ben waarschijnlijk zo’n beroepsmoslim. Ik voel mij als moslima en als islamoloog in het publieke debat door dergelijke uitspraken steeds minder veilig in Nederland. De nare opmerkingen krijgen steeds vaker de vorm van bedreigingen.

Dat dit soort rechts-extremisten zich verweren met bagatellisering, zoals Cliteur zei:  “Ik vond het niet zo’n heftige opmerking”, is precies wat er mis aan het gaan is in Nederland.

Het probleem is namelijk dat deze gruwelijke ideeën geen verrassing meer zijn. De ideeën lijken genormaliseerd, de ‘norm’ wordt steeds verder opgeschoven en zo vinden meer mensen het dehumaniseren van moslims normaal.

Anne Dijk draagt haar tekst voor in De Balie. Klik hier voor de uitzending. (vanaf ca. 20 min)

Veel moslims zijn intussen behoorlijk lamgeslagen. Het is de hoogste tijd dat apartheidsdenkers zoals Paul Cliteur en Van Rooy, die dit soort ideeën faciliteren en aanwakkeren, een halt wordt toegeroepen. Ze noemen zichzelf kritisch, maar ook dit soort bewust ingezette taal is valse propaganda voor hun overduidelijke anti-islam agenda.

Openlijk filosoferen over discriminatie, uitzetting, verminderen van moslims in Nederland en Europa en strategieën bedenken om de grondwet aan te passen en dan durven stellen: “dit is niet zo heftig?”

Dit is normalisering van religieus racisme. Dit is concreet aanzetten tot discriminatie van moslims. Dit is het poneren van discriminatie als oplossing. Het is copy-paste gedrag van de jaren ‘30!

En dan willen zij een debat houden over ‘vrijheid binnen de islam’, maar wel altijd ‘over het lichaam van de vrouw heen’ – en dan die eeuwige fascinatie voor de sluier! Ik vraag me simpelweg af: wat heeft het voor zin om over die vrijheden te spreken als de vrijheid ‘om de religie te beleven’ al ter discussie staat?

We hebben het vaak over de bezorgde burger – tegenwoordig is die moslim. Want moet jij echt beschermd worden tegen dat kleine groepje dat sharia wil, of moet ik tegen jou beschermd worden?

De hoofddoek? Kom op, daar hebben we het al zo lang over, ook binnen de islamitische gemeenschap trouwens! Opruiende sprekers? Graag dezelfde wetgeving voor alle haatpredikers tezamen! Wat mij betreft is het de hoogste tijd dat het debat in Nederland een radicale shift maakt richting zaken waar we ons écht druk over moeten maken! Zoals de toename van discriminatie, racistisch paternalisme en dictatoriale tendensen. En zelfs het groeiende fascisme.

Ik sta voor vrijheid; voor iedereen en dus niet voor een selectief groepje mensen! Ik sta voor Nederland en ik sta voor het respecteren van deze rechtsstaat. Nog wel, maar in een tijd waarbij de eerste grondrechten van Nederland ter discussie gesteld worden, in een tijd waarbij de rechterlijke macht niet eens meer als autoriteit erkend en gerespecteerd wordt door politieke kopstukken, en in een tijd waarbij de norm steeds meer opgerekt wordt, moet men zich afvragen: wie strijd nu echt voor een beter Nederland?

Gaat het om vrijheid of gaat het om opgelegd kolonialisme 2.0?”

Anne Dijk is religiewetenschapper, islamoloog en directeur van het Fahm – Instituut. Tevens is zij medevoorzitter van Su-Shi Intrafaith Dialogue.

Anne Dijk

Religiewetenschapper

Anne Dijk is religiewetenschapper, Islamoloog en Islamitisch Theoloog met een specialisatie in autoriteitsstructuren. Dijk is oprichter en …
Profiel-pagina
Al 17 reacties — praat mee.