Het Apostolisch Genootschap kende lang een autoritaire, centralistische cultuur waarin de apostel (de geestelijk leidsman) centraal stond. Rond 2000 werden de cultuurveranderingen die in de jaren negentig werden ingezet, geformaliseerd. Zo kwam er een einde aan de persoonsverheerlijking van de apostel en kwam er volgens het genootschap “op alle fronten meer aandacht voor het individu.” Intern werd daar veel over gecommuniceerd, maar met ex-leden was hierover geen structurele dialoog.

De verschijning van het autobiografische ‘Apostelkind’ van ex-lid Renske Doorenspleet in april van dit jaar was voor het genootschap aanleiding om die dialoog alsnog actief te starten. Een oproep leverde ruim 120 reacties op, van zowel leden als ex-leden. Tot nu toe zijn 64 mensen ingegaan op de uitnodiging voor een gesprek, grotendeels onder leiding van onafhankelijke derden.

Resultaten

Komend najaar verwacht het Apostolisch Genootschap een duidelijk beeld te hebben van de uitkomsten van het reflectie-traject met de (ex-)leden. Op basis van gevoerde gesprekken is een aantal inzichten nu al duidelijk, schrijft het Genootschap. Zo was er te weinig aandacht voor het individu, wat vooral jongeren belemmerde in hun ontwikkeling. Ook was er sprake van ‘kritiekloze volgzaamheid’ die van de leden werd gevraagd. Tot slot was er te vaak een doofpot-oplossing voor menselijk leed; bij echtscheidingen of andere gezins- of maatschappelijke problemen. In 2007 werd de geestelijke- en jeugdverzorging geprofessionaliseerd met een duidelijk begrenzende gedragscode.

Een melding in 2018, over ondeskundige begeleiding bij een misbruikzaak binnen de familie in het verleden, was aanleiding voor een open discussie hierover en een oproep die overigens één reactie opleverde. Het was voor Apostolisch Genootschap wel aanleiding zich aan te sluiten bij het SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk), dat direct wordt ingeschakeld bij hulpvragen hierover. Inmiddels is ook een klachtenprocedure vastgesteld.

Transparantie

Het Apostolisch Genootschap stelt “volledig transparant” te willen zijn over de dialoog met leden en ex-leden, over de impact van hun apostolische verleden, over eventuele onderzoeken hierover en over stappen om herhaling te voorkomen. Voor het eind van de zomer worden de definitieve uitkomsten van de dialoogsessies bekendgemaakt.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Al 78 reacties — praat mee.